Online Patent Başvuru Ödeme Koşulları Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir Rüçhanlı başvuru olması durumunda, rüçhan sayısına göre belirlenmiş meblağ dikkate alınarak başvuru
Online Patent Başvuru Ödeme Koşulları
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Online Patent Başvuru Ödeme Koşulları

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Online Patent Başvuru Ödeme Koşulları Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir Rüçhanlı başvuru olması durumunda, rüçhan sayısına göre belirlenmiş meblağ dikkate alınarak başvuru Patent Başvuru Kılavuzu 11-07-2021
Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen patent başvuru ücreti ödenir (551 sayılı KHK Madde 42, fıkra 3 ve Uygulama Yönetmeliği Madde 12). Rüçhanlı başvuru olması durumunda, rüçhan sayısına göre belirlenmiş meblağ dikkate alınarak başvuru ücreti ödenir. Başvuru yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde de ödeme gerçekleşmezse, başvuru geri alınmış kabul edilir (551 KHK Madde 42, fıkra 3). Bu zaman sınırının uzatılması mümkün değildir. Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT) göre, uluslararası bir başvurunun rüçhan tarihinden itibaren veya rüçhan yoksa uluslararası başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde ulusal aşamaya girmesi gerekir. Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT) göre, ulusal aşamaya giren başvuruların başvuru ücreti ulusal aşamaya girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde ödenir. Geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, ise ait oldukları yıllardaki ücret tebliğinde belirtilen miktarlar esas alınarak, ulusal aşamaya giriş tarihinde cezasız olarak ödenir.  Ulusal aşamaya giriş sırasında ödenmeyen geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, ait oldukları yıllardaki ücret tebliğinde belirtilen ilave ücretler esas alınarak cezalı olarak, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir. PCT uyarınca, yukarıda belirtilen 30 ay içinde giremeyen başvurular için, bu süreye ek olarak 3 ay süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular (başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 33 ay içinde ulusal aşamaya giren) için PCT'den ulusal aşamaya giriş için başvuru ücreti ile birlikte başvuru ücretinin %50'si ek süre ücreti olarak ödenir. 30 ay içinde giremeyen başvurular için, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren yedi gün içinde ek süre ücretinin ödenmemiş olması durumunda, başvuru geri çekilmiş sayılır.  Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında 33 ay içinde de ulusal aşamaya giremeyen başvurular için başvuru yapma hakkının tesisi için ek bir süre verilmekte olup, PCT'nin ilgili hükmü uyarınca (PCT Yönetmelik Madde 49.6) Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenerek, süre ve gereklilikler yerine getirilerek başvuru yapılabilir. PCT'nin ilgili hükmü uyarınca aşağıda belirtilen süre ve gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir: • uygun süre sınırına uyulmaması sebebinin giderildiği tarihten iki ay sonra veya, • uygun sürenin bitim tarihinden itibaren 12 ay sonra, • uygun süre sınırına uyulamaması sebepleri • başvuru sahibinin 33 ay içinde de ulusal aşamaya giremeyen başvurular için Ücret Tebliğinde belirtilen ilgili ücreti ödemiş olması, • anılan sebepleri destekleyecek bir bildiri veya başka kanıtların dosyalanması Başvuru (tarifname, istem veya istemler ve özetin) metni yabancı dilde (İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile) verildiğinde, Türkçe çevirilerinin verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin Ücret Tebliğinde belirtilen ücret, başvuru unsurlarının Türk Patent' e verildiği tarihte veya bu tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenir.  Ayrıca Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek bir süre daha talep edilebilir. Üç aylık ek süre talebi ise, Türkçe çevirilerinin verilmesi için tanınan bir aylık süre ücretinin ödenmiş olması koşuluyla, başvuru aşamasında veya söz konusu bir aylık süre içinde yapılır ve Ücret Tebliğinde belirtilen buna ilişkin üç aylık ek süre talep ücreti taleple birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitü'ye öngörülen süreler içinde verilmemesi ve Ücret Tebliğinde belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. PCT uyarınca ulusal aşamaya girerken de, başvurunun İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden birinde verilmesi mümkün olduğundan, yukarıda belirtilen Türkçe çevirilerin teslimi için bir aylık (ulusal aşamaya girdiği tarihte veya ulusal aşamaya girdiği tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde) ve üç aylık (bir aylık ek süre bitmeden) ek süre ücretleri ödenerek talepte bulunulabilir. 
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin PatentBaşvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen patent başvuru ücreti ödenir (551 sayılı KHK Madde 42, fıkra 3 ve Uygulama Yönetmeliği Madde 12). Rüçhanlı başvuru olması durumunda, rüçhan sayısına göre belirlenmiş meblağ dikkate alınarak başvuru ücreti ödenir.

