Etkin Telif Hakları » Etkin Patent Telif Hakkı,Telif Hakları Yargıtay İçtihatları,Telif Hakları Mevzuat hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Etkin Telif Hakları

Telif Hakları

11/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
Telif hakkı nedir, Telif hakkı nereden ve nasıl alınır, telif hakkını hangi kurum tescil edildiğine dair ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
01/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
İlim ve edebiyat eserleri kayıt, tescil başvuru için istenen belgeler ve şart ve koşullarını buradan inceleyebilirsiniz. İlim ve Edebiyat Eserleri Kayıt - Tesci
01/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
Bir eserin ad ve alâmetleri ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri iltibasa meydan verebilecek surette diğer bir eserde veya çoğaltılmış nüshalarında kullanılamaz
01/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
Telif Hakkı sahibinin hakları nedir, bu hakları başkasına kullanımı, komşu hakları, sanatçıların telifi başkasına devir dahil ayrıntıları bulabilirsiniz.
01/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
Telif Hakları Hukuk ve Ceza Davaları ; Tecavüzün ref´i ve men´i dâvası, Manevî ve Malî haklara tecavüz, Tazminat dâvasına ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.
04/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
Telif Hakları Sözleşmeler nedir, telif hakları sözleşme şart ve koşulları, örnekleri, kapsamı dahil ayrıntıları burada bulabilirsiniz.
01/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakkı
Müzik, Sinema, Güzel Sanat Eseri nedir, ne demektir. Eser nedir, neler eser olarak kabul edildiğini ve aşağıda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
01/2018
Telif hakları sözleşmenin yerine getirilmesinin imkânsız hale geldiği gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın ise kabulüne karar verilmesi doğrudur.
01/2018
Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında 2006-10880 sayılı Karar.
01/2018
Yasal hak sahibi olmayan failin süreli yayını çoğaltması ve yayması eylemi, 5101 sayılı yasa hükümlerince bandrol almaksızın çoğaltma ve yayma suçunu oluşturur.
04/2018
ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİF ÜCRETİ BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİRKİŞİ RAPORU, ESER SAHİPLER
04/2018
Maddi Manevi Tazminat Davası; Mali hakları dahil sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.
04/2018
Geçersiz eser sözleşmesi mali haklara tecavüz tazminattan sorumluluğa ilişkin Yargıtay içtihatını aşağıda inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında Yargıtay içtihatını inceyebilirs
01/2018
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008-7 Sayılı Başbakanlık Genelgesini aşağıda bulabilirsiniz. Günümüzde ekonomik değer, fiziki varl
04/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakları Mevzuat
Kararın,Yasaların Yakınlaştırılması başlıklı IV ncü bölümünün ilk bölümünü Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması başlıklı 31 inci maddesi oluşturmaktadır.
01/2018
Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
01/2018
Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları inceleyebilirsiniz.
01/2018
İmalat veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak kesintinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı' nı buradan inceleyebilirsiniz.
04/2018
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzüğü buradan inceleyebilirsiniz.
10/2018
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği burada bulabilirsiniz.
10/2018
Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
01/2018
Fikir Ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.
Son

KATEGORİLER