Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi » Etkin Patent Türkiye Barolar Birliği, yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Resmi Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 110 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 10 pahalandı.
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Türkiye Barolar Birliği, yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Resmi Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 110 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 10 pahalandı.
,  Ana Kategori :  Hukuk Haber  Tarih :  25.4.2018       Google Plus      
Hukuk Haber,  Kategori : 

Türkiye Barolar Birliği, yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Resmi Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 110 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 10 pahalandı.Resmi Gazete'de yayınlanan, dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda avukatlara ödenecek asgari ücret tarifesi şöyle: 1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 110,00 YTLtakip eden her saat için 55,00 YTL2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 220,00 YTL takip eden her saat için 110,00 YTL3.Yazılı danışma için 230,00 YTL4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 130.00 YTL5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanmasıa) Kira sözleşmesi ve benzeri 220,00 YTLb) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 650,00 YTLc) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 650,00 YTLİş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 160,00 YTL2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 270,00 YTL3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.100,00 YTL4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 500,00 YTL5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerdea) Duruşmasız ise 2.200,00 YTLb) Duruşmalı ise 3.850,00 YTLc) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 1.Yapı kooperatiflerinde 400,00 YTL2.Anonim şirketlerde 660,00 YTLTakip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. 1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 660,00 YTLTakip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.Sabah

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Profilo Telra, geliştirdiği yazar kasa yazılım ve donanım sisteminin Çinli Towa tarafından kopyalandığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu