Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği usullerdir.
Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular

Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği usullerdir. Patent Başvuru Kılavuzu 11-07-2021
Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği usullerdir. Biyolojik madde, genetik bilgi içeren (örn.yapısal tasarım) ve kendini tekrar üretebilen veya biyolojik bir sistem içinde çoğaltılabilen herhangi bir madde anlamına gelir.  Mikrobiyolojik usul, mikrobiyolojik madde içeren ya da mikrobiyolojik madde üzerinde yapılan ya da sonucunda mikrobiyolojik madde oluşan herhangi bir usuldür. Mikrobiyolojik ürünlerin ve usullerin korunması için, kullanılan ve/veya başvuruda korunması istenilen biyolojik materyalin çoğaltılabilen üretim usulünü anlatan bir tarifname yerine biyolojik maddenin bir kültürünün verilmesi mümkündür. Eğer başvurunun kendisi mikrobiyolojik usul(le ilgiliyse) içeriyorsa, ürünün ya da usulün tevdisi, usulün çoğaltılabilirliğinin ispatı yerine geçmemelidir. Ancak, başvuru biyolojik materyalin çoğaltılabilen üretme usulünün tarifnamesini içeriyorsa, tevdisi ile ilgili bir ispat talep edilmez. Plazma gibi mikroorganizmaların, bir üretme usulü veya tam bir nükleotid sıra tanımlanmışsa tevdi edilmesine gerek yoktur. Tam nükleotid sıra elektronik formatta iletilmelidir. Ayrıntılı Tevdi Koşulu Tevdi Tarihi Biyolojik materyal başvuru tarihi veya rüçhan tarihinde tanınan ve bağımsız bir Tevdi Merciine tevdi edilmelidir. Tanınan Tevdi Mercii Budapeşte Anlaşması'nın 7nci maddesi gereğince bu hakkı kazanmış uluslararası Tevdi Yetkilileridir.  Tevdi Merci ve Tevdi Edilen Materyal Hakkında Bilgi İlk gönderildiği şekliyle başvuru belgeleri daima tevdi merciini ve başvuru sahibinin belirttiği veya belirlediği biyolojik maddenin görevini belirtmelidir. Adı geçen bilgiler başvurunun tevdi edilen biyolojik materyali açıkça nitelendirmesini sağlamalıdır. Bu durum mikroorganizmanın üçüncü kişilerce tevdi edilmiş olduğu durumlarda da geçerlidir. İlk başvuruya ait başvuru belgeleri, bilimsel gösterimin yanı sıra başvuru sahibi tarafından bilinen tevdi edilen biyolojik materyalin özellikleri hakkında da bilgi içermelidir. Depolama Süresi Tevdi edilen biyolojik materyalin Tevdi Mercii tarafından saklanması için yeterli bir depolama süresi en geç başvuru tarihinde olmak üzere geri alınamaz biçimde garanti edilir. Budapeşte Anlaşması Yönetmeliklerinin 9.1nci hükmüne uyduğu sürece depolama süresi yeterlidir. Tevdi edilen materyal en az, kanunun öngördüğü muhtemel azami patent dönemi ve uygun ek dönem süresince saklanmalıdır.. Kanun gereği beş yıllık bir ek süre uygun kabul edilmektedir.  Ek süre, kanunun öngördüğü muhtemel azami patent döneminin sona erdiği tarihte başlar. Beş yıllık ek süre içinde üçüncü kişilerden gelen tevdilerin sağlanması için her talep, tekrar ek süre başlatacaktır. üçüncü kişilerce tevdi edilen Biyolojik materyalin başvuru tarihi veya rüçhan tarihinde yeterli bir depolama süresi temin edilmelidir. Kültürlerin Sunulması Kültürlerin sunulmasıyla biyolojik materyal tevdi edilir. Tevdi eden kişinin en geç başvuru tarihine kadar tevdi Merciine bir açıklamayla, tevdi edilen biyolojik materyalin çoğaltılabilir kültürlerini sağlamak için geri alınamaz şekilde yetki vermiş olması gerekmektedir; özellikle; a) Patent veren yetkiliye herhangi bir zamanda yapılan talep üzerine; ve b) Patent başvurusunun yayınlanma tarihinden itibaren herhangi bir üçüncü kişiye. Budapeşte Anlaşması'nın öngördüğü koşullara uyan bir tevdi bu koşulları yerine getirir.  En geç başvuru tarihinde, tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi edenin etki alanından geri alınamaz şekilde geri çekilmelidir. Depolama süresi bakımından, tevdi eden kişi, tevdi edilen biyolojik materyali Tevdi Merciinin geri vermesi talebinde bulunamaz. Ayrıca Tevdi Merciinin, tevdi eden kişinin benzer taleplerine uymayacağı bilinmelidir. Tevdi Mercii, tevdi eden kişinin bırakma bildirisine göre davranmaya hazırdır; bu hazırlık kanıtlanır. Başvuru sahibi kültürlerin verilmesini kısıtlayabilir. Başvuru beklemedeyken ve koruma süresince, başka kişilere biyolojik materyalden türeyen kültür örneğini vermeyeceklerini ya da Patent Hukukunun kapsamı dışına çıkarmayacaklarını belirtmedikleri sürece üçüncü kişilere biyolojik materyalin kültürünün verilmeyeceği belirtebilir.  Buluşun gerçekleşmesi için önemli olan tevdi edilen biyolojik maddenin özelliklerini taşıyan her kültürün, türetilmiş kültür kabul edilmesidir.   Budapeşte Anlaşması gereğince tevdiinin bırakılması için özel bir bildiriye gerek yoktur. Ancak başvuru sahibi yine de yukarıda bahsedilen kapsamda kültürlerin verilmesini kısıtlayabilir. Tevdi Kanıtının Verilmesi İnceleme esnasında gerekli tevdi kanıtının başvuruyla birlikte verilmediği, yetersizliği aşikarsa, aşikarsa başvuru reddedilecektir; ancak; aşikar eksikliklerin bulunmaması halinde ise başvuru sahibi uygun kanıtı (tevdi belgesi) sunmaya çağırılacaktır.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular

Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği usullerdir. Biyolojik madde, genetik bilgi içeren (örn.yapısal tasarım) ve kendini tekrar üretebilen veya biyolojik bir sistem içinde çoğaltılabilen herhangi bir madde anlamına gelir. 

Mikrobiyolojik usul, mikrobiyolojik madde içeren ya da mikrobiyolojik madde üzerinde yapılan ya da sonucunda mikrobiyolojik madde oluşan herhangi bir usuldür. Mikrobiyolojik ürünlerin ve usullerin korunması için, kullanılan ve/veya başvuruda korunması istenilen biyolojik materyalin çoğaltılabilen üretim usulünü anlatan bir tarifname yerine biyolojik maddenin bir kültürünün verilmesi mümkündür. Eğer başvurunun kendisi mikrobiyolojik usul(le ilgiliyse) içeriyorsa, ürünün ya da usulün tevdisi, usulün çoğaltılabilirliğinin ispatı yerine geçmemelidir. Ancak, başvuru biyolojik materyalin çoğaltılabilen üretme usulünün tarifnamesini içeriyorsa, tevdisi ile ilgili bir ispat talep edilmez. Plazma gibi mikroorganizmaların, bir üretme usulü veya tam bir nükleotid sıra tanımlanmışsa tevdi edilmesine gerek yoktur. Tam nükleotid sıra elektronik formatta iletilmelidir. Ayrıntılı Tevdi Koşulu Tevdi Tarihi Biyolojik materyal başvuru tarihi veya rüçhan tarihinde tanınan ve bağımsız bir Tevdi Merciine tevdi edilmelidir. Tanınan Tevdi Mercii Budapeşte Anlaşması'nın 7nci maddesi gereğince bu hakkı kazanmış uluslararası Tevdi Yetkilileridir. 

