Marka Makale » Etkin Patent Marka sorgulama, başvuru, tescil iş ve işlemler, nerede ve nasıl yapılacağı, tescil kriterleri, öneri ve görüşler sunulmaktadır.
Marka Makale » Etkin Patent
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Blog

Marka Sloganları Tescili

Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabul görmüş örnek içtihatları buradan inceleyebilirsiniz.Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir n.. Devamı »

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri buradan inceleyebilirsiniz. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar tescil edilemez. Devamı »

Kelime Markaların Tescili

Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Her hangi bir şekil,logo vb. olmaksızın anlamı olsun veya olmasın oluşturulan sözcükler kelime .. Devamı »

Marka Benzerliği Ve Marka Karşılaştırma

Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen inceleyebilirsiniz.Aynı malların ve hizmetlerin tespit edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından yayınlanan Tebliğ hükümleri ve iç.. Devamı »

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı Marka ve Patent Vekilliği soru ve cevapları yayınlandı. Aşağıdaki linklerden soru ve cevapl.. Devamı »

Marka Tescil İşlemleri

Şirket, firma, mağaza, dükkan ve isimlerinin tescil öncesi, süreç ve sonrası marka tescil işlemlerinin nerede ve nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Devamı »

Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet

556 SAYILI KHK MADDE 35/1 Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yay.. Devamı »

Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçelerini buradan inceleyebilirsiniz.6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (ı madde hükmünce Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil e.. Devamı »

Dini Değerler Ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları

Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilmeyeceği ve diğer ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz.Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar tescil edilemez. Devamı »

Mala Asli Değerini Veren Şekillerin Tescili

Mala asli değerini veren şekiller, malın kendi özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekillerin tescil kriterleri anlatılmaktadır. Devamı »

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı,re'sen ret gerekçelerini inceleyebilirsiniz.Marka tescil başvurusunu oluşturan işaretin ortak kullanımda olup olmadığı değerlendirilirken ilgili terimin tanımlay.. Devamı »

Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı İşaretler nelerdir,genel herkesin kullandığı ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Tanımlayıcı işaretler,tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan,çeşit,vasıf gibi özelliklerine yada kalitesine doğrudan atıfta bulunan işare.. Devamı »

Ses Markalarının Tescili

Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır,ses markalarının tescil kriterleri inceleyebilirsiniz.Sınai Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen ayırt etme ve çizimle görüntülenebilme şartlarını sağlayan sesler marka olarak tescil edilebilir niteliktedir... Devamı »

Hareket Markalarının Tescili

Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dair ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin malı ayırt etmeyi sağlayan markalar hareket markası olarak adlan.. Devamı »

Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri

Etkinlik adından oluşan markalar,büyük çaplı organizasyonlar,vb. faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin adını ticari olarak münhasıran kullanma hakkını verir.Ayırt edicilik niteliğinin değerlendirilmesi açısından diğer marka türlerinde ara.. Devamı »

Harf Ve Sayıların Marka Tescili

Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşan marka tescil koşullarını inceleyebilirsiniz.Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir... Devamı »

Renk Ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili

Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edilmesi halinde, değerlendirme renklerden oluşan ilgili şeklin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı açsından yapılır. .. Devamı »

Şekillerin Marka Tescilleri

Şekillerin Marka Tescilleri,logo,geometrik şekiller,mekan şekilleri,iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil başvuru ve tescil kriterlerini inceleyebilirsiniz.Marka Tescili talep edilen mal ve hizmetlerle herhangi bir ilişkisi bulunmayanı ayırt .. Devamı »

Yenilenmeyen Ortak Ve Garanti Markalara Benzer Başvurular

556 SAYILI KHK MADDE 8/6 Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Devamı »

Markanın Koruma Süresinden Sonraki Benzer Marka Başvuru

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Devamı »

Fotoğraf Hakkı Ve Telif Hakkı İle Korunan Marka Başvuruları

Fotoğraf Hakkı İfade fotoğraf diyor olsa bile, kanunun özüne bağlı olarak, herhangi kişisel bir portre yeterli görülür. Bu portre, karikatürleri veya resmedilen kişiyi görsel olarak tanımlamayı mümkün kılan herhangi bir detaylı tasarımı içerebilir... Devamı »

Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları

Tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, marka başvurusu söz konusu hakkın sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Devamı »

Tescilsiz Bir Markanın Veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez. Devamı »

Önceki Ve Sonraki Markaların Farklı Sınıflarda Tescili

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Devamı »

