Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez.
Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması

Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez. Marka Makale 14-07-2021
Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez. A-  Bu durumda benzerlik incelemesi marka örneğinde tanımlayıcı unsur dışında kalan ibare(ler) esas alınarak yapılır. MARKA İNCELEME KILAVUZU Tanımlayıcı unsurun markaya ek bir ayırt edici nitelik kazandırmadığı dikkate alınarak eşya listesinde doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılık ayrımı yapılmadan başvuru talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir. Örnek: KASABA SÜT  KASABA (Talep edilen mallar: Sınıf 29) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) İstisna: Bazı durumlarda, marka örneğinde asli unsurla birlikte kullanılan tanımlayıcı ibare bazı mal ve hizmetler için markanın niteliğini değiştirerek bir bütün olarak marka algılamasına neden olabilir.  Bu tür durumlarda sadece ilgili ibarenin doğrudan tanımladığı mal ve hizmetler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir, diğer mal ve hizmetler için başvuru ilan edilir. Örnek: İSMAİL TATLI (Sadece "Sınıf 30: Tatlılar ve tatlı türü ürünler" için 7/1(b) maddesi kapsamındadır) B- Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Olmaması Marka örneğinde kullanılan tanımlayıcı ibarenin tescili talep edilen mal ve hizmetler için bu niteliğinin bulunmaması halinde marka örneğinde yer alna ibarelerin tamamı bir bütün olarak benzerlik incelemesinde esas alınır ve markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.  Örnek: "PETEK İNCİ" örneğinde "Sınıf 14: Kuyumculuk eşyaları için" benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur "PETEK" iken tanımlayıcı "inci" emtiasıyla ilişkili olmayan alanlarda benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur birlikte "PETEK İNCİ" ibareleridir. Bu nedenle "inci" emtiasıyla ilişkili olmayan mal ve hizmetler için aşağıdaki örnekler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. PETEK İNCİ  PETEK Bazı durumlarda tanımlayıcı unsur genel bir sektör adı olabilir.   Bu durumda, sektör adının geniş kapsamlı tanımlayıcılık niteliği dikkate alınarak, mal ve hizmetlerin daha geniş bir bölümünü ya da tamamını 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir. MARKA İNCELEME KILAVUZU Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) C- Tanımlayıcı Unsurun Asli Unsurdan Önce Yer Alması Tanımlayıcı unsurun marka örneğinde asli ayırt edici unsurdan önce yer alması halinde benzerlik değerlendirmesinde asli unsurun ayırt edici niteliğinin derecesine bakılır.  Asli unsurun ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde ibarenin tek veya birden fazla kelime içermesi durumları ile karşılaşılabilir. 1) Ayırt edici ibarenin tek bir kelime olması Ortak ayırt edici ibare Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir kişi ismi ise ve markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin ait olduğu sektörde kişi isimlerine eklenen unvanlarla - sıfatlarla mal ve hizmet sağlayıcının ayrıştırılması genel kullanılan bir teamül niteliğinde ise, ya da ortak ibare ayırt edici niteliği düşük bir ibare ise, orta düzeydeki tüketici üzerindeki bütünsel algı esas alınarak markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.  Örnek:  (Sınıf 18) KAPORTACI ABDULLAH FRENCİ ABDULLAH (Sınıf 37) CİĞERCİ EMİN EMİN (Sınıf 43) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) Ortak ayırt edici ibare özgün ve ayırt edicilik gücü yüksek bir ibareden oluşuyor ya da ilgili sektördeki bilinirliği yüksek bir ibare ise başvuru 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir. Örnek: KÜRKÇÜ KARAHİSARLI  KARAHİSARLI (Sınıf 18) BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU  GÜLLÜOĞLU (Sınıf 30, 43) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer)  2) Ayırt edici ibarenin birden fazla kelimeden oluşması MARKA İNCELEME KILAVUZU Ortak ayırt edici unsurun birden fazla kelimeden oluşması ve birden fazla kelimeden oluşan ayırt edici unsurun her iki markada da aynen yer alması durumunda, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunması ihtimali artmaktadır. Bununla birlikte ortak kelime unsurlarının Türkiye'de yaygın olarak kullanılan kişi isimlerini içermesi durumunda markalar bütünsel olarak yarattıkları algı bağlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer görülmeyebilir.                                                                      
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo

29

Aralık 2019

2

Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması

Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez.

