Marka Davaları » Etkin Patent Önceden çekişmeli, marka tecavüz, hükümsüzlük ve iptal davalarına ait Yargıtay içtihatlarını bulabilirsiniz.
Marka Davaları » Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Marka Davaları

29

Aralık 2019

2

Yasaklanmış Bir İbare veya ..

Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yo..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Cins, Çeşit Bildiren Tescil..

Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali; Sözcük anlamının belirli olmadığı gerekçesiyle, davanın ka..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Lisans Alanın Dava Açma Ha..

Lisans Alanın Dava Açma Hakkı; İmzalanan lisans sözleşmesinde davacıya markaya tecavüz nedeniyle dava açm..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Benzer Marka Tescili

Benzer Marka Tescili; İki marka arasında bir bağlantı kurulması, hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ih..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ayırt Edici Nitelik Kazanmı..

Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili; Ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın terkinini isteme..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Şekil Eksikliği Nedeni ile ..

Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali; Marka vekilince yapılan işlemlerde, vekillik yapma..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ticaret Alanında Değer Göst..

Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez; Herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek ol..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Patent Sahibine Karşı Dava ..

Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı; Menfaati olan herkes, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz ..

Devamı »

14

Ocak 2021

2

Haksız Fiil

Haksız Fiil, tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanılması nedeniyle tecavüz davası açılm..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Marka Kriterleri..

Tanınmış Marka Kriterleri; Diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini ayırt etmesi, rek..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hükümsüzlük Kararı..

Marka Hükümsüzlük Kararı; Markanın tescili için TPE"ne başvurulduğu, isim hakkının da müvekkile devr..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Unvandaki İbarenin Terkinin..

Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi; Tecavüz, haksız rekabet ve iltibası..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hakkının Pay Edilmesi..

Marka Hakkının Pay Edilmesi; taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmede, her ikisinin de dava konusu..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ticaret Ünvanının Kullanım ..

Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı; Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, mün..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Faydalı Model Belgesinin Hü..

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Zarar gören 3.kişiler, resmi makamlar veya fayda..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Yasaklanmış işaretlerin İpt..

Yasaklanmış Bir İşaret Tescilinin, İptal Ve Terkini Davası; 3.kişilere, markayı tescil ettirene karşı ipt..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Marka, Haksız Reka..

Tescilli Marka, Haksız Rekabet; Emek ve özenli çalışmaları sonucu elde ettikleri imaj ve adın davalılar t..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markalarda Benzerlik ve İlt..

Markalarda Benzerlik ve İltibas; Tescili istenen markanın, tescilli markanın aynısı veya benzeri olması, ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz; Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini kullanarak markanın taklit edildiğini bi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Benzerliği

Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile ilt..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tescil Prosedürü

Marka Tescil Prosedürü; Marka başvurusu ilan edilmeden tescil prosedürü tamamlanmış sayılmayacaktır...

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tescilinde Esas Unsur

Marka Tescilinde Esas Unsur; Henüz tescil aşamasına gelinmemiş prosedür içerisinde, tescil talebi zamansı..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markaya kullanım yoluyla ay..

Markanın Ayırt Edicilik Özelliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı; hem hizmetin cinsini, hem de hizmete ai..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markaya Tecavüz

Tescilli Markaya Tecavüz; Söz konusu markanın Türkiye’de tescil edildiği tarihten itibaren markanın korum..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabet ve Ticaret U..

Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz; Men´ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesini, za..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Sahte Marka Kullanmak

Sahte Marka Kullanmak; markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak, taklit edildiğini bi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tescil Seminer Sunuml..

Marka Tescil Seminer Sunumları; Markanın karıştırılma ihtimali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunu..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hakkının Kötüye Kulla..

Marka Hakkının Kötüye Kullanılması; Marka hakkının kötüye kullanılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm hak..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Hükümsüz Kılma Hak..

Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi; Markanın hükümsüz kılma hakkının gerçekleşmesi üzerine ya..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Markanın Korunması..

Tanınmış markanın korunması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hakkının İptali

Marka Hakkının İptali; Marka hakkının iptali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Haklarının Tüketilmes..

Marka Haklarının Tüketilmesi; Marka haklarının tüketilmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sa..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Kullanılması

Markanın Kullanılması; Markanın kullanımı üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

21

Mayıs 2020

2

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet; Davalıların imal ve satışını yaptığı ürünün iltibas oluşturacak şekilde davacının soba ma..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka kullanım izninin geri..

Marka Kullanımına İzin, İznin Geri Alınması, Haksız Rekabet; Kural olarak bir hak devredilmediyse hak sah..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Devri ve Şirketin ..

Markanın Devri ve Şirketin Temsili; Şirketi temsile yetkili müdürün, şirkete ait bir mal varlığı üzerinde..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markanın Ticari Ün..

Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı; Kelimenini unvan ve işletme adı olarak kullanılmak suret..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış markaların farklı ..

Markanın Farklı Sınıflarda Kullanımı ve Tanınmış Marka; Bir markanın tanınmış marka niteliği kazanabilmes..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Dava Açma Süresi

Dava Açma Süresi; Dava, 10 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılmıştır.

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markanın Terkini

Tescilli Markanın Terkini markasının hükümsüzlüğü ile marka sicilden terkinine, hükmün ilanına karar veri..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Takliti, Tescilin ..

Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü; Markasını tescil ettirip kullanmaya başladığını, ayırtedici ve y..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın üzerindeki kodları..

Markayı Taşıyan Emtialar Üzerindeki Üretim Kodlarının Sökülmesi ve Marka Hakkına Tecavüz; Emtialar üzerin..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın kullanılmaması ned..

Tescilli Markanın Haklı Bir Neden Olmaksızın Beş Yıldan Fazla Kullanılmadığına Dayalı Markanın İptali; Da..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ayırt edicilik sağlanan mar..

Markanın Tescil Edildiği Mallar veya Hizmetlerle İlgili Olarak Ayırt Edici Bir Nitelik Kazanması; Hükümsü..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markada Tanınmışlık İddiası..

Markada Tanınmışlık İddiası; Tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonra tanınmış marka olduğu, tescil başvur..

Devamı »

29

Aralık 2019

2
Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi

Markada Karıştırılma İhtima..

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bu..

Devamı »

9

Mayıs 2020

2

Farklı ürün gruplarında mar..

Nice yönetmelik ile sınıflandırmayı esas sistem olarak kabul etmesi bağlayıcı değil, ancak yardım fonksiy..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Üçüncü kişilerin marka hükü..

Yasaklanmış Bir İşaret veya İbarenin Tescil Edilmesine Karşı Açılan Marka İptal Davası; Üçüncü kişilere h..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabet, Tespit Dava..

Haksız Rekabet, Tespit Davası; Mamüller üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinil..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabet, Ticaret Ünv..

Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı; Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanar..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Haklarına Tecavüzün Ö..

Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi; Tescil ettirilen "SATEN" sözcüğü esasen boyanın vasfını if..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ortak logonun sonradan tek ..

Ortak tarafından oluşturulan logo ve markanın ortağın ortaklıktan ayrılmasından sonra kurulan şirketçe ku..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Terkini Tazminat v..

Markanın Terkini Maddi ve Manevi Tazminat Markaya Tecavüzün Önlenmesi; Uluslararası tescil kaydı yapılan ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabet Ticari İşlet..

Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi; ticaret siciline tescil edilen ünvan ve logo murisin..

Devamı »

16

Mayıs 2020

2

Tescilli Markanın Kullanılm..

Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası; tescil ettirdiği markası adı altında,tescil..

Devamı »

13

Haziran 2020

2

Barokart da Marka Savaşı

Avukat Aydoğan Koru, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde, "BaroKart"ın, özel bir..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Benzer Marka Tesciline Yapı..

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.03.200..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Davacı Yararına Bozma Marka..

Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabet ve Manevi Ta..

Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat; müvekkilce üretilen (F4R) Taşlı Dolar Çakmak modelinin taklidi olan G…..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Başvurusunun Reddi ve..

Haksız Rekabetin Meni Marka Başvurusunun Reddi ve Sicil Kayıtlarının Terkini; Davalı firmanın S… markasın..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tescilinde Ret İçin M..

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler;Markaların, cins isim sayılıp sayılamayacağı ve tescilinin mümk..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tescilinde Mutlak Ret..

İştigal sektörünü ifade etme anlam ve işlevi taşıdığının anlaşılmasına göre, davanın kabulü gerekirken, y..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tescilinin Ret Edilme..

Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilg..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Devir Sözleşmesi Görevsizli..

Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı; Müvekkillerinin daha sonra diğer müvekkili şir..

Devamı »

9

Mayıs 2020

2

Eseri izinsiz çoğaltma ve h..

