Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi » Etkin Patent Bilgisayar yazılımları ve programları aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler.
Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi

Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi

Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi Bilgisayar yazılımları ve programları aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler.
,  Ana Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  7.1.2019       Google Plus      
Patent Başvuru Kılavuzu,  Kategori : 

Bilgisayar Yazılımları Programları, Kanunlar ve benzer buluşlar için Patent Koruması

Bilgisayar Programları, Program ilişkili Usuller, Kanunlar ve Benzerleri ile İlgili Buluşlar için Patent Koruması Bilgisayar programı, aritmetik ya da kurumsal kanun, diğer yazılım özellikleri veya program ilişkili usuller içeren buluşlar patent koruması kapsamı dışında kalan grupta yer almamaktadır (551 KHK 6ncı maddesindeki istisnalara rağmen). Bu tür buluşlar aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler. 

1) Teknik bir karakterin öğretilmesini içeriyorsa ve

2) 551 KHK Madde 6daki istisnalar aşılmışsa Program İlişkili Buluşların Teknik Özellikleri Genel olarak teknoloji alanı şu şekilde açıklanabilir. 

1) kullanıma ilişkin yapay fiziksel maddeler grubu (insan yapımı veya maddi nesneler), 

2) ürünlerin ortaya çıktığı insan fiilleri ve aletler grubu (usuller) ve 

3) ürünlerin kullanıldığı insan fiilleri grubu (bilgisayar programlama, ölçme, denetleme...). 

Başka bir (benzer) yaklaşıma göre, yazılımlar ile ilişkili bir buluş, açık bir sebep ve sonuç ilişkisiyle sonuca ulaşmak için kontrol edilebilir doğal güçleri kullanan sistematik bir öğretiyse, bunun teknik bir özellik olduğu kabul edilir. (Almanya Federal Mahkemesi, "Rote Taube"). Buluşun altında yatan bir problemi çözmek için teknik önlemler veya teknik araçlar kullanılıyor ya da bunlar etkileniyorsa (hidrolik akımlar, devre unsurlarındaki ve kontrol sistemlerindeki elektrik akımları veya bilgisayar sinyalleri) ya da çözüm teknik gözlemlerin sonucuysa, yazılımla ilişkili bir buluşun teknik özelliği vardır.

Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden estetik yaratmalar nesnel ve çoğal
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu