Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklılıklar göstermektedir.
Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Marka İsimlerine İlave Edilen Kısaltmalar

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Makale
Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklılıklar göstermektedir. Marka Makale 02-01-2021
Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklılıklar göstermekted  Diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz. 1) Ayırt edici ortak unsurların baş harflerinin kısaltması Marka örneğinde kullanılan kısaltma marka örneğinde kullanılan diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz. Örnek:  HG HASK GİYİM HASK GİYİM (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) CS CAN SEBZECİLİK CAN SEBZECİLİK (Ayırt edilemeyecek derecede benzer)  2) Bağımsız kısaltmalar Kısaltmanın, marka örneğinde yer alan diğer ibarelerin baş harflerinden oluşmadığı durumlarda öncelikle kısaltmanın ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı dikkate alınır. Kısaltmanın bilinen veya anlamlı bir kısaltma olup olmaması, kısaltmanın uzunluğu (bir-iki harften, üç veya daha fazla harften oluşması), kısaltma ile birlikte kullanılan kelimenin ayırt edicilik gücü benzerlik incelemesinde dikkate alınacak başlıca esaslardır. Ayrıca, ortala tüketici tarafından genel olarak, kısaltmaların tali bir unsur olarak algılandığı ve kısaltmayla birlikte kullanılan ayırt edici ibarelerin esas marka algısına konu olduğu dikkate alınmalıdır.  3) Kısaltma ile birlikte birden fazla ibare kullanılması Kısaltma marka örneğinde asli unsur şeklinde yer almıyorsa ve asli unsur şeklindeki ibare güçlü bir ayırt edici niteliğe sahipse başvurunun 7/1(b) maddesi kapsamına girdiği kabul edilir. Örnek: Ş ACAYİLE GİYİM ACAYİLE TEKSTİL (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Bununla birlikte, birlikte kullanıldığı ibarenin/ibarelerin zayıf ayırt edici niteliği nedeniyle kısaltma, konumu itibarıyla başvurunun asli ayırt edici unsuru olarak algılanacak ya da markanın bütünsel algısını etkileyecek nitelikteyse başvuru 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. Örnek: SPT CAN BAKKAL CAN BAKKALİYE (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)  4) Kısaltma ile birlikte tek bir ibare kullanılması Marka örneği bir bütün olarak değerlendirildiğinde kısaltmanın baskın ve etkili bir unsur olup olmadığı, kısaltmayla birlikte kullanılan ibarenin ayırt edicilik gücü, kısaltmanın birlikte kullanıldığı ibarenin uzunluğu, sıradan ya da özgün olup olmadığı gibi unsurlar benzerlik incelemesinde dikkate alınacak başlıca faktörlerdir. Örnek: CR SARABİYTON     SARABİYTON (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) EC KAAN  KAAN (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)  5) Anlamlı bir ibarenin sessiz harflerinden oluşan kısaltmalar Bir ibare ile bu ibarenin sadece sessiz harflerinden oluşan başvuruların karşılaştırılmasında, ibarenin ayırt edicilik gücü, uzunluğu, özgün niteliği ve bir bütün olarak kısaltma ile ibare arasındaki işitsel, görsel ve anlamsal benzerlik belirleyici kriterler olarak dikkate alınacaktır. Örnek: CNDN CANDAN (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) MYWORLD  MYWRLD (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) KLM KELAM KELAM (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) İkilemeler ve Yer Değiştiren Kelimeler   1) İkilemeler Kural olarak, ikileme şeklinde kullanılan özgün ve ayırt edici nitelikteki ibareler bu ibareleri tek başına ihtiva eden markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzerdir. Örnek:  (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Ayırt edici niteliği zayıf olan ve Türkçede ikileme şekilde kullanımı ve anlamı bulunan ibarelerin ilgili ibareyi tek başına ihtiva eden başvurularla ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir. Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)  2) Yer değiştiren ibareler İki kelimenin kaynaşması suretiyle oluşturulan ibareler, genel olarak bu ibarelerin yerlerinin değiştirilerek oluşturulan ikinci ibareden görsel ve işitsel olarak uzaklaşmaktadır. Bu nedenle bu tür ibarelerin ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir. Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede b
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklılıklar göstermekted 

Diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.

