Marka Makale - Etkin Patent Marka sorgulama, başvuru, tescil iş ve işlemler, nerede ve nasıl yapılacağı, tescil kriterleri, öneri ve görüşler sunulmaktadır.
Marka Makale - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Marka Makale

2

Ocak 2021

2

Marka Sloganları Tescili

Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabu..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Marka Tescil Başvu..

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri bur..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kelime Markaların Tescili

Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyo..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Benzerliği ve Marka K..

Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen inceleyebi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

2017 Marka Patent Vekilliği..

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşam..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil İşlemleri

Şirket, firma, mağaza, dükkan ve isimlerinin tescil öncesi, süreç ve sonrası marka tescil işlemlerinin ne..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil Başvurularında..

556 SAYILI KHK MADDE 35/1 Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil ed..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kamu Düzenine ve Genel Ahla..

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçeleri..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Dini Değerler ve Sembolleri..

Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilm..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Mala asli değerini veren şe..

Mala asli değerini veren şekiller, malın kendi özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekillerin tescil k..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Ticaret Alanında Ortak Kull..

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı,re'sen ret gerek..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı İşaretler nelerdir,genel herkesin kullandığı ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Tanımlayıcı işa..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Ses Markalarının Tescili

Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır,ses markalarının tescil kriterleri inceleyebilirsiniz.Sı..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Hareket Markalarının Tescil..

Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dai..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Etkinlik Adından Oluşan Mar..

Etkinlik adından oluşan markalar,büyük çaplı organizasyonlar,vb. faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu e..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Harf ve Sayıların Marka Tes..

Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombina..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Renk ve Renk Kombinasyonlar..

Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle i..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Şekillerin Marka Tescilleri..

Şekillerin Marka Tescilleri,logo,geometrik şekiller,mekan şekilleri,iki boyutlu figüratif şekillerin mark..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Yenilenmeyen ortak ve garan..

556 SAYILI KHK MADDE 8/6 Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markanın Koruma Süresinden ..

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Fotoğraf Hakkı ve Telif Hak..

Fotoğraf Hakkı İfade fotoğraf diyor olsa bile, kanunun özüne bağlı olarak, herhangi kişisel bir portre ye..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Sınai Mülkiyet Hakları Olan..

Tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, marka başvurusu söz konusu hakkın sahibinin itirazı üzeri..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Tescilsiz Bir Markanın veya..

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzeri..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Önceki ve sonraki markaları..

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakl..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markada Tanınmışlık Kavramı..

Tanınmışlık Düzeyi Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetl..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markada Tanınmışlığın Tespi..

Ayırt Edicilik Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriter..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markada Tanınmışlığın İspat..

Tanınmışlığın İspatı: Deliller Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir..

Devamı »

13

Haziran 2020

2

Başvurusu Yapılmış Markanın..

556 SAYILI KHK MADDE 8/5 Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, tel..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markalarda Mal ve Hizmetler..

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm fak..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markaların İlişkilendirme (..

Bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka vekil veya temsilcini..

Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından marka sahibinin izni olmadan yapılan başvuru, ma..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Dini Sembolleri İçeren Mark..

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar tescil edilemez. Toplumun ve top..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kamu Düzenine Ve Genel Ahla..

Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kullanım Sonucu Ayırt Edici..

Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kul..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Garanti Markası ve Ortak Ma..

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Nispi Red Nedenleri

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumund..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescilinde karıştırıl..

Kkarıştırılma ihtimalinde önemli olan husus halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kur..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markaların Benzerliği

İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal dü..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markalarda Görsel Benzerlik..

Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıka..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markalarda İşitsel Benzerli..

İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer markalar olarak değerlendirilme..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markalarda Kavramsal (Anlam..

Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bak..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Markada Benzerliğin Tespiti..

Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçe..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kelime ve Kelime Kombinasyo..

Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıc..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Yabancı Dillerdeki Tanımlay..

Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce k..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Şekil ve Tanımlayıcı Kelime..

Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan ol..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil Başvurularında..

Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanıml..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Coğrafi Yer Adı İçeren Mark..

Avrupa Adalet Divanı Windsurfing Chimsee kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Ticaret Alanında Ortak Kull..

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup ..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Şekli İçeren İşaretler Mark..

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, ke..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Nitelik üretim yeri ve coğr..

Mal veya hizmetin niteliği kalitesi veya üretim yeri coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak mar..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Devletlere Ait Arma Bayrak ..

Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletl..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tarihi Kültürel Değerler İç..

Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarih..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Sahibi Tarafından İzin Veri..

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ses Marka Tescilleri

Ses Marka Tescilleri; Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle t..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Hareket Markaların Başvuru ..

Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri; Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetler..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Harfler ve Sayıların Marka ..

Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. tek harfler ve tek bas..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil Başvurularında..

Aynı/benzer marka tescil başvurularında aynılık veya benzerliğin tespitinde Sınai Mülkiyet Kanun hükümler..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

İl isimlerinin marka tescil..

Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile birlikte başvuruy..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ayırt Edici İşaretle Birlik..

Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanım..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kişi adlarının marka tescil..

Türkiye'de bazı ad ve soyadlar yaygın olarak kullanılırken bazıları daha az kullanılmakta, ad ve soyadlar..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Sayıların Rakam ve Harflerl..

