Marka Davaları - Emsal Hükümsüzlük ve Tecavüz Davalar - Etkin Patent Önceden çekişmeli, marka tecavüz, hükümsüzlük ve iptal davalarına ait Yargıtay içtihatlarını bulabilirsiniz.
Marka Davaları - Emsal Hükümsüzlük ve Tecavüz Davalar - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Marka Davaları

26

Nisan 2022

2

Tanınmış Marka Kriterleri..

Tanınmış Marka Kriterleri; Diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini ayırt etmesi, rek..

Devamı »

15

Şubat 2022

2

Farklı ürün gruplarında mar..

Nice yönetmelik ile sınıflandırmayı esas sistem olarak kabul etmesi bağlayıcı değil, ancak yardım fonksiy..

Devamı »

23

Ocak 2022

2

Tanınmışlık tarihten sonrak..

Bir Marka Tanınmışlık Statüsüne Kavuştuktan Sonraki Tarihlerde Tescil Başvurusu Yapılan ve Tescili Gerçek..

Devamı »

23

Ocak 2022

2

Marka benzerliği nedeniyle ..

Bir markanın başka bir markaya iltibas oluşturacak şekilde haksız rekabet yapmasına ilişkin Yargıtay içti..

Devamı »

23

Ocak 2022

2

YİDK karar tarihindeki huku..

YİDK karar tarihinde mevcut olmayan hukuki durum dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görül..

Devamı »

23

Ocak 2022

2

Yönlendirici kod ile marka ..

Arama motorlarında tescilli marka ismini barındıran reklamların farklı bir şirket sayfasına yönlendirilme..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Lisans Alanın Dava Açma Ha..

Lisans Alanın Dava Açma Hakkı; İmzalanan lisans sözleşmesinde davacıya markaya tecavüz nedeniyle dava açm..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Unvan ve Markanın Karıştır..

Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali; Adına tescilli ticaret unvanı ile tescilli markasına tecavüz ed..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

TPE, YİDK İptal Davası

TPE YİDK İptal Davasına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Yasaklanmış Bir İbare veya ..

Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yo..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Cins, Çeşit Bildiren Tescil..

Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali; Sözcük anlamının belirli olmadığı gerekçesiyle, davanın ka..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Benzer Marka Tescili

Benzer Marka Tescili; İki marka arasında bir bağlantı kurulması, hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ih..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ayırt Edici Nitelik Kazanmı..

Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili; Ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın terkinini isteme..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Şekil Eksikliği Nedeni ile ..

Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali; Marka vekilince yapılan işlemlerde, vekillik yapma..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ticaret Alanında Değer Göst..

Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez; Herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek ol..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Patent Sahibine Karşı Dava ..

Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı; Menfaati olan herkes, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Fiil

Haksız Fiil, tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanılması nedeniyle tecavüz davası açılm..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hükümsüzlük Kararı..

Marka Hükümsüzlük Kararı; Markanın tescili için TPE"ne başvurulduğu, isim hakkının da müvekkile devr..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Unvandaki İbarenin Terkinin..

Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi; Tecavüz, haksız rekabet ve iltibası..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hakkının Pay Edilmesi..

Marka Hakkının Pay Edilmesi; taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmede, her ikisinin de dava konusu..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ticaret Ünvanının Kullanım ..

Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı; Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, mün..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Faydalı Model Belgesinin Hü..

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Zarar gören 3.kişiler, resmi makamlar veya fayda..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Yasaklanmış işaretlerin İpt..

Yasaklanmış Bir İşaret Tescilinin, İptal Ve Terkini Davası; 3.kişilere, markayı tescil ettirene karşı ipt..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Marka, Haksız Reka..

Tescilli Marka, Haksız Rekabet; Emek ve özenli çalışmaları sonucu elde ettikleri imaj ve adın davalılar t..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markalarda Benzerlik ve İlt..

Markalarda Benzerlik ve İltibas; Tescili istenen markanın, tescilli markanın aynısı veya benzeri olması, ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz; Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini kullanarak markanın taklit edildiğini bi..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Benzerliği

Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile ilt..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescil Prosedürü

Marka Tescil Prosedürü; Marka başvurusu ilan edilmeden tescil prosedürü tamamlanmış sayılmayacaktır...

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescilinde Esas Unsur

Marka Tescilinde Esas Unsur; Henüz tescil aşamasına gelinmemiş prosedür içerisinde, tescil talebi zamansı..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markaya kullanım yoluyla ay..