Tevdi Merci ve Tevdi Edilen Materyal Hakkında Bilgi İlk gönderildiği şekliyle başvuru belgeleri daima tevdi merciini ve başvuru sahibinin belirttiği veya belirlediği biyolojik maddenin görevini belirtmelidir. Adı geçen bilgiler başvurunun tevdi edilen biyolojik materyali açıkça nitelendirmesini sağlamalıdır. Bu durum mikroorganizmanın üçüncü kişilerce tevdi edilmiş olduğu durumlarda da geçerlidir. İlk başvuruya ait başvuru belgeleri, bilimsel gösterimin yanı sıra başvuru sahibi tarafından bilinen tevdi edilen biyolojik materyalin özellikleri hakkında da bilgi içermelidir. Depolama Süresi Tevdi edilen biyolojik materyalin Tevdi Mercii tarafından saklanması için yeterli bir depolama süresi en geç başvuru tarihinde olmak üzere geri alınamaz biçimde garanti edilir. Budapeşte Anlaşması Yönetmeliklerinin 9.1nci hükmüne uyduğu sürece depolama süresi yeterlidir. Tevdi edilen materyal en az, kanunun öngördüğü muhtemel azami patent dönemi ve uygun ek dönem süresince saklanmalıdır.. Kanun gereği beş yıllık bir ek süre uygun kabul edilmektedir. 

Ek süre, kanunun öngördüğü muhtemel azami patent döneminin sona erdiği tarihte başlar. Beş yıllık ek süre içinde üçüncü kişilerden gelen tevdilerin sağlanması için her talep, tekrar ek süre başlatacaktır. üçüncü kişilerce tevdi edilen Biyolojik materyalin başvuru tarihi veya rüçhan tarihinde yeterli bir depolama süresi temin edilmelidir. Kültürlerin Sunulması Kültürlerin sunulmasıyla biyolojik materyal tevdi edilir. Tevdi eden kişinin en geç başvuru tarihine kadar tevdi Merciine bir açıklamayla, tevdi edilen biyolojik materyalin çoğaltılabilir kültürlerini sağlamak için geri alınamaz şekilde yetki vermiş olması gerekmektedir; özellikle; a) Patent veren yetkiliye herhangi bir zamanda yapılan talep üzerine; ve b) Patent başvurusunun yayınlanma tarihinden itibaren herhangi bir üçüncü kişiye. Budapeşte Anlaşması'nın öngördüğü koşullara uyan bir tevdi bu koşulları yerine getirir. 

En geç başvuru tarihinde, tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi edenin etki alanından geri alınamaz şekilde geri çekilmelidir. Depolama süresi bakımından, tevdi eden kişi, tevdi edilen biyolojik materyali Tevdi Merciinin geri vermesi talebinde bulunamaz. Ayrıca Tevdi Merciinin, tevdi eden kişinin benzer taleplerine uymayacağı bilinmelidir. Tevdi Mercii, tevdi eden kişinin bırakma bildirisine göre davranmaya hazırdır; bu hazırlık kanıtlanır. Başvuru sahibi kültürlerin verilmesini kısıtlayabilir. Başvuru beklemedeyken ve koruma süresince, başka kişilere biyolojik materyalden türeyen kültür örneğini vermeyeceklerini ya da Patent Hukukunun kapsamı dışına çıkarmayacaklarını belirtmedikleri sürece üçüncü kişilere biyolojik materyalin kültürünün verilmeyeceği belirtebilir. 

Buluşun gerçekleşmesi için önemli olan tevdi edilen biyolojik maddenin özelliklerini taşıyan her kültürün, türetilmiş kültür kabul edilmesidir.   Budapeşte Anlaşması gereğince tevdiinin bırakılması için özel bir bildiriye gerek yoktur. Ancak başvuru sahibi yine de yukarıda bahsedilen kapsamda kültürlerin verilmesini kısıtlayabilir. Tevdi Kanıtının Verilmesi İnceleme esnasında gerekli tevdi kanıtının başvuruyla birlikte verilmediği, yetersizliği aşikarsa, aşikarsa başvuru reddedilecektir; ancak; aşikar eksikliklerin bulunmaması halinde ise başvuru sahibi uygun kanıtı (tevdi belgesi) sunmaya çağırılacaktır.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  BEKAN SİGORTA MARKA VE PATENT ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte FARKINDALIK Yaratmamıza destek olan, Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, VİZYONUMUZA katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

  Murat BudakBudak Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin