Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce, - başvuruşekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik
Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Patent Başvuru Ve Buluş Konusunun İncelenmesi

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce, - başvuruşekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek şekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce, - başvuru tarihi kesinlik kazanmalıdır (başvuru dilekçesi, Türkçe veya KHK'nın 42 nci maddesinde belirtilen yabancı dillerinden (İngilizce, Fransızca, Almanca) biri ile hazırlanmış tarifname, istemler, varsa tarifname ve istemlerde atıf yapılan resimler verilmelidir) - patent başvuru ücreti zamanında ödenmelidir. - Tarifname ve istemlerin Türkçe tercümesi zamanında iletilmelidir. Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde başvuru TPE tarafından reddedilecektir (KHK madde 53). Başvuru unsurlarından eksik olanların (başvuru tarihi değiştirilerek dahi) sonradan tamamlanması mümkün değildir. Örneğin, ilk başvuru sırasında tarifnamede, istemlerde atıf yapılan resimler verilmemişse, başvuru reddedilecektir. Tarifname ya da istemlerde resimlere yapılan atıfların çıkarılarak başvuru işlemlerine devam edilmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında tarifname ya da istemlerde atıf yapılan resimler sayfalarında eksiklik olması durumunda başvuru reddedilmeyecek, şekli eksiklik sırasında değerlendirilecektir. Sonradan resim sayfası eklenmesi durumunda, eklenen resim sayfasındaki şekillerde ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılmışsa (örneğin, sonradan sunulan resim sayfasında, ilk başvuruda sunulan resim sayfalarında gösterilmeyen/açıklanmayan unsurlar veriliyorsa) başvuru kapsamının aşıldığı kabul edilerek, başvuru tarihi yeniden düzenlenen resim sayfalarının sunulduğu tarih olarak değiştirilerek işlemlere devam edilecektir. Bu koşulları yerine getiren başvurular, patent siciline kayıt edilir ve başvuru konusu incelenir.Başvuru konusu açıkça, a) Doğası gereği bir buluş niteliğinde değilse (KHK 6 ncı madde 1 inci fıkra),b) Buluş konusu KHK'nın 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince patent verilemeyecek bir konuysa,c) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilikten yoksunsa, d) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde sanayiye uygulanabilir nitelikten yoksunsa, e) Ek patent başvurusu olması durumunda, bu başvurunun amacı, KHK. Madde 121 gereğince diğer buluşun geliştirilmesi ya da ilerletilmesi değilse, TPE tarafından işlem durdurma gerekçesi dayanakları ile birlikte başvuru sahibine bildirilir ve başvuru sahibinden Uygulama Yönetmeliği'nin 26. maddesi 2. Paragrafında belirtilen üç ay süre içerisinde karşı görüşlerini sunması istenir. Başvuru sahibinin itirazının kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin giderilmemesi veya hiç itiraz edilmemesi (KHK 54 üncü madde 5 inci fıkra) veya ek patent için gereken koşulların açıkça yerine getirilmemesi (KHK madde 121) durumunda başvuru reddedilir. Başvuru sahibinin karşı görüşleri ya da başvuruda yapılan değişiklikleri işlem durdurma sebeplerini ortadan kaldırıyorsa başvuru işleme alınır.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin PatentBaşvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek şekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce, - başvuru tarihi kesinlik kazanmalıdır (başvuru dilekçesi, Türkçe veya KHK'nın 42 nci maddesinde belirtilen yabancı dillerinden (İngilizce, Fransızca, Almanca) biri ile hazırlanmış tarifname, istemler, varsa tarifname ve istemlerde atıf yapılan resimler verilmelidir) - patent başvuru ücreti zamanında ödenmelidir. - Tarifname ve istemlerin Türkçe tercümesi zamanında iletilmelidir. Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde başvuru TPE tarafından reddedilecektir (KHK madde 53). Başvuru unsurlarından eksik olanların (başvuru tarihi değiştirilerek dahi) sonradan tamamlanması mümkün değildir. Örneğin, ilk başvuru sırasında tarifnamede, istemlerde atıf yapılan resimler verilmemişse, başvuru reddedilecektir. 


Tarifname ya da istemlerde resimlere yapılan atıfların çıkarılarak başvuru işlemlerine devam edilmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında tarifname ya da istemlerde atıf yapılan resimler sayfalarında eksiklik olması durumunda başvuru reddedilmeyecek, şekli eksiklik sırasında değerlendirilecektir. Sonradan resim sayfası eklenmesi durumunda, eklenen resim sayfasındaki şekillerde ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılmışsa (örneğin, sonradan sunulan resim sayfasında, ilk başvuruda sunulan resim sayfalarında gösterilmeyen/açıklanmayan unsurlar veriliyorsa) başvuru kapsamının aşıldığı kabul edilerek, başvuru tarihi yeniden düzenlenen resim sayfalarının sunulduğu tarih olarak değiştirilerek işlemlere devam edilecektir. Bu koşulları yerine getiren başvurular, patent siciline kayıt edilir ve başvuru konusu incelenir.


Başvuru konusu açıkça, 

a) Doğası gereği bir buluş niteliğinde değilse (KHK 6 ncı madde 1 inci fıkra),

b) Buluş konusu KHK'nın 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince patent verilemeyecek bir konuysa,

c) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilikten yoksunsa, 

d) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde sanayiye uygulanabilir nitelikten yoksunsa, 

e) Ek patent başvurusu olması durumunda, bu başvurunun amacı, KHK. Madde 121 gereğince diğer buluşun geliştirilmesi ya da ilerletilmesi değilse, TPE tarafından işlem durdurma gerekçesi dayanakları ile birlikte başvuru sahibine bildirilir ve başvuru sahibinden Uygulama Yönetmeliği'nin 26. maddesi 2. Paragrafında belirtilen üç ay süre içerisinde karşı görüşlerini sunması istenir. 


Başvuru sahibinin itirazının kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin giderilmemesi veya hiç itiraz edilmemesi (KHK 54 üncü madde 5 inci fıkra) veya ek patent için gereken koşulların açıkça yerine getirilmemesi (KHK madde 121) durumunda başvuru reddedilir. Başvuru sahibinin karşı görüşleri ya da başvuruda yapılan değişiklikleri işlem durdurma sebeplerini ortadan kaldırıyorsa başvuru işleme alınır.