DVDlerin kapasitelerini binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji » Etkin Patent Bilkent Üniversitesi, NANOTAM, görüntü veren ve kayıt yapan DVD'lerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi.
DVDlerin kapasitelerini binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji

Bilkentte,DVDlerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi.

Bilkentte,DVDlerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi. Bilkent Üniversitesi, NANOTAM, görüntü veren ve kayıt yapan DVD'lerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi.
,  Ana Kategori :  Patent Haberleri  Tarih :  20.10.2018       Google Plus      
Patent Haberleri,  Kategori : 

BilkentÜniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (NANOTAM), görüntüveren ve kayıt yapan DVD'lerin kapasitelerini günümüzdekinden binlercekat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi.BilkentÜniversitesi NANOTAM Başkanı Prof. Dr. Ekmel Özbay'ın başkanlığındadoktora öğrencileri Özgür Attila Çakmak ve Koray Aydın tarafındangeliştirilen nanoteknoloji tabanlı meta malzemeler, yeni nesil DVD'lereuygulanırsa, bir DVD'ye binlerce filmin kaydedilmesi mümkün olacak.Yeni teknoloji, dünyanın en prestijli bilim dergilerinden “Physical Review Letters” dergisinde yayımlandı.Prof.Dr. Özbay, çalışmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, DVDteknolojisinde kullanılan temel prensibin DVD yüzeyine uygulanan ışığınbilgiyi yazmasına ve okumasına bağlı olduğunu ve bu durumda bir DVD'yedaha fazla bilgi yazmak için ışığın mümkün olduğunca küçük bir noktayaodaklanması gerektiğini anlattı.Fizik kurallarına göre ışığındalga boyundan daha küçük boyutlarda odaklanamadığını belirten Özbay,bu nedenle günümüzün en yüksek kapasiteli Blu-Ray DVD'lerinde bile eldeedilebilecek en yüksek saklama kapasitesinin bu “doğa kanunu” ilesınırlı olduğunu belirtti.Bilkent Üniversitesi NANOTAM'dageliştirilen metamalzemelerin doğada rastlanmayan özelliklere sahipolduklarını dile getiren Özbay, şöyle konuştu:“Bu anlamda 'sihirli'olarak da nitelendirilen metamalzemeleri kullanarak dalgaboyundan çokdaha küçük bir alandan geçen ışık miktarını binlerce kat arttırabilenyeni bir teknoloji geliştirdik. Bu yeni teknoloji sayesinde dijitalbilgiler DVD'lere çok daha küçük alanlara yazılabilecek ve var olanbilgi depolama kapasiteleri binlerce kat arttılabilecek.”“TEKNOLOJİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI”Günümüzde50-100 Gbyte ile sınırlı olan DVD kapasitelerinin en az bin katarttırılabilecek bir teknolojiyi geliştirdiklerini bildiren Özbay,“Yaptığımız bilimsel araştırmalar sonucunda ışığın doğadaki davranışınıdeğiştirdik. Yani sihirli özelliklere sahip yeni bir nanomalzemegeliştirdik ve bu malzemeyi kullanarak ışığın çok küçük bir alandangeçebileceğini gösterdik. Dünyanın önemli dergileri arasında bulunan'Physical Review Letters'da yayımlanan bu çalışmamız bu konuda büyükyankı uyandırdı” diye konuştu.Türkiye'de kullanılan tümDVD'lerin okuyucu ve kayıt teknolojilerinin yurt dışı kaynaklı olduğunuanımsatan Özbay, “Ne yazık ki şu aşamada geliştirdiğimiz bu teknolojiyiTürkiye'de değerlendirebilecek bir şirket bulunmuyor” dedi.Prof.Dr. Ekmel Özbay, çalışmalarıyla süper DVD'lerin üretim yolununaçıldığını, böylelikle bir DVD'ye binlerce filmin aynı andakaydedilebileceğini bildirdi.

Bilkentte,DVDlerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) araştırmacıları, vücutta yenilenemeyen dokular arasında bulunansinir dokularında meydana gelen iyileşemeyen hasarlarda, kök
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu