Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Mustafa Kemal Sönmez, 20 yıldır polyester (fiberglass) kullanarak park oyuncakları ve heykeller yaptığını belirterek, kabir ziyaretlerine gittiğinde zamanla tahribata uğrayan mezarları görünce bu malzemeyi mezar taşlarında da kullanmayı düşünmeye başladığını ifade etti. Çeşitli çalışmaların ardından fikrini belli bir düzeye getirmeyi başardığını ve Türk Patent Enstitüsüne (TPE) başvurduğunu dile getiren Sönmez, polyester kullanarak tek parça olarak ürettiği mermer görünümlü mezara patent almayı başardığını söyledi. Mermer mezarların ortalama 40 parçadan oluştuğunu ve kısa sürede ek yerlerinin açılmasıyla doğal tahribata uğradığını aktaran Sönmez, ürettiği polyester mezarla ilgili şu bilgileri verdi: ”Polyester mezar, mermer mezarlara göre birçok avantaja sahip. Mermer mezarlar…

Read More

Diyarbakır’da çiftçilikle geçimini sağlayan ilkokul mezunu Abdurrahman Uludağ (52), 7 yılını verdiği bir çalışma sonucu biçerdöverin arkasına raylı sistemle monte edilebilen ”sap toplamalı saman makinesini” icat etti. İcat ettiği makinesinden beklediği sonucu elde eden ve Türk Patent Enstitüsüne başvuran Uludağ’ın (52) yaptığı makine, 2007 yılında patent alma hakkı elde etmesi üzerine de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki teknik personelince gerçekleştirilen test aşamasından da tam not aldı. Bunun üzerine Diyarbakır kurduğu BÇR Uludağ Fabrikasında seri üretime başlayan Uludağ’ın bu icadı, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçinin teknolojiyle tanışması amacıyla bakanlıkça ”yüzde 50 hibe desteği” verilen tarım makineleri kapsamına alındı. Kara saban…

Read More

Türkiye’de üretim yapan Mercedes, BMC, Ford, Isuzu gibi otomotiv devlerine 1978’den beri kamyon ve otobüslerin sert plastik aksamlarını üreten Yıldırım Plastik Makine Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sahibi Muzaffer Yıldırım, şimdi de özel bir plastikten arı kovanları yapmaya başladı. Şirketin ’inovasyon’ arayışları kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte geliştirilen yeni arı kovanları tahta kovanlara göre dahasağlıklı, temiz, uzun ömürlü ve ana arı ölümlerini önlüyor. Ayrıca arıbiti oluşumunu da büyük ölçüde azaltıyor. İlkokul mezunu sanayici Sinop Ayancık doğumlu olan Muzaffer Yıldırım, şöyle başlıyor anlatmaya: “Babam Sinop’ta deniz taşımacılığı yapardı. Sonra İstanbul’a geldik ve çalışmaya başladım. Aslında ben teyzemin yanına İstanbul’da okumak için…

Read More

Ayırt Edicilik Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin farklı sektörlerde de olsa başkaları adına çok sayıda tescilinin olması araştırılması gereken bir durumdur. Tanınmışlığa konu ibarenin başka firmalar adına farklı mal ve hizmetlerde tescilli olması, markanın ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkin kriterini zayıflatan bir unsurdur. Piyasada aynı ibareyle başka birçok mal ve hizmet için kullanılan markaların varlığı, tanınmış markanın tüketici nezdinde refleks olarak markanın tanınmış olduğu mal ve hizmete işaret etme ve dolayısıyla kaynak gösterme işlevini yerine getirmesine engel olur. Tanınmışlığa konu olan markanın ayırt ediciliği konusunda değerlendirilmesi…

Read More

Tanınmışlık Düzeyi Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır. Buna göre, örneğin gıda ürünlerinin toplumda hitap ettiği kesim ve buna bağlı olarak bilinirlik düzeyleri ile daha teknik ürünlerden olan diş hekimliğine ilişkin araçların bilinirlik düzeyleri birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle tanınmış marka olarak değerlendirmeye alınacak markalar için mal ve hizmetleri ne olursa olsun aynı seviyede bir tanınmışlık derecesi aramak uygun bir yaklaşım değildir. Tanınmışlığın tespiti konusunda, markanın konu olduğu mal ve hizmetlerin özel olarak değerlendirilerek, bu konudaki mevcut veriler ışığında tanınmışlık düzeyine ilişkin bir yargıya varılması…

Read More

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. “Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir. Bu on yıllık sürenin dolmasından itibaren iki yıl içinde yapılan marka başvurularına karşı ileri sürülebilir. Bu iki yıllık süre hesaplanırken, SMK’ da belirtilen altı aylık uzatma süresi dikkate alınmaz. Söz konusu hüküm gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin sona erdiği tarihten sonra, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler üzerinde kullanılmaya devam ettiğini kanıtlar nitelikteki…

Read More

Doğan Buluşlar,Serbest Doğan Buluşlar,İşçinin Bildirim Yükümlülüğü,İşverenin İtiraz Hakkı,Serbest Kalan Buluşlar hakkındaki bilgileri inceleyebilirsiniz. SERBEST BULUŞLAR 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hizmet buluşları tanımlanmış, bunun dışında kalan buluşların “serbest buluş” sayılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, hizmet buluşlarının sonradan bazı durumlarda serbest buluş niteliği kazanabileceği hükmüne yer verilmiştir (m.21). Bu nedenle, serbest buluşlar belirtilen esasa uygun olarak ikiye ayrılmak suretiyle incelenecektir. Önce, ortaya çıkışı itibariyle serbest nitelikte olan buluşlar (serbest doğan buluşlar) üzerinde durulacak daha sonra ortaya çıkışı itibariyle hizmet buluşu niteliğinde olan buluşların sonradan serbest nitelik kazanması üzerinde durulacaktır. 1 SERBEST DOĞAN BULUŞLAR 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun…

Read More