Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir.
Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir. Marka Davaları
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/10629 E. , 2005/7040 K.  Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir.# MARKA TESCİLİNDE RED İÇİN MUTLAK NEDENLER # Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 25.05.2004 tarih ve 2004/489 - 2004/115 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, boya ve inşaat malzemeleri alanında tanınmış bir firma olan ve tescilli markaları bulunan müvekkilinin "İ…" ibaresinin 1, 2, 35 ve 37 nci sınıflardaki ürün ve hizmetlerde marka olarak tescili için davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na yaptığı başvurunun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından  556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-c ve d maddeleri gereğince reddedildiğini, oysa  gerek ipek gerekse mat kelimelerinin boya ve yapı malzemeleri alanında cins ve vasıf bildiren sözcükler olmayıp, bu alanda ticaret yapanlarca da yoğun bir şekilde kullanılmadıklarını, bu kelimelerin bir araya  getirilip "si" eki ilavesiyle yeni  bir kelime üretildiğini, red kararında 2 nci sınıf yönünden inceleme yapılmamasına rağmen bu sınıf açısından da ilana karar verilmediğini ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 23.11.2001 gün ve M-1931 sayılı kararının iptali ile marka başvurusunun ilanına, tesciline ve hükmün ilanına  karar verilmesini istemiştir. Davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili, tescili istenen İ… ibaresinin üzerinde kullanılacağı ürünlerin ipeksi mat bir özelliğe haiz olduğunu belirtip, tüm mal ve hizmetler bakımından ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabileceğini, bu nedenle verilen red kararının doğru olduğunu, 2 nci sınıftaki ürünlerin karara sehven yazılmamasının bu sınıf yönünden başvurunun kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan delillere göre, 2 nci sınıftaki ürünlerin red kararında sehven belirtilmemesinin bu ürünler yönünden kabul anlamına gelmeyeceği, başvurunun tamamen reddedildiği,  ipeksimat ibaresinin ince, yumuşak ve parlak kumaşları andıran ancak aslında donuk olan bir nesne veya olguyu tanımladığı, gerek ipek ve  mat kelimeleri gerekse birleşimleri olan i… sözcüğünün boya ve yapı malzemeleri alanında kullanılan hiçbir ürünün adı ya da boya-yapı malzemesi cinsi de olmadığı, sektörde faaliyet gösteren kişi ya da meslek gurupları tarafından  da yoğun bir şekilde kullanılmadığı, bu nedenle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-c, d maddelerine dayalı red kararının yerinde olmadığı  gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, anılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu  kararının iptaline, davacının tescil istemi idari nitelikte ve vakitsiz olduğundan reddine, ilan keyfiyetinin bu davada söz konusu olmaması nedeniyle reddine karar verilmiştir. Kararı, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.   Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,  bakiye 1.10 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 4.07.2005 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kaynak: yargıtay.gov.tr
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/10629 E. , 2005/7040 K. 

 Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir.

# MARKA TESCİLİNDE RED İÇİN MUTLAK NEDENLER #

 

Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 25.05.2004 tarih ve 2004/489 - 2004/115 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, boya ve inşaat malzemeleri alanında tanınmış bir firma olan ve tescilli markaları bulunan müvekkilinin "İ…" ibaresinin 1, 2, 35 ve 37 nci sınıflardaki ürün ve hizmetlerde marka olarak tescili için davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na yaptığı başvurunun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından  556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-c ve d maddeleri gereğince reddedildiğini, oysa  gerek ipek gerekse mat kelimelerinin boya ve yapı malzemeleri alanında cins ve vasıf bildiren sözcükler olmayıp, bu alanda ticaret yapanlarca da yoğun bir şekilde kullanılmadıklarını, bu kelimelerin bir araya  getirilip "si" eki ilavesiyle yeni  bir kelime üretildiğini, red kararında 2 nci sınıf yönünden inceleme yapılmamasına rağmen bu sınıf açısından da ilana karar verilmediğini ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 23.11.2001 gün ve M-1931 sayılı kararının iptali ile marka başvurusunun ilanına, tesciline ve hükmün ilanına  karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili, tescili istenen İ… ibaresinin üzerinde kullanılacağı ürünlerin ipeksi mat bir özelliğe haiz olduğunu belirtip, tüm mal ve hizmetler bakımından ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabileceğini, bu nedenle verilen red kararının doğru olduğunu, 2 nci sınıftaki ürünlerin karara sehven yazılmamasının bu sınıf yönünden başvurunun kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, toplanan delillere göre, 2 nci sınıftaki ürünlerin red kararında sehven belirtilmemesinin bu ürünler yönünden kabul anlamına gelmeyeceği, başvurunun tamamen reddedildiği,  ipeksimat ibaresinin ince, yumuşak ve parlak kumaşları andıran ancak aslında donuk olan bir nesne veya olguyu tanımladığı, gerek ipek ve  mat kelimeleri gerekse birleşimleri olan i… sözcüğünün boya ve yapı malzemeleri alanında kullanılan hiçbir ürünün adı ya da boya-yapı malzemesi cinsi de olmadığı, sektörde faaliyet gösteren kişi ya da meslek gurupları tarafından  da yoğun bir şekilde kullanılmadığı, bu nedenle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-c, d maddelerine dayalı red kararının yerinde olmadığı  gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, anılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu  kararının iptaline, davacının tescil istemi idari nitelikte ve vakitsiz olduğundan reddine, ilan keyfiyetinin bu davada söz konusu olmaması nedeniyle reddine karar verilmiştir. Kararı, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.  

 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,  bakiye 1.10 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 4.07.2005 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kaynak: yargıtay.gov.tr