ODTÜ, araştırmacıları,sinir doku mühendisliği çalışmalarında önemli başarı gösterdiler... Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) araştırmacıları, vücutta yenilenemeyen dokular arasında bulunansinir dokularında meydana gelen iyileşemeyen hasarlarda, kök
ODTÜ, araştırmacıları,sinir doku mühendisliği çalışmalarında önemli başarı gösterdiler...
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Odtü, Araştırmacıları,sinir Doku Mühendisliği Çalışmalarında Önemli Başarı Gösterdiler...

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Haberleri
ODTÜ, araştırmacıları,sinir doku mühendisliği çalışmalarında önemli başarı gösterdiler... Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) araştırmacıları, vücutta yenilenemeyen dokular arasında bulunansinir dokularında meydana gelen iyileşemeyen hasarlarda, kök Patent Haberleri
Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) araştırmacıları, vücutta yenilenemeyen dokular arasında bulunansinir dokularında meydana gelen iyileşemeyen hasarlarda, kök hücrelerinkullanımını içeren ''sinir doku mühendisliği'' çalışmalarında önemlibaşarı gösterdiler... ODTÜBiyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Hasırcıbaşkanlığındaki ekip, kök hücreleri farklılaştırarak elde edilen sinirhücrelerini ''fotolitografi'' ve ''elektroeğirme'' yöntemlerinikullanarak organize doku olmaya elverişli bir biçimde yönlendirmeyibaşardı.Sinir sistemi hasarları için önem taşıyan çalışmanınbundan sonraki aşamasında söz konusu sinir hücrelerinin oluşturduğu 3boyutlu yapı, tavşanlar üzerinde denenecek.Prof. Dr. Hasırcı,günlük hayatta rastlanan kazalarda sinir sisteminin alabileceğimekanik, ısıl ya da kimyasal darbelerin merkezi ya da periferal sinirsisteminde tedavi edilemez hasarlara yol açabileceğini bildirdi.Bugibi durumların sonucunda, pek çok insanın yaşam kalitesini etkileyenistemli hareket, hafıza, konuşma gibi yeteneklerini kaybedebildiğiniaktaran Hasırcı, bunlar arasında bulunan omurilik yaralanmasının hasarboyutu ve derecesine göre kendiliğinden iyileşmesi mümkün olmayanbozukluklara neden olduğunu belirtti.Hasırcı, Türkiye'deomurilik yaralanmalarının sıklığına ait sağlıklı istatistikselverilerin bulunmadığını, ancak yayınlanan çok merkezli bir çalışmada1992 yılında travmatik omurilik yaralanması görülen hasta sayısının 581ve hastalığın yıllık görülme sıklığının ise milyonda 12,7 olarakbildirildiğini aktardı.ABD'nin National Spinal Cord InjuryStatistical Center tarafından 2005'de yayınlanan verilerin, ABD'de heryıl 10 bin yeni vakaya rastlandığını gösterdiğini anlatan Hasırcı,verilere göre bu hastaların ortalama hastane masraflarının 95 bindolar, ayrıca iyileşme ve rehabilitasyondan sonra ortalama yıllıkmasraflarının da yaklaşık 14 bin dolar olduğunu kaydetti. Hasırcı,bu verilerin ışığında yirmi beş yaşındaki bir hastanın yaşam boyuortalama sağlık giderlerinin, 620 bin2 milyon 800 bin dolar arasındadeğiştiğini söyledi.Merkezi sinir sistemi hasarlarının yanısıra, periferal sinir sisteminde de travma sonucu oluşan hasarlarınoldukça yaygın olduğuna işaret eden Hasırcı, ABD'de periferal sinirsisteminde meydana gelen travmalar sonucunda her yıl 50 binden fazlanörolojik cerrahi işlem uygulandığını dile getirdi.SİNİR SİSTEMİNİN YENİLENMESİProf.Dr. Vasıf Hasırcı, merkezi sinir sisteminde, hücrelerinçoğalamamasından dolayı dokunun kendini yenilemediğini, periferal sinirsisteminde ise ancak bir santimetreden daha kısa olan sinirkopmalarında sinir uçlarını dikerek birleştirmenin mümkün olduğunuifade etti.Periferal sinir dokusundaki hasarlarda dokununyenilenmesinin mümkün olmadığını kaydeden Hasırcı, bu durumda yapılanuygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi:''Bu eksiklik, otologsinir grefti ismi verilen ve hastanın vücudundaki başka bir bölgedenalınan sağlıklı bir sinir dokusuyla yapılan aktarımla tedavi edilmekteya da biyolojik veya sentetik malzemelerden yapılan bir sinir kılıfıile zarar görmüş bölge kendiliğinden iyileşmeye doğru yönlendirilmeyeçalışılmaktadır.Şu günlerde ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA)tarafından onaylanan biyolojik kaynaklı çeşitli sinir yapıları 3santimetreden kısa sinir boşluklarını doldurmakta köprü ya da kılıfolarak kullanılabilmektedir.''Hasırcı, otolog sinir dokusununyeterli olmaması ve kullanılmakta olan yapay sinir yapılarının uzunsinir boşluklarını doldurmada başarısız kalmasının ve dokurejenerasyonunu sağlayamamasının, yeni bir yaklaşım olan ''sinir dokumühendisliği'' alanındaki çalışmaları hızlandırdığını kaydetti.SİNİR KAYIPLARI İÇİN BÜYÜK ADIMHasırcı,ODTÜ laboratuvarlarında yürüttükleri hasar görmüş veya fonksiyonlarınıkaybetmiş doku ve organların, hücre içeren biyomateryallerintasarımları ve implante edilmeleri ile yenilenmesini veya işlevleriniyerine getirmelerine yardımı amaçlayan doku mühendisliği çalışmalarıkapsamında yapay kemik, kıkırdak ve yapay kalp kasının yanı sıra yapaysinir dokusu üretimi çalışmaları yürüttüklerini anlattı.Hücrelerin''hücre dışı matriks'' üzerinde tutunup yaşadıklarını dile getirenHasırcı, ''Sinir doku mühendisliği çalışmalarında da hücrelerin doğaldokudaki gibi yapılanmalarını sağlamak amacıyla üç boyutlu gözenekli,lifsi ya da üzerinde kanallar olan zarlar kullanılmakta. Bu yapılarhücrelerin yaşamsal fonksiyonlarını doğal ortamdakine benzer biçimdeolmalarını sağlamayı hedeflemektedir'' bilgisini verdi.Hasırcı,laboratuvar ortamında yapay sinir dokusu çalışmalarında doğal sinirdokusunu taklit edecek boyutta lifler ve mikro-desenli polimerikzarlardan oluşan hücre taşıyıcıları kullanarak hücrelerin yönlenmesinisağlayıp, sinir kopmalarında oluşan boşluğu doldurabilecek bir dokuoluşturma çalışması yürüttüklerini kaydetti.Hücre kaynağıolarak mezenşimal ve sinir kök hücrelerinin alınıp sinir hücresinefarklılaştırıldığını bildiren Hasırcı, e
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin PatentOrtadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) araştırmacıları, vücutta yenilenemeyen dokular arasında bulunansinir dokularında meydana gelen iyileşemeyen hasarlarda, kök hücrelerinkullanımını içeren ''sinir doku mühendisliği'' çalışmalarında önemlibaşarı gösterdiler... ODTÜBiyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Hasırcıbaşkanlığındaki ekip, kök hücreleri farklılaştırarak elde edilen sinirhücrelerini ''fotolitografi'' ve ''elektroeğirme'' yöntemlerinikullanarak organize doku olmaya elverişli bir biçimde yönlendirmeyibaşardı.Sinir sistemi hasarları için önem taşıyan çalışmanınbundan sonraki aşamasında söz konusu sinir hücrelerinin oluşturduğu 3boyutlu yapı, tavşanlar üzerinde denenecek.Prof. Dr. Hasırcı,günlük hayatta rastlanan kazalarda sinir sisteminin alabileceğimekanik, ısıl ya da kimyasal darbelerin merkezi ya da periferal sinirsisteminde tedavi edilemez hasarlara yol açabileceğini bildirdi.Bugibi durumların sonucunda, pek çok insanın yaşam kalitesini etkileyenistemli hareket, hafıza, konuşma gibi yeteneklerini kaybedebildiğiniaktaran Hasırcı, bunlar arasında bulunan omurilik yaralanmasının hasarboyutu ve derecesine göre kendiliğinden iyileşmesi mümkün olmayanbozukluklara neden olduğunu belirtti.Hasırcı, Türkiye'deomurilik yaralanmalarının sıklığına ait sağlıklı istatistikselverilerin