Mevzuat » Etkin Patent Buluş, Patent ve faydalı model başvuru ve tescil işlemlerine ilişkin yasal mevzuatları bulabilirsiniz.
Mevzuat » Etkin Patent
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Blog

Avrupa Patent Sözleşmesi Epc

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC); Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca bölgesel patent anlaşması oluşturmak amacıyla; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır. Devamı »

Patent Ve Faydalı Model Kanun Taslağı

Patent ve Faydalo Model kanun taslağı,nedir,neleri,kapsar,KHK de farkları nelerdir Devamı »

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

551 Sayılı KHK’ nin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. Devamı »

Patent İşbirliği Anlaşması Pct

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)*Andlaşma Devletleri,Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla, Buluşların yasal korunmasını mükemmel Devamı »

Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmenliği Pct

Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir) Devamı »

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyaları Kanunu

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun; bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır. Devamı »

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik; korumaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devamı »

Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model başvuruları, tescil ve sonrası hukuki ve cezai yaptırımları kapsar. Devamı »

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenliği

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenlik, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına.. Devamı »

Paris Sözleşmesi

Paris Sözleşmesi, 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış, 1925 La Haye, 2 Haziran 1934 Londra, 31 Ekim 1958 Lizbon' 14 Temmuz 1967 Stockholm'de Revize edilmiştir. Devamı »

Marka Ve Patent Vekilleri Disiplin Yönetmenliği

Türk Patent Ve Marka Kurumu Patent Vekilleri Ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Ve Disiplin Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz. Devamı »

Türk Patent

Türk Patent ve Marka Kurumu nedir, kimdir, Türk Patent' in kuruluş ve görevleri, yaptığı iş ve işlemlerin ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. Devamı »