1) Ayırt edici ortak unsurların baş harflerinin kısaltması Marka örneğinde kullanılan kısaltma marka örneğinde kullanılan diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz. Örnek:  HG HASK GİYİM HASK GİYİM (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) CS CAN SEBZECİLİK CAN SEBZECİLİK (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) 

2) Bağımsız kısaltmalar Kısaltmanın, marka örneğinde yer alan diğer ibarelerin baş harflerinden oluşmadığı durumlarda öncelikle kısaltmanın ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı dikkate alınır. Kısaltmanın bilinen veya anlamlı bir kısaltma olup olmaması, kısaltmanın uzunluğu (bir-iki harften, üç veya daha fazla harften oluşması), kısaltma ile birlikte kullanılan kelimenin ayırt edicilik gücü benzerlik incelemesinde dikkate alınacak başlıca esaslardır. Ayrıca, ortala tüketici tarafından genel olarak, kısaltmaların tali bir unsur olarak algılandığı ve kısaltmayla birlikte kullanılan ayırt edici ibarelerin esas marka algısına konu olduğu dikkate alınmalıdır.

 3) Kısaltma ile birlikte birden fazla ibare kullanılması Kısaltma marka örneğinde asli unsur şeklinde yer almıyorsa ve asli unsur şeklindeki ibare güçlü bir ayırt edici niteliğe sahipse başvurunun 7/1(b) maddesi kapsamına girdiği kabul edilir. Örnek: Ş ACAYİLE GİYİM ACAYİLE TEKSTİL (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Bununla birlikte, birlikte kullanıldığı ibarenin/ibarelerin zayıf ayırt edici niteliği nedeniyle kısaltma, konumu itibarıyla başvurunun asli ayırt edici unsuru olarak algılanacak ya da markanın bütünsel algısını etkileyecek nitelikteyse başvuru 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez. Örnek: SPT CAN BAKKAL CAN BAKKALİYE (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) 

4) Kısaltma ile birlikte tek bir ibare kullanılması Marka örneği bir bütün olarak değerlendirildiğinde kısaltmanın baskın ve etkili bir unsur olup olmadığı, kısaltmayla birlikte kullanılan ibarenin ayırt edicilik gücü, kısaltmanın birlikte kullanıldığı ibarenin uzunluğu, sıradan ya da özgün olup olmadığı gibi unsurlar benzerlik incelemesinde dikkate alınacak başlıca faktörlerdir. Örnek: CR SARABİYTON     SARABİYTON (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) EC KAAN  KAAN (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) 

5) Anlamlı bir ibarenin sessiz harflerinden oluşan kısaltmalar Bir ibare ile bu ibarenin sadece sessiz harflerinden oluşan başvuruların karşılaştırılmasında, ibarenin ayırt edicilik gücü, uzunluğu, özgün niteliği ve bir bütün olarak kısaltma ile ibare arasındaki işitsel, görsel ve anlamsal benzerlik belirleyici kriterler olarak dikkate alınacaktır. Örnek: CNDN CANDAN (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) MYWORLD  MYWRLD (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) KLM KELAM KELAM (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) İkilemeler ve Yer Değiştiren Kelimeler

 

1) İkilemeler Kural olarak, ikileme şeklinde kullanılan özgün ve ayırt edici nitelikteki ibareler bu ibareleri tek başına ihtiva eden markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzerdir. Örnek:  (Ayırt edilemeyecek derecede benzer) Ayırt edici niteliği zayıf olan ve Türkçede ikileme şekilde kullanımı ve anlamı bulunan ibarelerin ilgili ibareyi tek başına ihtiva eden başvurularla ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir. Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) 

2) Yer değiştiren ibareler İki kelimenin kaynaşması suretiyle oluşturulan ibareler, genel olarak bu ibarelerin yerlerinin değiştirilerek oluşturulan ikinci ibareden görsel ve işitsel olarak uzaklaşmaktadır. Bu nedenle bu tür ibarelerin ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir. Örnek: (Ayırt edilemeyecek derecede b