Bilgi Güvenliği » ISO 27001 Yönetim Sistemi » Etkin Patent Bilgi güvenliği standardı kurumların ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamakta ve risk analizi yapılmaktadır.
Bilgi Güvenliği » ISO 27001 Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Bilgi güvenliği standardı kurumların ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamakta ve risk analizi yapılmaktadır.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  30.10.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

 

Bilgi Güvenliği Nedir

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

Bilgi güvenliği standardı kurumların ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamakta ve risk analizi yapılmaktadır.  Bilgi güvenliği standardı ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır.

Bunun yanı sıra ISO 17799:2002 numaralı standart ISO 17799:2005 “bilgi teknolojileri güvenlik teknikleri en iyi uygulamalar rehberi” olarak revize edilip yayınlanmıştır ve ISO 27001'e göre kurulacak bir BGYS'nin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair açıklamaları içerir.


Bilgi güvenliği yönetim sistemi , kurumunuzda ki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu seçmeli ve risk işleme için bir plan hazırlamalıdır.


Risk işleme için standartta öngörülen kontrol hedefleri ve kontrollerden seçimler yapılmalı ve uygulanmalıdır. Planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) çevrimi uyarınca risk yönetimi faaliyetlerini yürütmeli ve varlığın risk seviyesi kabul edilebilir bir seviyeye geriletilene kadar çalışmayı sürdürmelidir.


ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını , görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını , acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı

ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

 


Kurum içerisinde bu çalışmaları yürütecek BGYS takımının ve BGYS yöneticisinin bilgi güvenliği yönetimi konusunda iyi eğitimli olmaları gerekmektedir. Risk yönetimi, politika oluşturma, güvenlik prosedürlerinin hazırlanması ve uygun kontrollerin seçilerek uygulanması aşamalarında uzman desteği ve danışmanlık almaları faydalı olacaktır.


ISO 27001'den bahsederken karıştırılan ve dikkatle ayrılması gereken şey ISO 27001'in YÖNETİM SİSTEMİ öngörmesidir. ISO 27001 size nasıl virüs bulaşmayacağını anlatmaz.


Bilgisayar ağınıza saldırganların nasıl sızabileceğini söylemez. Size toplam bilgi güvenliği ve “yaşayan bir süreç olarak” bilgi güvenliğinin nasıl “yönetileceğini” tanımlar.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanın yararları


Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
 Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
 İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 Yasal takipleri önler
 Yüksek prestij sağlar

 


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları :


 Varlıkların sınıflandırılması
 Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 Risk analizi
 Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme
 Dokümantasyon oluşturma
 Kontrolleri uygulama
 İç tetkik
 Kayıtları tutma
 Yönetimin gözden geçirmesi
 Belgelendirme

Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibat kurunuz.

Bilgi Güvenliği

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER