4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasi 4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasi
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun

Ana Kategori : Blog, Kategori : Kanun
4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun 4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Kanun 11-07-2021
TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA ;4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair KanunKanun No : 4952Kabul Tarihi : 23/07/2003Resmi Gazete Tarihi: 29/07/2003Resmi Gazete Sayısı: 25183Madde 1 - 21/07/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ikiyüzelli" ibaresi "iki milyar" şeklinde değiştirilmiştir.Madde 2 - 1447 sayılı Kanunun numarasız olan ek maddesi "Ek Madde 1" olarak numaralandırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.Ek Madde 2 - Sanayi işletmelerinde 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticari işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.Sanayi işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı süresince her yıl yenilenir.Ticari işletme rehnine ilişkin hükümler bu maddeye göre sanayi işletmelerinde yapılan rehinlerde de uygulanır.Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA ;

4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
Kanun No : 4952
Kabul Tarihi : 23/07/2003
Resmi Gazete Tarihi: 29/07/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25183


Madde 1 - 21/07/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ikiyüzelli" ibaresi "iki milyar" şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 2 - 1447 sayılı Kanunun numarasız olan ek maddesi "Ek Madde 1" olarak numaralandırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.


Ek Madde 2 - Sanayi işletmelerinde 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticari işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.


Sanayi işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı süresince her yıl yenilenir.


Ticari işletme rehnine ilişkin hükümler bu maddeye göre sanayi işletmelerinde yapılan rehinlerde de uygulanır.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.