A-  Bu durumda benzerlik incelemesi marka örneğinde tanımlayıcı unsur dışında kalan ibare(ler) esas alınarak yapılır. MARKA İNCELEME KILAVUZU Tanımlayıcı unsurun markaya ek bir ayırt edici nitelik kazandırmadığı dikkate alınarak eşya listesinde doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılık ayrımı yapılmadan başvuru talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir. Örnek: KASABA SÜT  KASABA (Talep edilen mallar: Sınıf 29) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) İstisna: Bazı durumlarda, marka örneğinde asli unsurla birlikte kullanılan tanımlayıcı ibare bazı mal ve hizmetler için markanın niteliğini değiştirerek bir bütün olarak marka algılamasına neden olabilir. 

Bu tür durumlarda sadece ilgili ibarenin doğrudan tanımladığı mal ve hizmetler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir, diğer mal ve hizmetler için başvuru ilan edilir. Örnek: İSMAİL TATLI (Sadece "Sınıf 30: Tatlılar ve tatlı türü ürünler" için 7/1(b) maddesi kapsamındadır) B- Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Olmaması Marka örneğinde kullanılan tanımlayıcı ibarenin tescili talep edilen mal ve hizmetler için bu niteliğinin bulunmaması halinde marka örneğinde yer alna ibarelerin tamamı bir bütün olarak benzerlik incelemesinde esas alınır ve markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. 

Örnek: "PETEK İNCİ" örneğinde "Sınıf 14: Kuyumculuk eşyaları için" benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur "PETEK" iken tanımlayıcı "inci" emtiasıyla ilişkili olmayan alanlarda benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur birlikte "PETEK İNCİ" ibareleridir. Bu nedenle "inci" emtiasıyla ilişkili olmayan mal ve hizmetler için aşağıdaki örnekler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. PETEK İNCİ  PETEK Bazı durumlarda tanımlayıcı unsur genel bir sektör adı olabilir.

 

Bu durumda, sektör adının geniş kapsamlı tanımlayıcılık niteliği dikkate alınarak, mal ve hizmetlerin daha geniş bir bölümünü ya da tamamını 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir. MARKA İNCELEME KILAVUZU Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) C- Tanımlayıcı Unsurun Asli Unsurdan Önce Yer Alması Tanımlayıcı unsurun marka örneğinde asli ayırt edici unsurdan önce yer alması halinde benzerlik değerlendirmesinde asli unsurun ayırt edici niteliğinin derecesine bakılır. 

Asli unsurun ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde ibarenin tek veya birden fazla kelime içermesi durumları ile karşılaşılabilir. 1) Ayırt edici ibarenin tek bir kelime olması Ortak ayırt edici ibare Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir kişi ismi ise ve markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin ait olduğu sektörde kişi isimlerine eklenen unvanlarla - sıfatlarla mal ve hizmet sağlayıcının ayrıştırılması genel kullanılan bir teamül niteliğinde ise, ya da ortak ibare ayırt edici niteliği düşük bir ibare ise, orta düzeydeki tüketici üzerindeki bütünsel algı esas alınarak markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

 Örnek:  (Sınıf 18) KAPORTACI ABDULLAH FRENCİ ABDULLAH (Sınıf 37) CİĞERCİ EMİN EMİN (Sınıf 43) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) Ortak ayırt edici ibare özgün ve ayırt edicilik gücü yüksek bir ibareden oluşuyor ya da ilgili sektördeki bilinirliği yüksek bir ibare ise başvuru 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir. Örnek: KÜRKÇÜ KARAHİSARLI  KARAHİSARLI (Sınıf 18) BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU  GÜLLÜOĞLU (Sınıf 30, 43) (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) 

2) Ayırt edici ibarenin birden fazla kelimeden oluşması MARKA İNCELEME KILAVUZU Ortak ayırt edici unsurun birden fazla kelimeden oluşması ve birden fazla kelimeden oluşan ayırt edici unsurun her iki markada da aynen yer alması durumunda, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunması ihtimali artmaktadır. Bununla birlikte ortak kelime unsurlarının Türkiye'de yaygın olarak kullanılan kişi isimlerini içermesi durumunda markalar bütünsel olarak yarattıkları algı bağlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer görülmeyebilir.                                                                      


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

  Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 14-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin