Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol Çerçevesinde uluslararası marka tescil başvurusunda bulunmak isteyenlere yardımcı olmaktır.
Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Kütüphanesi
Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol Çerçevesinde uluslararası marka tescil başvurusunda bulunmak isteyenlere yardımcı olmaktır. Marka Kütüphanesi 11-07-2021
MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER OCAK 2007 SUNUŞ Bu kitapçığın amacı, 01.01.1999 tarihinden itibaren, Türkiye'de uygulamaya girmiş olan Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol Çerçevesinde uluslararası marka tescil başvurusunda bulunmak isteyenlere yardımcı olmaktır. Sistemin temel amaçları, avantajları ve temel içlem süreçleri hakkında kısa ve açıklayıcı nitelikte bilgilerin yer aldığı kitapçık, başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin tüm ayrıntıları içermemektedir. Örnek başvuru formu kitapçığın ekinde yer almaktadır. Başvuruların hazırlanmasına, başvuruların yapılmasına ve uluslararası tescil sonrası işlemlere ilişkin olarak kitapçıkta bulunan bilgilerin yeterli olmaması halinde, Enstitümüzün ilgili birimlerinden şahsen veya telefon yoluyla bilgi edinilmesi mümkündür. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ MADRİD PROTOKOLÜ'NÜN AMAÇLARI, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI GİRİŞ 01) Markaların uluslararası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenir: 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve 1989'da kabul edilip, 1 Aralık 1995'te yürürlüğe giren ve 1 Nisan 1996'da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol. Protokol, ülkemizde 01.01.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. 02) Paris Sözleşmesi'ne taraf olan her devlet; Anlaşma veya Protokol'e veya her ikisine birden taraf olabilir.03) Protokol'e taraf devletler ve Protokol'e taraf örgütler bütün olarak Akit Taraflar olarak kabul edilirler. Akit Taraflar toplu olarak, Paris Sözleşmesi'nin 19 uncu maddesi (Birlik ülkeleri sınai mülkiyetin himayesi için, kendi aralarında ayrı ayrı, özel Anlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar) Çerçevesinde özel bir birlik olan Madrid Birliği'ni oluştururlar. 04) Madrid Birliği'ne üye olan her ülke, Birlikçe oluşturulan kurulun da üyesidir. Kurulun görevleri arasında; programın kabulü, Birlik bütçesinin ve Madrid Sistemi'nin işlemesiyle ilgili ücretlerin belirlenmesini içeren yönetmeliklerin kabulü ve değiştirilmesi vardır. MADRİD SİSTEMİ'NİN AMAÇLARI 05) Madrid Sistemi'nin amaçları: a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokol'e taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak, b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır. SİSTEMDEN KİMLER YARARLANABİLİR! 06) Uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü'ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. 07) Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sistemi'nin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. 08) Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur. 09) Uluslararası marka başvurusu Uluslararası Büro'ya menşe ofis aracılığıyla yapılmalıdır. Başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büro'ya doğrudan yapılan başvuru usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilecektir. 10) Uluslararası başvurunun; daha önce menşe ofiste tescilli bulunan markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle, mal ve hizmet listesiyle ve uluslararası sınıflandırmayla aynı olması zorunludur. Başvuru sahibi uluslararası başvuruda yer alan mal ve hizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz. 11) Uluslararası marka başvurunun mal ve hizmet listesi, NİS Sınıflandırılması'na uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır. 12) Uluslararası başvuru sahibi, Paris Sözleşmesi'nin 4 üncü maddesine göre, menşe ofise veya başka bir ofise yapılan önceki bir başvurudan dolayı rüçhan hakkı talebinde bulunabilir. Rüçhan hakkı talebi için rüçhan hakkının kaynaklandığı Ofisin Anlaşma veya Protokol'e taraf olması gerekmemektedir. 13) Uluslararası başvuruda marka korumasının istendiği Akit Taraflar belirtilmelidir. Protokol'e taraf olan Akit Taraf Ofisinin menşe ofis olduğu durumda, sadece Protokol'e veya hem Anlaşma'ya hem de Protokol'e (sadece Anlaşma'ya değil) taraf olan Akit Taraflar belirlenebilir. 14) Ofisi menşe ofis olan Akit Taraf; uluslararası başvuruda belirlenemez, sonradan belirlenmesi de mümkün değildir. 15) ÜÇ Çeşit uluslararası başvuru vardır; - Yalnızca Anlaşma Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bu tüm belirlemelerin Anlaşma Çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir. - Yalnızca Protokol Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bu tüm belirlemelerin Protokol Çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir. - Hem Anlaşma hem de Protokol Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bazı belirlemelerin Anlaşma bazı belirlemelerin de Protokol Çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir Türkiye sadece Protokol'e taraf olduğundan, Türkiye'den yapılacak başvurularda yalnızca Protokol Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvurulara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 16) Uluslararası başvuru yalnızca Protokol Çerçevesinde düzenlenmiş ise, İngilizce ya da Fransızca olabilir. Bununla birlikte menşe ofis
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER OCAK 2007 SUNUŞ Bu kitapçığın amacı, 01.01.1999 tarihinden itibaren, Türkiye'de uygulamaya girmiş olan Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol Çerçevesinde uluslararası marka tescil başvurusunda bulunmak isteyenlere yardımcı olmaktır. 