Başvuru yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde de ödeme gerçekleşmezse, başvuru geri alınmış kabul edilir (551 KHK Madde 42, fıkra 3). Bu zaman sınırının uzatılması mümkün değildir. Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT) göre, uluslararası bir başvurunun rüçhan tarihinden itibaren veya rüçhan yoksa uluslararası başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde ulusal aşamaya girmesi gerekir. Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT) göre, ulusal aşamaya giren başvuruların başvuru ücreti ulusal aşamaya girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde ödenir. Geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, ise ait oldukları yıllardaki ücret tebliğinde belirtilen miktarlar esas alınarak, ulusal aşamaya giriş tarihinde cezasız olarak ödenir. 

Ulusal aşamaya giriş sırasında ödenmeyen geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, ait oldukları yıllardaki ücret tebliğinde belirtilen ilave ücretler esas alınarak cezalı olarak, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir. PCT uyarınca, yukarıda belirtilen 30 ay içinde giremeyen başvurular için, bu süreye ek olarak 3 ay süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular (başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 33 ay içinde ulusal aşamaya giren) için PCT'den ulusal aşamaya giriş için başvuru ücreti ile birlikte başvuru ücretinin %50'si ek süre ücreti olarak ödenir. 30 ay içinde giremeyen başvurular için, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren yedi gün içinde ek süre ücretinin ödenmemiş olması durumunda, başvuru geri çekilmiş sayılır.

 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında 33 ay içinde de ulusal aşamaya giremeyen başvurular için başvuru yapma hakkının tesisi için ek bir süre verilmekte olup, PCT'nin ilgili hükmü uyarınca (PCT Yönetmelik Madde 49.6) Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenerek, süre ve gereklilikler yerine getirilerek başvuru yapılabilir. PCT'nin ilgili hükmü uyarınca aşağıda belirtilen süre ve gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir: • uygun süre sınırına uyulmaması sebebinin giderildiği tarihten iki ay sonra veya, • uygun sürenin bitim tarihinden itibaren 12 ay sonra, • uygun süre sınırına uyulamaması sebepleri • başvuru sahibinin 33 ay içinde de ulusal aşamaya giremeyen başvurular için Ücret Tebliğinde belirtilen ilgili ücreti ödemiş olması, • anılan sebepleri destekleyecek bir bildiri veya başka kanıtların dosyalanması Başvuru (tarifname, istem veya istemler ve özetin) metni yabancı dilde (İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile) verildiğinde, Türkçe çevirilerinin verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin Ücret Tebliğinde belirtilen ücret, başvuru unsurlarının Türk Patent' e verildiği tarihte veya bu tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenir. 

Ayrıca Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek bir süre daha talep edilebilir. Üç aylık ek süre talebi ise, Türkçe çevirilerinin verilmesi için tanınan bir aylık süre ücretinin ödenmiş olması koşuluyla, başvuru aşamasında veya söz konusu bir aylık süre içinde yapılır ve Ücret Tebliğinde belirtilen buna ilişkin üç aylık ek süre talep ücreti taleple birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitü'ye öngörülen süreler içinde verilmemesi ve Ücret Tebliğinde belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. PCT uyarınca ulusal aşamaya girerken de, başvurunun İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden birinde verilmesi mümkün olduğundan, yukarıda belirtilen Türkçe çevirilerin teslimi için bir aylık (ulusal aşamaya girdiği tarihte veya ulusal aşamaya girdiği tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde) ve üç aylık (bir aylık ek süre bitmeden) ek süre ücretleri ödenerek talepte bulunulabilir.