Patentde Tekniğin Bilinen Durumu Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
Patentde Tekniğin Bilinen Durumu
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Patentde Tekniğin Bilinen Durumu

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patentde Tekniğin Bilinen Durumu Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Patent Başvuru Kılavuzu 11-07-2021
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur (551 KHK madde 7 fıkra 2). Paris Sözleşmesine göre bir başvurunun rüçhanı varsa, sonraki tarihli başvuru, rüçhan olarak talep edilen ilk başvuru ile aynı günde yapılmış gibi kabul edilir. Bu yüzden tekniğin bilinen durumu başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden önce kamuya açıklanan tüm bilgiyi kapsar.  Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Patent Sözleşmesi'nin ve Patent İşbirliği Anlaşması'nın üyesi olduğundan; bir başvurunun rüçhan tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvurunun rüçhan tarihinden önceki tarihli bir rüçhana sahip aşağıdaki patent başvurularının içerikleri tekniğin bilinen durumuna dahil edilecektir:  1. Doğrudan Türk Patent Enstitüsü'ne yapılmış olan ulusal başvurular (551 KHK madde 7 fıkra 3);  2. Uluslararası başvuruya dayanmayan ve Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 158(2) maddesinin hükümlerinin yerine getirildiği, yetkili bir merciye yapılan Avrupa Patent başvuruları  3. Kabul ofisine yapılmış ve Türkiye'nin de seçilen ülke olduğu (belli edildiği) Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurular (PCT Md. 11)  Önceki başvuruların tümünün içeriği,  - bu başvuruların kısmen veya tamamen patentlenip patentlenmediğine bakılmaksızın- tekniğin bilinen durumunu oluşturur.  551 KHK 7nci maddesi gereğince tekniğin bilinen durumuna dahil olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda yapılan açıklamalar, buluşa patent verilmesini etkilemez:  - Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması;  - Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin:  a. Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;  b. Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması; veya  - Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.  Yalnızca internetten ulaşılabilen yayınlar tekniğin bilinen durumu olarak kabul edilebilir, ancak yayının alıntı yapıldığı tarihteki içeriğinin, ilk yayınlandığı zamandaki (orijinal) içeriği ile aynı olması (diğer bir ifadeyle, yayın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olması) gerekmektedir. Bu nedenle, yayının ilk (orijinal) içeriğini kanıtlayan ikinci bir kanıt zorunludur.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin PatentTekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur (551 KHK madde 7 fıkra 2). Paris Sözleşmesine göre bir başvurunun rüçhanı varsa, sonraki tarihli başvuru, rüçhan olarak talep edilen ilk başvuru ile aynı günde yapılmış gibi kabul edilir. Bu yüzden tekniğin bilinen durumu başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden önce kamuya açıklanan tüm bilgiyi kapsar. 

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Patent Sözleşmesi'nin ve Patent İşbirliği Anlaşması'nın üyesi olduğundan; bir başvurunun rüçhan tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvurunun rüçhan tarihinden önceki tarihli bir rüçhana sahip aşağıdaki patent başvurularının içerikleri tekniğin bilinen durumuna dahil edilecektir: 

1. Doğrudan Türk Patent Enstitüsü'ne yapılmış olan ulusal başvurular (551 KHK madde 7 fıkra 3); 

2. Uluslararası başvuruya dayanmayan ve Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 158(2) maddesinin hükümlerinin yerine getirildiği, yetkili bir merciye yapılan Avrupa Patent başvuruları 

3. Kabul ofisine yapılmış ve Türkiye'nin de seçilen ülke olduğu (belli edildiği) Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurular (PCT Md. 11)

 Önceki başvuruların tümünün içeriği, 

- bu başvuruların kısmen veya tamamen patentlenip patentlenmediğine bakılmaksızın- tekniğin bilinen durumunu oluşturur. 

551 KHK 7nci maddesi gereğince tekniğin bilinen durumuna dahil olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda yapılan açıklamalar, buluşa patent verilmesini etkilemez: 

- Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması; 

- Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin: 

a. Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması; 

b. Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması; veya 

- Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması. 

Yalnızca internetten ulaşılabilen yayınlar tekniğin bilinen durumu olarak kabul edilebilir, ancak yayının alıntı yapıldığı tarihteki içeriğinin, ilk yayınlandığı zamandaki (orijinal) içeriği ile aynı olması (diğer bir ifadeyle, yayın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olması) gerekmektedir. Bu nedenle, yayının ilk (orijinal) içeriğini kanıtlayan ikinci bir kanıt zorunludur.