Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı TPE koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 dönemini kapsayan "Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile fikri haklar sistemi oluşturulacak
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Ve Eylem Planı

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Haberleri
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı TPE koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 dönemini kapsayan "Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile fikri haklar sistemi oluşturulacak Marka Haberleri
  Türkiye'de fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performansı ve kalkınmaya etkisi incelenecek. Bu kapsamda da taklit ve korsan endüstrinin istihdam ve Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) etkisi ile vergi kaybının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.   Türk Patent ve Marka Kurumu  koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 dönemini kapsayan "Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak, söz konusu hakların ve ürünlerin kalkınma sürecine katkısını artırmak" amaçlanıyor.   Plana göre, sınai mülkiyet mevzuatının AB ile uyumu ve Türk Patent idari kapasitesinin artırılması için TBMM gündeminde olan kanun tasarısının yasalaşması sağlanacak. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik öngören kanun taslağının yasalaşma süreci başlatılacak.   Türk Patent bünyesinde yargı kararları, konular bazında elektronik ortamda sınıflandırılacak ve uzmanlarla paylaşılacak. Fikri haklarla ilgili Yargıtay ve yetkili mahkeme kararlarının ortak veri tabanında toplanması sağlanacak.   Mahkemelerin Türk Patent ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü veri tabanlarına erişimi sağlanarak anlık bilgi sorgulama imkanı sunulacak. Transit geçiş konusundaki Gümrük Kanunu, sınai haklarla ilgili gümrük uygulamalarına ilişkin hüküm içeren bütün yasal düzenlemeler ve yargı kararları ile birlikte değerlendirilerek ortak bir politika belirlenmesine yardımcı olunacak.   Fikri haklar alanındaki uyuşmazlıklar bakımından alternatif çözüm yolları ve arabuluculuk sistemi teşvik edilecek.   Kolluk birimlerinin etkinliği artırılacak Kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için İl Denetim Komisyonlarına Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılması ve Maliye Bakanlığının denetimlerde etkin rol alması sağlanacak. İhtisas mahkemelerinin sayısını artıracak HSYK, fikri haklar uyuşmazlığının belirli sayıda olduğu illerde ihtisas mahkemesi kurulacak. Kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için teorik, uygulamalı ve koordinasyon ağırlıklı eğitimler düzenlenecek. İl denetim komisyonlarının korsanlıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılmasına yönelik iyileştirme alanları tespit edilecek. Korsan faaliyetlerle mücadelede il denetim komisyonlarının etkin ve anında denetim yapabilmesi ve suçun delillendirilmesi için gerekli teknik cihaz ve araçlar temin edilecek.   Destekler yeniden yapılandırılacak Fikri haklar alanında devletçe sunulan teşvik sistemlerin mevcut durum ve etki analizi yapılacak, teşvik rehberi hazırlanacak. Fikri haklara yönelik destekler ticarileşme odaklı yeniden yapılandırılacak.   Üniversiteler bünyesinde geliştirilen fikri ürünler için tescil başvurusu ve elde edilen hakların sürdürülmesi için gerekli mali kaynağın teminine yönelik çalışma yapılacak. Üniversitelerde Ar-Ge ve diğer yaratıcı faaliyetleri özendirmek amacıyla döner sermaye mevzuatı ve vergi mevzuatı kapsamında fikri hakların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerden yapılan kesintilerde azaltma yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek. Uygun görüldüğü takdirde belirlenen oranlarda azaltma için gerekli mevzuat çalışması yapılacak. "KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı" ile "Tasarım ve Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri"nin bilinirliği artırılacak. TPE tarafından Teknoloji Transferi Platformu oluşturulacak.   Taklit ve kaçağın vergi kaybı incelenecek Türk Patent ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kalkınma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performans ve kalkınmaya etkisi incelenecek. Türkiye'de patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve telif haklarının yoğun olduğu sektörlerle, taklit ve korsan endüstrisinin istihdam ve GSMH'ye etkisinin tespitine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu alandaki vergi kaybı da belirlenecek. Fikir ve sanat eserleri üretimine ilişkin istatistiki verilere kaynak oluşturacak ekonomik göstergelerin belirlenmesi ve istatistiki verilerin raporlanması sağlanacak.   Fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulacak Kültür ve Turizm Bakanlığınca fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında telif hakları konusunda farkındalık seviyesi artırılacak. "Bandrol Uygulaması" hakkında ayrıntılı bilgi veren kitapçıklar hazırlanacak. İlk ve ortaöğretim programları ile üniversitelerin ders programlarında inovasyon ve fikri haklara ilişkin konulara yer verilecek.   Belirli gün ve haftalar programına "26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü" eklenecek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent tarafından "Fikri Haklar Akademisi" kurulacak.   Kaynak: Hürriyet
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Türkiye'de fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performansı ve kalkınmaya etkisi incelenecek. Bu kapsamda da taklit ve korsan endüstrinin istihdam ve Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) etkisi ile vergi kaybının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu  koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 dönemini kapsayan "Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak, söz konusu hakların ve ürünlerin kalkınma sürecine katkısını artırmak" amaçlanıyor.

