Kategori: Marka Makaleler

Marka sorgulama, marka tescil, marka başvuru, marka yayına itirazlar, marka yayına itiraza karşı görüşler, marka davaları, YİDK itirazları, Yüksek Mahkeme yani İstinaf ve Yargıtay kabul edilmiş içtihatlar, başvuru kılavuzları ve tescil rehberleri ve tüm marka iş ve işlemlerine ait ücretler ve toplam maliyetlere ilişkin  marka makaleler yayınlanmaktadır.  Marka, patent, tasarım tescil, faydalı model konularında bilgi ve deneyimli Etkin Patent marka vekil ve danışmanları marka makalelerini hazırlamaktadır. Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ev telif hakları şirketimiz Etkin Patent’ e ait olup, üçüncü bir taraflarca yazılı iznimiz olmaksızın tümü veya bir kısmı dahi olsun alıntılanamaz ve kullanılamaz.

Telif Haklarının Özelliği Telif haklarının tarihsel gelişimi, İlk ve Ortaçağ Dönemi, İmtiyazlar Dönemi, Türkiye’de Telif Haklarının Tarihsel Gelişimi, Ülkemizin Uluslararası…

Telif hakları, sanatsal (şiirler,romanlar, müzik çalışmaları, resimler ve sinema alanındaki çalışmalar gibi ) alanda yapılan eser ve keşifleri, yaratıcı eser…

Tasarım Hakları,Hizmet İlişkisinde Hak Sahipliği,Çalışanın Bildirim Yükümlülüğü,İşverenin Tasarıma ilişkin Haklarına ilişkin bilgileri inceleyebilirsiniz. 1. Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir.…