Markada Tanınmışlık Kavramı Ve Unsurları

Tanınmışlık Düzeyi Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır. Devamı »

Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler

Ayırt Edicilik Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin farklı sektörlerde de olsa başkaları adına çok sayıda tescilinin olması araştırılması gereken bir .. Devamı »

Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller

Tanınmışlığın İspatı: Deliller Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa ait olduğu konusunda KHK'da açık bir hüküm yoktur. Devamı »

Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı Kapsaması

556 SAYILI KHK MADDE 8/5 Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir... Devamı »

Markalarda Mal Ve Hizmetlerin Benzerliği

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmetlerin niteliğini, kullanım amaçlarını, kullanım biçimlerini ve birbirleriyle bağlantılı ve.. Devamı »

Markaların İlişkilendirme (çağrıştırma) İhtimali

Bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa. ifadesiyle ilişkili olma ihtimalinden de bahsedilmektedir. İlişkilendirme ihtimali, karıştırılma ihtimalinin alternati.. Devamı »

Marka Vekil Veya Temsilcinin İzinsiz Marka Başvuruları

Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından marka sahibinin izni olmadan yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir. Devamı »

Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler 7/1(j) madde.. Devamı »

Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili

Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez Devamı »

Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili

Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez Devamı »

Garanti Markası Ve Ortak Marka Başvuruları

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zorunludur. Devamı »

Marka Nispi Red Nedenleri

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: Devamı »

Marka Tescilinde Karıştırılma İhtimali

Kkarıştırılma ihtimalinde önemli olan husus halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Devamı »

Markaların Benzerliği

İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Devamı »

Markalarda Görsel Benzerlik

Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Devamı »

Markalarda İşitsel Benzerlik

İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer markalar olarak değerlendirilmeleri için yeterli kabul edilebilir. Devamı »

Markalarda Kavramsal (anlamsal) Benzerlik

Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Devamı »

Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler

Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunluğu. Devamı »

Kelime Ve Kelime Kombinasyonları

Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvurusu salt onu oluşturan unsurların her birinin ayrı ayrı tanımlayıcı olmasına bağlı olarak r.. Devamı »

Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler

Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu tür kelimeler üzerinde mutlak marka haklarının bir kişinin tekeline verilmesi yerinde değildir. .. Devamı »

Şekil Ve Tanımlayıcı Kelimeler

Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır. Devamı »

Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler

Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinasyonunun, yazım kuralına uygun biçimde yazılmayıp, bazı değişiklikler yapılarak yazılmasıyl.. Devamı »

Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları

Avrupa Adalet Divanı Windsurfing Chimsee kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir. Devamı »

Ticaret Alanında Ortak Kullanılan İşaretlerin Tescili

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemez. Devamı »

Şekli İçeren İşaretler Marka Başvuruları

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. Devamı »

Nitelik Üretim Yeri Ve Coğrafi Kaynak Bildirir Markalar

Mal veya hizmetin niteliği kalitesi veya üretim yeri coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilmez. Devamı »

Devletlere Ait Arma Bayrak Ve Amblemlerin Marka Tescili

Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretlerinin korunmasını düzenlemektedir. Devamı »

Tarihi Kültürel Değerler İçeren Markaların Tescili

Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar tescil edilemez Devamı »

Sahibi Tarafından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar tescil edilemez. 556 Sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesine göre korumadan yararlanacak tanınmış markaların Türkiye'de .. Devamı »

Ses Marka Tescilleri

Ses Marka Tescilleri; Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir ses markası olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Devamı »

Hareket Markaların Başvuru Ve Tescilleri

Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri; Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar hareket markası olarak adlandırılır. Devamı »

Harfler Ve Sayıların Marka Tescil Başvuruları

Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. tek harfler ve tek basamaklı sayıların ayırt edici olmadığı kabul edilir. Devamı »

Marka Tescil Başvurularında Aynılık Veya Benzerliğin Tespiti

Aynı/benzer marka tescil başvurularında aynılık veya benzerliğin tespitinde Sınai Mülkiyet Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Devamı »

İl İsimlerinin Marka Tescili

Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile birlikte başvuruya konu ise marka tescil edilebilir niteliklerdedir. Devamı »

Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması

Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez. Devamı »

Kişi Adlarının Marka Tescili

Türkiye'de bazı ad ve soyadlar yaygın olarak kullanılırken bazıları daha az kullanılmakta, ad ve soyadların ayırt edicilik gücü kullanım yaygınlığıyla ters orantılı olarak değişmektedir Devamı »