Sistemin temel amaçları, avantajları ve temel içlem süreçleri hakkında kısa ve açıklayıcı nitelikte bilgilerin yer aldığı kitapçık, başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin tüm ayrıntıları içermemektedir. Örnek başvuru formu kitapçığın ekinde yer almaktadır. Başvuruların hazırlanmasına, başvuruların yapılmasına ve uluslararası tescil sonrası işlemlere ilişkin olarak kitapçıkta bulunan bilgilerin yeterli olmaması halinde, Enstitümüzün ilgili birimlerinden şahsen veya telefon yoluyla bilgi edinilmesi mümkündür. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ MADRİD PROTOKOLÜ'NÜN AMAÇLARI, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI GİRİŞ 


01) Markaların uluslararası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenir: 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve 1989'da kabul edilip, 1 Aralık 1995'te yürürlüğe giren ve 1 Nisan 1996'da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol. Protokol, ülkemizde 01.01.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. 


02) Paris Sözleşmesi'ne taraf olan her devlet; Anlaşma veya Protokol'e veya her ikisine birden taraf olabilir.


03) Protokol'e taraf devletler ve Protokol'e taraf örgütler bütün olarak Akit Taraflar olarak kabul edilirler. Akit Taraflar toplu olarak, Paris Sözleşmesi'nin 19 uncu maddesi (Birlik ülkeleri sınai mülkiyetin himayesi için, kendi aralarında ayrı ayrı, özel Anlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar) Çerçevesinde özel bir birlik olan Madrid Birliği'ni oluştururlar. 


04) Madrid Birliği'ne üye olan her ülke, Birlikçe oluşturulan kurulun da üyesidir. Kurulun görevleri arasında; programın kabulü, Birlik bütçesinin ve Madrid Sistemi'nin işlemesiyle ilgili ücretlerin belirlenmesini içeren yönetmeliklerin kabulü ve değiştirilmesi vardır. MADRİD SİSTEMİ'NİN AMAÇLARI 


05) Madrid Sistemi'nin amaçları: a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokol'e taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak, b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır. SİSTEMDEN KİMLER YARARLANABİLİR! 


06) Uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü'ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. 


07) Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sistemi'nin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. 


08) Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur. 


09) Uluslararası marka başvurusu Uluslararası Büro'ya menşe ofis aracılığıyla yapılmalıdır. Başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büro'ya doğrudan yapılan başvuru usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilecektir. 


10) Uluslararası başvurunun; daha önce menşe ofiste tescilli bulunan markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle, mal ve hizmet listesiyle ve uluslararası sınıflandırmayla aynı olması zorunludur. Başvuru sahibi uluslararası başvuruda yer alan mal ve hizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz. 


11) Uluslararası marka başvurunun mal ve hizmet listesi, NİS Sınıflandırılması'na uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır. 


12) Uluslararası başvuru sahibi, Paris Sözleşmesi'nin 4 üncü maddesine göre, menşe ofise veya başka bir ofise yapılan önceki bir başvurudan dolayı rüçhan hakkı talebinde bulunabilir. Rüçhan hakkı talebi için rüçhan hakkının kaynaklandığı Ofisin Anlaşma veya Protokol'e taraf olması gerekmemektedir. 


13) Uluslararası başvuruda marka korumasının istendiği Akit Taraflar belirtilmelidir. Protokol'e taraf olan Akit Taraf Ofisinin menşe ofis olduğu durumda, sadece Protokol'e veya hem Anlaşma'ya hem de Protokol'e (sadece Anlaşma'ya değil) taraf olan Akit Taraflar belirlenebilir. 


14) Ofisi menşe ofis olan Akit Taraf; uluslararası başvuruda belirlenemez, sonradan belirlenmesi de mümkün değildir. 


15) ÜÇ Çeşit uluslararası başvuru vardır; 

- Yalnızca Anlaşma Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bu tüm belirlemelerin Anlaşma Çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir. 

- Yalnızca Protokol Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bu tüm belirlemelerin Protokol Çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir. 

- Hem Anlaşma hem de Protokol Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru, bazı belirlemelerin Anlaşma bazı belirlemelerin de Protokol Çerçevesinde yapıldığı anlamına gelir Türkiye sadece Protokol'e taraf olduğundan, Türkiye'den yapılacak başvurularda yalnızca Protokol Çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvurulara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 


16) Uluslararası başvuru yalnızca Protokol Çerçevesinde düzenlenmiş ise, İngilizce ya da Fransızca olabilir. Bununla birlikte menşe ofis