Plana göre, sınai mülkiyet mevzuatının AB ile uyumu ve Türk Patent idari kapasitesinin artırılması için TBMM gündeminde olan kanun tasarısının yasalaşması sağlanacak. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik öngören kanun taslağının yasalaşma süreci başlatılacak.

Türk Patent bünyesinde yargı kararları, konular bazında elektronik ortamda sınıflandırılacak ve uzmanlarla paylaşılacak. Fikri haklarla ilgili Yargıtay ve yetkili mahkeme kararlarının ortak veri tabanında toplanması sağlanacak.

Mahkemelerin Türk Patent ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü veri tabanlarına erişimi sağlanarak anlık bilgi sorgulama imkanı sunulacak. Transit geçiş konusundaki Gümrük Kanunu, sınai haklarla ilgili gümrük uygulamalarına ilişkin hüküm içeren bütün yasal düzenlemeler ve yargı kararları ile birlikte değerlendirilerek ortak bir politika belirlenmesine yardımcı olunacak.

Fikri haklar alanındaki uyuşmazlıklar bakımından alternatif çözüm yolları ve arabuluculuk sistemi teşvik edilecek.

Kolluk birimlerinin etkinliği artırılacak


Kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için İl Denetim Komisyonlarına Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılması ve Maliye Bakanlığının denetimlerde etkin rol alması sağlanacak. İhtisas mahkemelerinin sayısını artıracak HSYK, fikri haklar uyuşmazlığının belirli sayıda olduğu illerde ihtisas mahkemesi kurulacak.


Kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için teorik, uygulamalı ve koordinasyon ağırlıklı eğitimler düzenlenecek. İl denetim komisyonlarının korsanlıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılmasına yönelik iyileştirme alanları tespit edilecek. Korsan faaliyetlerle mücadelede il denetim komisyonlarının etkin ve anında denetim yapabilmesi ve suçun delillendirilmesi için gerekli teknik cihaz ve araçlar temin edilecek.

Destekler yeniden yapılandırılacak


Fikri haklar alanında devletçe sunulan teşvik sistemlerin mevcut durum ve etki analizi yapılacak, teşvik rehberi hazırlanacak. Fikri haklara yönelik destekler ticarileşme odaklı yeniden yapılandırılacak.

Üniversiteler bünyesinde geliştirilen fikri ürünler için tescil başvurusu ve elde edilen hakların sürdürülmesi için gerekli mali kaynağın teminine yönelik çalışma yapılacak. Üniversitelerde Ar-Ge ve diğer yaratıcı faaliyetleri özendirmek amacıyla döner sermaye mevzuatı ve vergi mevzuatı kapsamında fikri hakların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerden yapılan kesintilerde azaltma yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek. Uygun görüldüğü takdirde belirlenen oranlarda azaltma için gerekli mevzuat çalışması yapılacak. "KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı" ile "Tasarım ve Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri"nin bilinirliği artırılacak. TPE tarafından Teknoloji Transferi Platformu oluşturulacak.

Taklit ve kaçağın vergi kaybı incelenecek


Türk Patent ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kalkınma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performans ve kalkınmaya etkisi incelenecek. Türkiye'de patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve telif haklarının yoğun olduğu sektörlerle, taklit ve korsan endüstrisinin istihdam ve GSMH'ye etkisinin tespitine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu alandaki vergi kaybı da belirlenecek.


Fikir ve sanat eserleri üretimine ilişkin istatistiki verilere kaynak oluşturacak ekonomik göstergelerin belirlenmesi ve istatistiki verilerin raporlanması sağlanacak.

Fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulacak


Kültür ve Turizm Bakanlığınca fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında telif hakları konusunda farkındalık seviyesi artırılacak. "Bandrol Uygulaması" hakkında ayrıntılı bilgi veren kitapçıklar hazırlanacak. İlk ve ortaöğretim programları ile üniversitelerin ders programlarında inovasyon ve fikri haklara ilişkin konulara yer verilecek.

Belirli gün ve haftalar programına "26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü" eklenecek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent tarafından "Fikri Haklar Akademisi" kurulacak.

Kaynak: Hürriyet