Sayıların Rakam Ve Harflerle Marka Tescil Başvuruları

Sayıların rakamla ifade edildiği markalar ile aynı sayının harflerle ifade edildiği markalar ayırt edilemeyecek derece benzer kabul edilir. Devamı »

İki Veya Üç Harften Oluşan Marka Tescil Başvuruları

Birbirinin aynısı iki ya da üç harften oluşan kelimeler aynı sıralama içerisinde yazılmışsa ya da kolaylıkla aynı sıra içerisinde algılanıyorsa bu tür başvurular markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir. Devamı »

Tek Harf Ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı

Standart karakterlerle ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar kural olarak 7/1(a) maddesi kapsamında ayırt edici nitelikte değildir. Devamı »

Marka İsimlerine İlave Edilen Kısaltmalar

Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklılıklar göstermektedir. Devamı »

Marka İsimlerine Eklenen Tanımlayıcı Kelimeler

Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksızın benzer kabul edilmez Devamı »

Logo (şekiller) Arası Marka Benzerliği

Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Devamı »

Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği

Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyalanması Devamı »

Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine doğrudan atıfta bulunan işaretler Devamı »

Ünlü Markalar

Spor, Kadın, Erkek Yazlık, Kışlık Ayakkabı, Giyim, Elbise, İç Çamaşırı vb. Modaya yön vermiş dünyaca tanınmış Markalar listesini burada bulabilirsiniz.Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescill edilmiş ünlü ve tanınmış markalar listesini aşağıda .. Devamı »

Online Marka Başvurusu

Online Marka Başvurusunu, en ucuz ve en uygun ücretlerle, üstelik kredi kartı ile ödeme yaparak BURADAN yaparak markanızı hemen koruyabilirsiniz. Online marka başvuru sorgulama işlemlerini, online marka başvuru ve alan adı işlemlerini buradan yapabil.. Devamı »

En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır

En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılabileceğini görebileceğiniz hizmet ve kampanya paketlerini BURADAN, resmi ücretlerini ise BURADAN mutlaka incelemenizi öneriyoruz.. Kampanyalar hakkında diğer ayrıntılı iletişim adreslerimiz yoluyla merkez o.. Devamı »

Marka Patent

Marka Patent; Marka Patent nedir, Marka Patent tescil ile sağlanan koruma ve hukuki hakların neler olduğunu buradan ayrıntılı inceleyebilirsiniz.Marka Patent Nedir; Çoğunlukla koruma ve tescil kavramı nedeniyle marka ve patentin ne olduğu karıştırı.. Devamı »

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar Belgeler

Marka tescil başvurusu için gerekli evraklar, belgeler, formlar ve bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Devamı »

Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz

Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz iş ve işlemlerine ait ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Devamı »

Marka Bülteni

Marka Bülteni, usulüne uygun yapılmış başvuruların yapılmış olan markaların her iki kez yayınlanarak dışsal denetime yani itiraza tabi tutulmaktadır. Devamı »

Marka Tescil Firmaları Ofisleri Ve Danışmanları

Etkin Patent’ in İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Adana, Denizli dahil 18 ildeki patent firma, ofis ve şirketlerimizi arayabilirsiniz.Etkin Patent' in 18 il ve İstanbul' un 14 ilçesinde bulunan Marka Tescil Firmaları Ofisleri.. Devamı »

Marka Tescil Başvuru İstatistikleri

Türk Patent ve Marka Kurumu Yurtiçi ve yurtdışından yapılan marka başvuruları ve tescillerin aylık, yılllık sayılarını buradan bulabilir, inceleyebilir ve araştırabilsiniz.Bize bilgi@etkinpatent.com'dan ulaşabilirsiniz. Devamı »

Tanınmış Marka Esasları

Tanınmış marka esasları nedir, tanınmış marka tescil başvururu için istenen belge ve diğer ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. Devamı »

Tescilli Marka

Tescilli markalar isim listesini, Marka Sorgulama sayfamızdaki ,TÜRKPATENT veritabanı linki üzerinden veya danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Devamı »

Tpe Marka Sorgulama

TPE Marka sorgulama, Türk Patent, nedir nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, Vekillerimizden marka patent isim araştırma için Ücretsiz yardım alabilirsiniz.TPE Marka sorgulama işlemleri çoğunlukla tıpkı alan adı gibi sorgulanmaktadır... Devamı »

Tescil Sorgulama

Tescil sorgulama; Türk Patent nezdinde İsim, Marka Tescil Sorgulama, Patent Sorgulama ve araştırma işlemlerini buradan online yapabilirsiniz.İsim, Marka, Patent, Faydalı Model tescil sorgulama ve araştırma işlemlerini ayrı ayrı başlıklar altında ince.. Devamı »

Marka İsim Tescil Başvuru Belgesi Nedir, Nasıl Tescil Alınır

Marka Tescil nedir, Marka, isim tescili nasıl yapılır, Marka Tescil belgesi nasıl ve nereden alınır, Marka tescil ve itiraz işlemleri, süreci ve süresi ne kadardır. Devamı »

Marka İsim Sorgulama

Marka isim sorgulama, marka, Patent, Adı, İsmi, İsim Tescil sorgulamayı online buradan yapabilir, Etkin Patent' ten ücretsiz yardım alabilirsiniz Devamı »

Marka Tescil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

Marka tescil süreci ve sonrası oluşan, re'sen ve itiraz üzerine ret riskleri ve tescil sonrası dava konusu nolması halinde olası sorunlar ve çözümler anlatılmaktadır. TPE (Türk patent Enstitüsü' ne her yıl ortalama 120 bin civarında marka tescil .. Devamı »

35 Sınıfta Önceden Tescilli Markanın Aynısının Tescili

35.Sınıf Satış Hizmetlerinde Önceden Tescilli Marka Yeniden Almak için yapılması gerekenleri, şart ve koşulları ayrıntılı olarak buradan inceleyebilirsiniz. Devamı »

Önceden Tescilli Markayla Aynı Olan Yeni Başvuru Yapılabilecek

Yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince önceden tescilli markayla aynı olan bir marka için bir başkası başvuru ve tescil olanağı oluştu. Devamı »

Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti

Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kararını burada bulabilirsiniz. Devamı »

Hukuk Sözlüğü

Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz. Devamı »

Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler

Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler,Tescilin etkili olacağı coğrafi alan,Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler,İlgili kamu algısı, Markanın bireyselliği - somut koşulları olarak sıralanabilir. Devamı »

Kelime Ve Kelime Kombinasyonları Markalarda Ayırt Edicilik

Kelime Kombinasyonları Markalarda tescili talep edilen malların özelliklerini doğrudan belirtiyorsa ve ilgili tüketici kesimi tarafından malın ticari kaynağını göstermekten ziyade malın niteliklerine yönelik ya da promosyon amaçlı bir bilgilendirme a.. Devamı »

Sloganların Marka Tescili

Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.Bir sloganın marka örneğinde belirgin ve kendi başına ayırt edici başka bir unsurla birlikte yer alması halinde, slogan + marka kombinasyonu bütün .. Devamı »

Etkinlik Adından Oluşan Markalar Tescili

Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari olarak münhasıran kullanma hakkını verir. Devamı »

Kelime Ve Logo Başvurularında Ayırt Ediciliğinin Tespiti

Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespitinde de diğer marka türlerinde esas alınan kriterler dikkate alınır. Devamı »

İsim Hakkı Alma

İsim hakkı alma, isim patenti alma, web site ismi, fikir telif hakkı alma marka tescili yoluyla korunması olup, ayrıntılar aşağıda inceleyebilirsiniz. Devamı »

Marka Tescili Sorgulama

Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin Patent uzmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz. Devamı »

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka tescili nasıl yapılır, Marka ismi tescil başvurusu nasıl yapılır, logo ve isim tescili nasıl alınır, tüm ayrıntılar Etkin Patent’ te bulabilirsiniz. Devamı »

Online Marka Sorgulama

Online Marka Sorgulama, online marka tescil, marka patent sorgulama online yapabileceğiniz yurtiçi ve uluslararası web sayfalarını burada bulabilirsiniz. Devamı »

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır; nereden alınır, tescil belgesi örneği dahil ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Devamı »

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır; isim, logo başvurusu nerede yapılır, gerekli belgeler, fiyatlar dahil önemli bilgileri burada bulabilirsiniz. Devamı »

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model,  Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz. Devamı »

Etkin Patent'ten Tescil Garantisi

Tescil garantisi verdiğimiz marka başvurularının Türk Patent tarafından RED edilmesi halinde alınan hizmet bedeli İADE edilir.Türkiye'de bir İLKİ yine ETKİN PATENT gerçekleştiriyor. Devamı »