Kategori: Marka Makaleler

Marka sorgulama, marka tescil, marka başvuru, marka yayına itirazlar, marka yayına itiraza karşı görüşler, marka davaları, YİDK itirazları, Yüksek Mahkeme yani İstinaf ve Yargıtay kabul edilmiş içtihatlar, başvuru kılavuzları ve tescil rehberleri ve tüm marka iş ve işlemlerine ait ücretler ve toplam maliyetlere ilişkin  marka makaleler yayınlanmaktadır.  Marka, patent, tasarım tescil, faydalı model konularında bilgi ve deneyimli Etkin Patent marka vekil ve danışmanları marka makalelerini hazırlamaktadır. Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ev telif hakları şirketimiz Etkin Patent’ e ait olup, üçüncü bir taraflarca yazılı iznimiz olmaksızın tümü veya bir kısmı dahi olsun alıntılanamaz ve kullanılamaz.

Giriş Ayırt edici olmak şart ve koşuluyla, kelime, harf, sayı veya şekiller ve/veya bunların kombinasyonundan oluşturulmuş işaretlerin, kayıtlı oldukları ürün…

Buluş, Patent önemli ekonomik değerler oluşturan haklar kazandırdığı gibi endüstriyel tasarım tescil de önemli ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli ve hızlı değişmesi…