Etkin Blog » Etkin Patent Marka, Patent, Tasarım sorgulama, araştırma, kriterler, hukuki sorunlar, davalar, içtihatlar konularında makale, mevzuat ve haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
Etkin Blog

Blog

Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı M
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen ve/veya itiraz üzerine ret gerekçelerini inceleyebilirsiniz.Ayn
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kelime markaların tescili, herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Her
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.“ Paris Sözleşmesi'nin 1. müker
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabul görmüş örnek içtihatları buradan inceleyebilirsiniz.A
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Şekillerin Marka Tescilleri, logo, geometrik şekiller, mekan şekilleri, iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil başvuru ve tescil kriterlerini inceleyebil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili nedir, nerede ve nasıl yapılır, renk tescil kriterlerinin neler olduğunu buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşan marka tescil koşullarını inceleyebilir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Etkinlik adından/isminden oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonlar, yarışma-müsabaka vb. faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari ola
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dair ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.Görüntülerin hareke
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır, ses markalarının tescil kriterleri ve koruma kapsamlarını buradan inceleyebilirsiniz.Sınai Mülkiyet Kanunu'nd
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanımlayıcı İşaretler nelerdir, genel herkesin kullandığı veya kullanmak durumunda olduğu ifade ve şekillerin marka tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.T
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı, re'sen ret gerekçeleri ve tescil kriterlerini inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (e) maddesinde belirtilen unsurlar üç ana kısımdan oluşmaktadır:
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilmeyeceği ve diğer ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçelerini buradan inceleyebilirsiniz.6769 Sayılı Sınai Mülkiye
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Türk Patent Ve Marka Kurumu Patent Vekilleri Ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Ve Disiplin Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescil garantisi verdiğimiz marka başvurularının Türk Patent tarafından RED edilmesi halinde alınan hizmet bedeli İADE edilir.Türkiye'de bir İLKİ yine ETKİN PAT
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
Türk Ticaret Kanunu hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz.. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'u (TTK) hakkındaki bilgileri BURADAN ince
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.