Sayıların rakamla ifade edildiği markalar ile aynı sayının harflerle ifade edildiği markalar ayırt edilem..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

İki veya Üç Harften Oluşan ..

Birbirinin aynısı iki ya da üç harften oluşan kelimeler aynı sıralama içerisinde yazılmışsa ya da kolaylı..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Tek Harf ve Tek Basamaklı R..

Standart karakterlerle ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar kural olarak 7/1(a) maddesi ..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka isimlerine ilave edil..

Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklıl..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka İsimlerine eklenen ta..

Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep old..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Logo (Şekiller) Arası Marka..

Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da ..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka İsmi Logo Kombinasyon..

Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kullanılan Tanımlayıcı İşar..

Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ünlü Markalar

Spor, Kadın, Erkek Yazlık, Kışlık Ayakkabı, Giyim, Elbise, İç Çamaşırı vb. Modaya yön vermiş dünyaca tanı..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Online Marka Başvurusu

Online Marka Başvurusunu, en ucuz ve en uygun ücretlerle, üstelik kredi kartı ile ödeme yaparak BURADAN y..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

En Ucuz Marka Tescil Başvur..

En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılabileceğini görebileceğiniz hizmet ve kampanya paketlerini BURA..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Patent

Marka Patent; Marka Patent nedir, Marka Patent tescil ile sağlanan koruma ve hukuki hakların neler olduğ..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Kısmi Veya Tümden Red..

Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz iş ve işlemlerine ait ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz...

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Bülteni

Marka Bülteni, usulüne uygun yapılmış başvuruların yapılmış olan markaların her iki kez yayınlanarak dış..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescil Firmaları Ofis..

Etkin Patent’ in İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Adana, Denizli dahil 18 ildeki pate..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil Başvuru İstati..

Türk Patent ve Marka Kurumu Yurtiçi ve yurtdışından yapılan marka başvuruları ve tescillerin aylık, yılll..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Tanınmış Marka Esasları

Tanınmış marka esasları nedir, tanınmış marka tescil başvururu için istenen belge ve diğer ayrıntıları aş..

Devamı »

21

Mayıs 2020

2

Tescilli Marka

Tescilli markalar isim listesini, Marka Sorgulama sayfamızdaki ,TÜRKPATENT veritabanı linki üzerinden ve..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

TPE Marka Sorgulama

TPE Marka sorgulama, Türk Patent, nedir nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, Vekillerimizden marka pa..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Tescil Sorgulama

Tescil sorgulama; Türk Patent nezdinde İsim, Marka Tescil Sorgulama, Patent Sorgulama ve araştırma işleml..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka İsim Tescil Başvuru B..

Marka Tescil nedir, Marka, isim tescili nasıl yapılır, Marka Tescil belgesi nasıl ve nereden alınır, Mark..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Marka İsim Sorgulama

Marka isim sorgulama, marka, Patent, Adı, İsmi, İsim Tescil sorgulamayı online buradan yapabilir, Etkin P..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil İşlemlerinde Y..

Marka tescil süreci ve sonrası oluşan, re'sen ve itiraz üzerine ret riskleri ve tescil sonrası dava konus..

Devamı »

20

Mayıs 2020

2

35 Sınıfta Önceden Tescilli..

35.Sınıf Satış Hizmetlerinde Önceden Tescilli Marka Yeniden Almak için yapılması gerekenleri, şart ve koş..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Önceden Tescilli Markayla A..

Yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince önceden tescilli markayla aynı olan bir marka için bir başk..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Devirlerde Benzer Markaları..

Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kara..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Hukuk Sözlüğü

Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz.

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Ayırt Ediciliğin Tesp..

Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler,Tescilin etkili olacağı coğrafi alan,Ma..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kelime ve Kelime Kombinasyo..

Kelime Kombinasyonları Markalarda tescili talep edilen malların özelliklerini doğrudan belirtiyorsa ve il..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Sloganların Marka tescili

Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.Bi..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Etkinlik Adından Oluşan Mar..

Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetleri..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Kelime ve Logo başvuruların..

Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespitinde de diğer marka türlerinde esas alınan kriterl..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Marka Tescili Sorgulama

Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin P..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescili Nasıl Yapılır..

Marka tescili nasıl yapılır, Marka ismi tescil başvurusu nasıl yapılır, logo ve isim tescili nasıl alınır..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Marka Tescil Belgesi Nasıl ..

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır; nereden alınır, tescil belgesi örneği dahil ayrıntılı bilgileri burada..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescil Başvurusu Nası..

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır; isim, logo başvurusu nerede yapılır, gerekli belgeler, fiyatlar dah..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model,  Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin..

Devamı »

2

Ocak 2021

2

Etkin Patent'ten Tescil Gar..

Tescil garantisi verdiğimiz marka başvurularının TÜRKPATENT tarafından RED edilmesi halinde alınan hizmet..

Devamı »

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

    Kategoriler

    Müşterilerimiz Ne Diyor

    BEKAN SİGORTA MARKA VE PATENT ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte FARKINDALIK Yaratmamıza destek olan, Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, VİZYONUMUZA katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

    Murat BudakBudak Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.