Bir eseri izinsiz çoğaltıp yaymak haksız eylemin basın yoluyla meydana gelmesi, haksız rekabet ve marka ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın İptali

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışı..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Hüsnüniyet Kaidelerine Aykı..

Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas; Senatör markalı traş kolonyasının tanınmış A… markal..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabete Yol Açan Ma..

Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili; Aynı iş kolunda müvekkiline ait marka ve unvanı kullanarak f..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Benzer Marka Tescil Başvuru..

Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru; Tescil edilmiş olan marka tescil edilmeden önce k..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markanın Koruma Sı..

Tescilli Markanın Koruma Sınırı; Davacının tescilini istediği markasının ticaret, davalı şirketin markala..

Devamı »

21

Mayıs 2020

2

İrtifak Hakkı

İrtifak Hakkı; tarihi ve kültürel değere haiz oldukları için ortak mirasa dahil olan işaretlerin yetkili..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markaya Tecavüzün Tespiti v..

Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre ma..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Karar Düzeltme Markaya Teca..

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz; Müvekkilinin tescilli A… markasını logosu ile birlikte taklit ederek piya..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Markada Hak Düşürü..

Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük; Hotel M..., Hotel M... Kumsal markalarının ilk ve gerç..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabet ve Marka Hak..

Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz;haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesi istemine ilişkind..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Hakkın Kötüye Kullanılması..

Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırı Davranışlarda Dava Açma Hakkı; Marka olarak tescili mümkün olm..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Faydalı Modelde Tecavüzün B..

Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti; Tecavüzün varlığının saptanması için faydalı model konu..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ticaret Ünvanı ve Markanın ..

Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması; Tescil edilmiş markanın korunması tescil başvurusu tarihinden itiba..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Marka Üzerinde Kaz..

Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi;Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Başvurusunda Ayırt Ed..

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik; Tescillerin birleştirilmesi anlamında "M..." sözcük markasın..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hakkına Tecavüz ve Ha..

Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi; davalının 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabetin Refi ve Me..

Haksız Rekabetin Ref ve Meni Talebi; endüstriyel tasarım ve faydalı modelden bahsettiğine göre, davanın i..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markalardan Faydal..

Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz; Davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturmadığ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markada Tanınmışlık Tespiti..

Markada Tanınmışlık Tespiti; Bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikler Türk P..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Bir Alan Adının Başkasının ..

Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi; Alan adlarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmad..

Devamı »

9

Mayıs 2020

2

İltibas değerlendirilmesind..

Davacı başvurusu ile önceden tescilli ibarelerin aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğund..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markanın Hükümsüzl..

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumla..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Coğrafi İşaret Tescilinden ..

Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz; Halılara ait motiflerin coğrafi işaret tescilinden doğa..

Devamı »

16

Mayıs 2020

2

YİDK Tarafından Marka Başvu..

YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi; YİDK kararının alındığında devam eden ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ayırt Edici Vasfın Oluşup O..

Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları; NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve y..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Aynı veya Alt Sınıflarda Ma..

Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları; Aynı sınıfta yer alan ürünlerin f..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Benzer Marka Tescillerin Hü..

Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü; tarafların markalarının tescilli ve sınıfların aynı olduğundan ila..

Devamı »

16

Mayıs 2020

2

Tanınmışlık tarihten sonrak..

Bir Marka Tanınmışlık Statüsüne Kavuştuktan Sonraki Tarihlerde Tescil Başvurusu Yapılan ve Tescili Gerçek..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanımlayıcı sözcüklerin mar..

Cins, çeşit ve miktar belirleyen yani tanımlayıcı sözcüklerin marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay İ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

İki Kelimenin Kök Kelimesin..

İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili; Markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali ve..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Unvan ve Markanın Karıştır..

Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali; Adına tescilli ticaret unvanı ile tescilli markasına tecavüz ed..

Devamı »

17

Mayıs 2020

2

Logonun Farklı Sınıflarda T..

Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği; Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırıl..

Devamı »

16

Mayıs 2020

2

Cins isim niteliğinde marka..

Markaların Cins İsim Sayılıp Sayılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararları; Uyuşmazlık, davaya konu markala..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Kullanılmaması Ned..

Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin emsal Yargıtay Kararını aşağıda inceleyebilirsi..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Kullanımdan Dolayı..

Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları; Davalının ICE BO..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markaya Tecavüzün Tesbiti, ..

Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları; Dava, davalı adına TPE nez..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Renk Kombinasyonlarının Tes..

Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanı..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Marka İddiasının İ..

Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı; Tescile itiraz eden dava dı..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Marka Tespitinde U..

Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı; Marka, toplumda..

Devamı »

30

Haziran 2021

2

Tanınmış Markanın Farklı Sı..

Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış ma..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Markanın Sonradan ..

Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları;POLO kelimesi ile..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Markanın Kullanılm..

Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sını..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanınmış Tescilsiz Markanın..

Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Tek Harfin Dahi Ku..

Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi; Dava, yeniden inceleme değerlen..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ticaret Ünvanının Bir Başka..

Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı;bu şekil..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Kullanım Sonucu Tanınmışlık..

Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi; müvekkili firmanın sektöründe h..

Devamı »

13

Mayıs 2020

2

Tescili İstenen Bir Markanı..

Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi; Davacı vekil..

Devamı »

9

Mayıs 2020

2

Marka benzerliği nedeniyle ..

Bir markanın başka bir markaya iltibas oluşturacak şekilde haksız rekabet yapmasına ilişkin Yargıtay içti..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tazminat İsteminin Vaktinde..

Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası; Battaniyelerin tesliminden önce, davalı markanın iptali için da..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markaya Tecavüzün Tespiti V..

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi; davalının söz konusu eylemleri müvekkilinin tescilli markasına te..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Hükümsüzlüğü Davas..

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı; müvekkilinin tescilli (L..) hizmet marka..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tecavüzünün Önlenmesi..

Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü; 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına M………. CALC..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Hükümsüzlüğü Halle..

Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri; marka iptali ile sicil kaydının terkinini ve ticar..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Hükümsüzlüğü Davas..

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme; Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı Hukuk Usu..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabetin Önlenmesi ..

Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler; İmzalamış bulunduğu sözleşme ile ..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tescilli Markanın Hükümsüzl..

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi; SAFARİ ibareli markanın sahip, davalı da TATA SAFARİ ibareli marka..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabetin Tespiti ve..

Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi; Müvekkilinin markasının 1990 yılında tescil edildiğini, son tescil..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hükümsüzlüğü

Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde dava dosyaların..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Devri ve Marka Devir ..

Marka Devri ve Marka Devir Ücreti Sözleşmesi; Davacı, akdettiği marka-devir sözleşmesince markalarının s..

Devamı »

30

Haziran 2021

2

Anayasa Mahkemesi Tanınmış ..

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2015/33 Karar Sayısı : 2015/50 Karar Tarihi : 27.5.2015 R.G...

Devamı »

16

Mayıs 2020

2

İkinci El Bilgisayar Yazılı..

İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali; Davaya konu programların ilk kullanıcıda..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi..

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edild..

Devamı »

16

Mayıs 2020

2

YİDK karar tarihindeki huku..

YİDK karar tarihinde mevcut olmayan hukuki durum dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görül..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markanın Kullanmama Sebebiy..

Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları; Markasının ve ticaret unvanının davalı tarafça haksı..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Taklit Markayı Taşıyan Ürün..

Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır; muhafaza memurlarınca ele g..

Devamı »

9

Mayıs 2020

2

Yönlendirici kod ile marka ..

Arama motorlarında tescilli marka ismini barındıran reklamların farklı bir şirket sayfasına yönlendirilme..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka hükümsüzlüğünün tespi..

markaların kapsadığı alt grupta yer alan Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öncelik hakkının K..... k..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tanımlayıcı İbarelerin Mark..

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili; İNTERAKTİF ibaresini tek başına ve tamamlayıcı marka olarak tescil ..

Devamı »

13

Mayıs 2020

2

Tanınmış Markaların Farklı ..

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü; Müvekkile ait markanın şöhretinden faydalan..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Haksız Rekabetin Tespiti Ve..

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni; Servis markası adı altında üretim yapmayacağına dair imzaladığı sulh sö..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markaya Tecavüzün Tespiti, ..

Markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminatına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava ..

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka İtibarının Zedelenmes..

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat hakındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Devamı »

29

Aralık 2019

2

TPE, YİDK İptal Davası

TPE YİDK İptal Davasına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Tasarım Tescil Ve Marka Tes..

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Markaya Tecavüz Niteliğinde..

Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön p..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Marka Tecavüzü ve Haksız Re..

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecav..

Devamı »

  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Bekan Sigorta olarak bizi ; “MARKA VE PATENT” ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte “FARKINDALIK” Yaratmamıza destek olan,
  Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, “VİZYONUMUZA” katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

  Mithat BEKANBekan Sigorta