Patentler Sıkça Sorulan Sorular » Etkin Patent Patentler Sıkça Sorulan Sorular
Patentler Sıkça Sorulan Sorular

Patentler Sıkça Sorulan Sorular

  • Anasayfa
  • Patentler Sıkça Sorulan Sorular

Patentler Sıkça Sorulan Sorular

Sorular.

Patent ve buluş nedir?

Patent ve buluş nedir?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.


Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Buluş ise tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır.

Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?

Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine  başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir.

Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Markama patent alabilir miyim?

Markama patent alabilir miyim?

Hayır.  Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır. Markalar da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil ettirilir. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir.

Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okunması gerekir. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan başvurular şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak işlem görür. Şekli açıdan eksik bulunan başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine tekrar gönderilir ve bu da işlem sürecinin uzamasına yol açan bir faktördür.

Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu?

Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu?

Türk başvuru  sahipleri ve için Türk Patent nezdinde yapılan işlemlerde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Patent ya da Faydalı Model başvurularını başvuru sahipleri kendileri de hazırlayıp takip edebilir. Ancak, patent başvurusunun yapılması ve daha sonraki sürecin takibi, teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden, zamanı olmayan başvuru sahipleri için vekil tutmaları tavsiye edilebilir. Burada bahsedilen vekiller herhangi bir kişi değil, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı, vekillik sınavında başarılı olmuş kişilerdir.

Patent maliyetleri ne kadardır?

Patent maliyetleri ne kadardır?

Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitemizde ve  başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı Patent ücretleri söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Ayrıca 23 Ağustos 2007 tarihinden sonra yapılmış başvurular için TÜBİTAK teşviklerinden faydalanılması da sözkonusudur.

Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?

Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?

Hayır. Noterden tasdik ettirilmiş buluşa dair bir açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün değildir. Buluşlara patent koruma hakkı sağlayan ülkemizdeki tek yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumudur.

Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim?

Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim?

Başvuru yapmadan önce buluşunuzun yeni olup olmadığı hakkında ön araştırma yapmanız ya da Enstitümüzde yaptırmanız tavsiye edilir. Enstitümüzün internet sayfasından buluş başlığı üzerinden anahtar kelimelerle, ya da Avrupa Patent Ofisinin http://ep.espacenet.com sitesinden patent dokümanları üzerinden araştırma yapılması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için başvuru kılavuzuna bakınız.

Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır?

Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır?

Patent dokümanlarında, buluş konusunda uzman bir kişinin dokümanı okuduğunda buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı yazılmış teknik bilgiler ve başvuruda verilmişse teknik çizimler bulunur.

 

Patente ait başvuru ya da belge numarasını veya başvuru ve buluş sahibini biliyorsanız ve başvuru yayınlanmışsa, bu yerli ya da yabancı dokümana internetten yine http://ep.espacenet.com ağlantısından erişim mümkündür.