bulunmadığını, ancak yayınlanan çok merkezli bir çalışmada1992 yılında travmatik omurilik yaralanması görülen hasta sayısının 581ve hastalığın yıllık görülme sıklığının ise milyonda 12,7 olarakbildirildiğini aktardı.ABD'nin National Spinal Cord InjuryStatistical Center tarafından 2005'de yayınlanan verilerin, ABD'de heryıl 10 bin yeni vakaya rastlandığını gösterdiğini anlatan Hasırcı,verilere göre bu hastaların ortalama hastane masraflarının 95 bindolar, ayrıca iyileşme ve rehabilitasyondan sonra ortalama yıllıkmasraflarının da yaklaşık 14 bin dolar olduğunu kaydetti. Hasırcı,bu verilerin ışığında yirmi beş yaşındaki bir hastanın yaşam boyuortalama sağlık giderlerinin, 620 bin2 milyon 800 bin dolar arasındadeğiştiğini söyledi.Merkezi sinir sistemi hasarlarının yanısıra, periferal sinir sisteminde de travma sonucu oluşan hasarlarınoldukça yaygın olduğuna işaret eden Hasırcı, ABD'de periferal sinirsisteminde meydana gelen travmalar sonucunda her yıl 50 binden fazlanörolojik cerrahi işlem uygulandığını dile getirdi.SİNİR SİSTEMİNİN YENİLENMESİProf.Dr. Vasıf Hasırcı, merkezi sinir sisteminde, hücrelerinçoğalamamasından dolayı dokunun kendini yenilemediğini, periferal sinirsisteminde ise ancak bir santimetreden daha kısa olan sinirkopmalarında sinir uçlarını dikerek birleştirmenin mümkün olduğunuifade etti.Periferal sinir dokusundaki hasarlarda dokununyenilenmesinin mümkün olmadığını kaydeden Hasırcı, bu durumda yapılanuygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi:''Bu eksiklik, otologsinir grefti ismi verilen ve hastanın vücudundaki başka bir bölgedenalınan sağlıklı bir sinir dokusuyla yapılan aktarımla tedavi edilmekteya da biyolojik veya sentetik malzemelerden yapılan bir sinir kılıfıile zarar görmüş bölge kendiliğinden iyileşmeye doğru yönlendirilmeyeçalışılmaktadır.Şu günlerde ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA)tarafından onaylanan biyolojik kaynaklı çeşitli sinir yapıları 3santimetreden kısa sinir boşluklarını doldurmakta köprü ya da kılıfolarak kullanılabilmektedir.''Hasırcı, otolog sinir dokusununyeterli olmaması ve kullanılmakta olan yapay sinir yapılarının uzunsinir boşluklarını doldurmada başarısız kalmasının ve dokurejenerasyonunu sağlayamamasının, yeni bir yaklaşım olan ''sinir dokumühendisliği'' alanındaki çalışmaları hızlandırdığını kaydetti.SİNİR KAYIPLARI İÇİN BÜYÜK ADIMHasırcı,ODTÜ laboratuvarlarında yürüttükleri hasar görmüş veya fonksiyonlarınıkaybetmiş doku ve organların, hücre içeren biyomateryallerintasarımları ve implante edilmeleri ile yenilenmesini veya işlevleriniyerine getirmelerine yardımı amaçlayan doku mühendisliği çalışmalarıkapsamında yapay kemik, kıkırdak ve yapay kalp kasının yanı sıra yapaysinir dokusu üretimi çalışmaları yürüttüklerini anlattı.Hücrelerin''hücre dışı matriks'' üzerinde tutunup yaşadıklarını dile getirenHasırcı, ''Sinir doku mühendisliği çalışmalarında da hücrelerin doğaldokudaki gibi yapılanmalarını sağlamak amacıyla üç boyutlu gözenekli,lifsi ya da üzerinde kanallar olan zarlar kullanılmakta. Bu yapılarhücrelerin yaşamsal fonksiyonlarını doğal ortamdakine benzer biçimdeolmalarını sağlamayı hedeflemektedir'' bilgisini verdi.Hasırcı,laboratuvar ortamında yapay sinir dokusu çalışmalarında doğal sinirdokusunu taklit edecek boyutta lifler ve mikro-desenli polimerikzarlardan oluşan hücre taşıyıcıları kullanarak hücrelerin yönlenmesinisağlayıp, sinir kopmalarında oluşan boşluğu doldurabilecek bir dokuoluşturma çalışması yürüttüklerini kaydetti.Hücre kaynağıolarak mezenşimal ve sinir kök hücrelerinin alınıp sinir hücresinefarklılaştırıldığını bildiren Hasırcı, e