Patent İnceleme Raporları nceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir.
Patent İnceleme Raporları
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Patent İnceleme Raporları

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent İnceleme Raporları nceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir. Patent Başvuru Kılavuzu 11-07-2021
İnceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir. İnceleme işlemlerinde, inceleme raporlarının sayısı üç ile sınırlıdır. İnceleme raporunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği gerekçeleri ve dayanakları da açıklanarak başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, inceleme raporunda bildirilen olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilir. Tekniğin bilinen durumuna ait dokümanlar sadece genel ifadelerle tartışılmamalıdır. İnceleme raporunda şekillere ve metin bölümlerine atıfta bulunularak, örneğin, tekniğin bilinen durumunda yer alan bir unsurun patentin verilmesine neden engel teşkil ettiği belirtilir. Genel ifadeler yalnızca atıfta bulunulan dokümanların açıkça düzenlendiği durumlarda yeterli olacaktır. İnceleme raporu, başvuru sahibinin, inceleme uzmanının görüşünü net olarak anlamasını sağlayacak kesin açıklamalar içermelidir. İnceleme raporu, şekli eksiklikler, buluş basamağı, yenilik ve sınıflandırmayla ilgili sorular gibi bağımsız birkaç problemle ilgiliyse, açıklık kazandırmak için numaralandırılmış alt bölümlere ayrılmalıdır. İlk İnceleme Raporu İlk incelemede belirgin eksiklikler konusunda daha önceden yapılmış olan şekli incelemeye rağmen, şekli eksiklikler tespit edilirse, bu eksiklikler raporda belirtilir. Ancak, bu şekli eksiklikleri gidermek imkansızsa ya da bu eksiklikler nedeniyle patentlenebilirlik kriterleri açısından bir değerlendirme yapılamıyorsa, bu durum inceleme raporunda başvuru sahibine bildirilir. Bu durum ikinci ve üçüncü incelemeler için de geçerlidir. İnceleme sırasında başvurunun buluş bütünlüğünden yoksun olduğu tespit edilirse, bu durum raporda belirtilir. İlk inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporu, başvuru sahibine bildirilir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için başvuru sahibine altı ay süre verilir. İkinci ve Üçüncü İnceleme Raporu İkinci inceleme raporunda, başvuru sahibi tarafından birinci inceleme raporuna karşı ileri sürülen görüşler ve eğer varsa başvurudaki değişiklikler incelenir. (551 KHK madde 62 fıkra 9). İkinci inceleme raporu düzenlenmesi talebi, ilk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren altı aylık süre içinde yapılmamışsa, ikinci inceleme hakkının kullanıldığı kabul edilir. Bu sürenin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme talepleri, üçüncü inceleme talebi olarak işleme alınır. İnceleme uzmanının vardığı ve başvuru sahibine gerekçelere dayandırılarak tebliğ edilen görüş, yalnızca başvuru sahibi aynı derecede açıklanmış karşı görüşler bildirirse veya yeni gerçekler ve durumlar ya da yeni yasal bir durum doğmuşsa gözden geçirilir. Aynı koşul inceleme uzmanının ya da İnceleme Ofisinin değişmesi durumunda da geçerlidir. İkinci inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporu, başvuru sahibine bildirilir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için başvuru sahibine üç ay süre verilir. Üçüncü inceleme raporu düzenlenmesi talebi, ikinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre içinde yapılmamışsa, üçüncü inceleme hakkının kullanıldığı kabul edilir ve başvuru ikinci inceleme raporuna göre değerlendirilerek patent verilmesi ya da reddedilmesi kararı verilir. Üçüncü inceleme raporu patentin verilmesinden ya da başvurunun reddinden önceki son rapordur (551 KHK Madde 62 fıkra 12).
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

İnceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir. İnceleme işlemlerinde, inceleme raporlarının sayısı üç ile sınırlıdır. İnceleme raporunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği gerekçeleri ve dayanakları da açıklanarak başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, inceleme raporunda bildirilen olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilir. Tekniğin bilinen durumuna ait dokümanlar sadece genel ifadelerle tartışılmamalıdır. İnceleme raporunda şekillere ve metin bölümlerine atıfta bulunularak, örneğin, tekniğin bilinen durumunda yer alan bir unsurun patentin verilmesine neden engel teşkil ettiği belirtilir. Genel ifadeler yalnızca atıfta bulunulan dokümanların açıkça düzenlendiği durumlarda yeterli olacaktır. İnceleme raporu, başvuru sahibinin, inceleme uzmanının görüşünü net olarak anlamasını sağlayacak kesin açıklamalar içermelidir. İnceleme raporu, şekli eksiklikler, buluş basamağı, yenilik ve sınıflandırmayla ilgili sorular gibi bağımsız birkaç problemle ilgiliyse, açıklık kazandırmak için numaralandırılmış alt bölümlere ayrılmalıdır. İlk İnceleme Raporu İlk incelemede belirgin eksiklikler konusunda daha önceden yapılmış olan şekli incelemeye rağmen, şekli eksiklikler tespit edilirse, bu eksiklikler raporda belirtilir. Ancak, bu şekli eksiklikleri gidermek imkansızsa ya da bu eksiklikler nedeniyle patentlenebilirlik kriterleri açısından bir değerlendirme yapılamıyorsa, bu durum inceleme raporunda başvuru sahibine bildirilir. Bu durum ikinci ve üçüncü incelemeler için de geçerlidir. İnceleme sırasında başvurunun buluş bütünlüğünden yoksun olduğu tespit edilirse, bu durum raporda belirtilir. İlk inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporu, başvuru sahibine bildirilir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için başvuru sahibine altı ay süre verilir. İkinci ve Üçüncü İnceleme Raporu İkinci inceleme raporunda, başvuru sahibi tarafından birinci inceleme raporuna karşı ileri sürülen görüşler ve eğer varsa başvurudaki değişiklikler incelenir. (551 KHK madde 62 fıkra 9). İkinci inceleme raporu düzenlenmesi talebi, ilk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren altı aylık süre içinde yapılmamışsa, ikinci inceleme hakkının kullanıldığı kabul edilir. Bu sürenin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme talepleri, üçüncü inceleme talebi olarak işleme alınır. İnceleme uzmanının vardığı ve başvuru sahibine gerekçelere dayandırılarak tebliğ edilen görüş, yalnızca başvuru sahibi aynı derecede açıklanmış karşı görüşler bildirirse veya yeni gerçekler ve durumlar ya da yeni yasal bir durum doğmuşsa gözden geçirilir. Aynı koşul inceleme uzmanının ya da İnceleme Ofisinin değişmesi durumunda da geçerlidir. İkinci inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporu, başvuru sahibine bildirilir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için başvuru sahibine üç ay süre verilir. Üçüncü inceleme raporu düzenlenmesi talebi, ikinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre içinde yapılmamışsa, üçüncü inceleme hakkının kullanıldığı kabul edilir ve başvuru ikinci inceleme raporuna göre değerlendirilerek patent verilmesi ya da reddedilmesi kararı verilir. Üçüncü inceleme raporu patentin verilmesinden ya da başvurunun reddinden önceki son rapordur (551 KHK Madde 62 fıkra 12).