Markanın Ayırt Edicilik Özelliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı; hem hizmetin cinsini, hem de hizmete ai..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markaya Tecavüz

Tescilli Markaya Tecavüz; Söz konusu markanın Türkiye’de tescil edildiği tarihten itibaren markanın korum..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet ve Ticaret U..

Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz; Men´ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesini, za..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Sahte Marka Kullanmak

Sahte Marka Kullanmak; markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak, taklit edildiğini bi..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescil Seminer Sunuml..

Marka Tescil Seminer Sunumları; Markanın karıştırılma ihtimali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunu..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hakkının Kötüye Kulla..

Marka Hakkının Kötüye Kullanılması; Marka hakkının kötüye kullanılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm hak..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Markanın Korunması..

Tanınmış markanın korunması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Sadece bilgilend..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Haklarının Tüketilmes..

Marka Haklarının Tüketilmesi; Marka haklarının tüketilmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sa..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Kullanılması

Markanın Kullanılması; Markanın kullanımı üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet; Davalıların imal ve satışını yaptığı ürünün iltibas oluşturacak şekilde davacının soba ma..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka kullanım izninin geri..

Marka Kullanımına İzin, İznin Geri Alınması, Haksız Rekabet; Kural olarak bir hak devredilmediyse hak sah..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Devri ve Şirketin ..

Markanın Devri ve Şirketin Temsili; Şirketi temsile yetkili müdürün, şirkete ait bir mal varlığı üzerinde..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markanın Ticari Ün..

Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı; Kelimenini unvan ve işletme adı olarak kullanılmak suret..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış markaların farklı ..

Markanın Farklı Sınıflarda Kullanımı ve Tanınmış Marka; Bir markanın tanınmış marka niteliği kazanabilmes..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Dava Açma Süresi

Dava Açma Süresi; Dava, 10 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılmıştır.

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markanın Terkini

Tescilli Markanın Terkini markasının hükümsüzlüğü ile marka sicilden terkinine, hükmün ilanına karar veri..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Takliti, Tescilin ..

Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü; Markasını tescil ettirip kullanmaya başladığını, ayırtedici ve y..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın üzerindeki kodları..

Markayı Taşıyan Emtialar Üzerindeki Üretim Kodlarının Sökülmesi ve Marka Hakkına Tecavüz; Emtialar üzerin..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın kullanılmaması ned..

Tescilli Markanın Haklı Bir Neden Olmaksızın Beş Yıldan Fazla Kullanılmadığına Dayalı Markanın İptali; Da..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ayırt edicilik sağlanan mar..

Markanın Tescil Edildiği Mallar veya Hizmetlerle İlgili Olarak Ayırt Edici Bir Nitelik Kazanması; Hükümsü..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markada Tanınmışlık İddiası..

Markada Tanınmışlık İddiası; Tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonra tanınmış marka olduğu, tescil başvur..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2
Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi

Markada Karıştırılma İhtima..

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bu..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Üçüncü kişilerin marka hükü..

Yasaklanmış Bir İşaret veya İbarenin Tescil Edilmesine Karşı Açılan Marka İptal Davası; Üçüncü kişilere h..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet, Tespit Dava..

Ürünlerin üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinilmeli, etiketleri taşıyan mamül..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet, Ticaret Ünv..

Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı; Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanar..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Haklarına Tecavüzün Ö..

Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi; Tescil ettirilen "SATEN" sözcüğü esasen boyanın vasfını if..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ortak logonun sonradan tek ..

Ortak tarafından oluşturulan logo ve markanın ortağın ortaklıktan ayrılmasından sonra kurulan şirketçe ku..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Terkini Tazminat v..

15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri sürmesi, TTK...

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet Ticari İşlet..

Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi; ticaret siciline tescil edilen ünvan ve logo murisin..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markanın Kullanılm..

Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası; tescil ettirdiği markası adı altında,tescil..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Barokart da Marka Savaşı

Avukat Aydoğan Koru, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde,  "BaroKart"ın, özel bir şirket adına ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Benzer Marka Tesciline Yapı..

Unvanlarında iltibas varsa, önceden ticaret sicil kaydını yaptıran tüzel kişilik, TTK maddeleri uyarınca..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Davacı Yararına Bozma Marka..

Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabi..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet ve Manevi Ta..

Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat; müvekkilce üretilen (F4R) Taşlı Dolar Çakmak modelinin taklidi olan G…..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Başvurusunun Reddi ve..

Davalı firmanın S… markasının bir harfini değiştirerek M… adlı markayı kendi adına tescil ettirdiği için ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescilinde Ret İçin M..

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler;Markaların, cins isim sayılıp sayılamayacağı ve tescilinin mümk..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescilinde Mutlak Ret..

İştigal sektörünü ifade etme anlam ve işlevi taşıdığının anlaşılmasına göre, davanın kabulü gerekirken, y..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tescilinin Ret Edilme..

Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilg..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Devir Sözleşmesi Görevsizli..

Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı; Müvekkillerinin daha sonra diğer müvekkili şir..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Eseri izinsiz çoğaltma ve h..

Bir eseri izinsiz çoğaltıp yaymak haksız eylemin basın yoluyla meydana gelmesi, haksız rekabet ve marka ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın İptali

Paris Sözleşmesi uyarınca anılan markanın korunma altında olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli A..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Hüsnüniyet Kaidelerine Aykı..

Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas; Senatör markalı traş kolonyasının tanınmış A… markal..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabete Yol Açan Ma..

Aynı iş kolunda müvekkiline ait marka ve unvanı kullanarak faaliyette bulunduğunu, bunun haksız rekabete ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Benzer Marka Tescil Başvuru..

Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru; Tescil edilmiş olan marka tescil edilmeden önce k..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markanın Koruma Sı..

Tescilli Markanın Koruma Sınırı; Davacının tescilini istediği markasının ticaret, davalı şirketin markala..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

İrtifak Hakkı

İrtifak Hakkı; tarihi ve kültürel değere haiz oldukları için ortak mirasa dahil olan işaretlerin yetkili..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markaya Tecavüzün Tespiti v..

Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre ma..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Karar Düzeltme Markaya Teca..

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz; Müvekkilinin tescilli A… markasını logosu ile birlikte taklit ederek piya..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Markada Hak Düşürü..

Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük; Hotel M..., Hotel M... Kumsal markalarının ilk ve gerç..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabet ve Marka Hak..

Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz;haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesi istemine ilişkind..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Hakkın Kötüye Kullanılması..

Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırı Davranışlarda Dava Açma Hakkı; Marka olarak tescili mümkün olm..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Faydalı Modelde Tecavüzün B..

Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti; Tecavüzün varlığının saptanması için faydalı model konu..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ticaret Ünvanı ve Markanın ..

Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması; Tescil edilmiş markanın korunması tescil başvurusu tarihinden itiba..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Marka Üzerinde Kaz..

Marka Üzerinde Kazanılmış Hak gereği, markayı oluşturan işaretin aynısının veya benzerinin sonradan bir ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Başvurusunda Ayırt Ed..

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik; Tescillerin birleştirilmesi anlamında "M..." sözcük markasın..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hakkına Tecavüz ve Ha..

Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi; davalının 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabetin Refi ve Me..

Haksız Rekabetin Ref ve Meni Talebi; endüstriyel tasarım ve faydalı modelden bahsettiğine göre, davanın i..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markalardan Faydal..

Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz; Davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturmadığ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markada Tanınmışlık Tespiti..

Markada Tanınmışlık Tespiti; Bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikler Türk P..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Bir Alan Adının Başkasının ..

Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi; Alan adlarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmad..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

İltibas değerlendirilmesind..

Davacı başvurusu ile önceden tescilli ibarelerin aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğund..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markanın Hükümsüzl..

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumla..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Coğrafi İşaret Tescilinden ..

Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz; Halılara ait motiflerin coğrafi işaret tescilinden doğa..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

YİDK Tarafından Marka Başvu..

YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi; YİDK kararının alındığında devam eden ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ayırt Edici Vasfın Oluşup O..

Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları; NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve y..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Aynı veya Alt Sınıflarda Ma..

Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları; Aynı sınıfta yer alan ürünlerin f..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Benzer Marka Tescillerin Hü..

Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü; tarafların markalarının tescilli ve sınıfların aynı olduğundan ila..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanımlayıcı sözcüklerin mar..

Cins, çeşit ve miktar belirleyen yani tanımlayıcı sözcüklerin marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay İ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

İki Kelimenin Kök Kelimesin..

İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili; Markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali ve..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Logonun Farklı Sınıflarda T..

Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği; Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırıl..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Cins isim niteliğinde marka..

Markaların Cins İsim Sayılıp Sayılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararları; Uyuşmazlık, davaya konu markala..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Kullanılmaması Ned..

Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin emsal Yargıtay Kararını aşağıda inceleyebilirsi..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Kullanımdan Dolayı..

Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları; Davalının ICE BO..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Kötü Niyetli Marka Tescilin..

Başkasının markasından haksız olarak yarar, yedekleme, marka ticareti ya da şantaja yönelik başvuru ve te..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Renk Kombinasyonlarının Tes..

Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanı..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Marka İddiasının İ..

Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı; Tescile itiraz eden dava dı..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Marka Tespitinde U..

Tanınmışlığın tespitinde hakimin şahsi bilgisi esas alınamaz. Uzman bilirkişilerce bilirkişi incelemesi ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Markanın Farklı Sı..

Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış ma..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Markanın Sonradan ..

Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları;POLO kelimesi ile..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Markanın Kullanılm..

Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sını..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Tescilsiz Markanın..

Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Tek Harfin Dahi Ku..

Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi; Dava, yeniden inceleme değerlen..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ticaret Ünvanının Bir Başka..

Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı;bu şekil..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Kullanım Sonucu Tanınmışlık..

Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi; müvekkili firmanın sektöründe h..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescili İstenen Bir Markanı..

Mahkemece markalar arasında iltibas bulunup bulunmadığı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırmaksızın ilti..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tazminat İsteminin Vaktinde..

Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası; Battaniyelerin tesliminden önce, davalı markanın iptali için da..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markaya Tecavüzün Tespiti V..

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi; davalının söz konusu eylemleri müvekkilinin tescilli markasına te..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Hükümsüzlüğü Davas..

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı; müvekkilinin tescilli (L..) hizmet marka..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tecavüzünün Önlenmesi..

Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü; 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına M………. CALC..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Hükümsüzlüğü Halle..

Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri; marka iptali ile sicil kaydının terkinini ve ticar..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Hükümsüzlüğü Davas..

Ayrıca bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisinin yukarıda ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabetin Önlenmesi ..

Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler; İmzalamış bulunduğu sözleşme ile ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tescilli Markanın Hükümsüzl..

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi; SAFARİ ibareli markanın sahip, davalı da TATA SAFARİ ibareli marka..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabetin Tespiti ve..

Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi; Müvekkilinin markasının 1990 yılında tescil edildiğini, son tescil..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hükümsüzlüğü

Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde dava dosyaların..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Devri ve Marka Devir ..

Marka Devri ve Marka Devir Ücreti Sözleşmesi; Davacı, akdettiği marka-devir sözleşmesince markalarının s..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Anayasa Mahkemesi Tanınmış ..

Anayasa Mahkemesi, tanınmış markalar için re'sen red gerekçesini oluşturan 556 sayılı KHK' nin 7/1 (i) ma..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

İkinci El Bilgisayar Yazılı..

Davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının program üzerindek..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi..

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edild..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markanın Kullanmama Sebebiy..

Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları; Markasının ve ticaret unvanının davalı tarafça haksı..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Taklit Markayı Taşıyan Ürün..

Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır; muhafaza memurlarınca ele g..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka hükümsüzlüğünün tespi..

markaların kapsadığı alt grupta yer alan Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öncelik hakkının K..... k..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanımlayıcı İbarelerin Mark..

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili; İNTERAKTİF ibaresini tek başına ve tamamlayıcı marka olarak tescil ..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tanınmış Markaların Farklı ..

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü; Müvekkile ait markanın şöhretinden faydalan..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Haksız Rekabetin Tespiti Ve..

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni; Servis markası adı altında üretim yapmayacağına dair imzaladığı sulh sö..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markaya Tecavüzün Tespiti, ..

Markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminatına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava ..

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka İtibarının Zedelenmes..

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat hakındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Tasarım Tescil Ve Marka Tes..

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Markaya Tecavüz Niteliğinde..

Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön p..

Devamı »

11

Temmuz 2021

2

Marka Tecavüzü ve Haksız Re..

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecav..

Devamı »

  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Bekan Sigorta olarak bizi ; “MARKA VE PATENT” ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte “FARKINDALIK” Yaratmamıza destek olan,
  Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, “VİZYONUMUZA” katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

  Mithat BEKANBekan Sigorta