Marka Sıkça Sorulan Sorular » Etkin Patent Marka Sıkça Sorulan Sorular
Marka Sıkça Sorulan Sorular

Marka Sıkça Sorulan Sorular

  • Anasayfa
  • Marka Sıkça Sorulan Sorular

Marka Sıkça Sorulan Sorular

Sorular.

Markama patent almak istiyorum

Markama patent almak istiyorum

Hayır. Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşan her türlü işarete verilen addır. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Markalar da patentler gibi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilir.

Marka başvurusu hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Marka başvurusu hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Marka başvurusu yapılmadan evvel mutlaka aynı ve/veya benzer marka başvuru ve/veya tescillerinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Başvuru belgeleri noksansız olmalıdır. Marka örneği tüm renk ve datayları ,tereddüt aratmayacak şekilde olmalıdır.

Türk Patent' de yapılan işlemlerde vekil tutmak zorunlu mudur?

Türk Patent' de yapılan işlemlerde vekil tutmak zorunlu mudur?

Türkiye'de ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişiler için Enstitü nezdinde yapılan her türlü işlemde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Marka ile ilgili işlemlerde işlemleri başvuru sahipleri bizzat kendileri yapabilecekleri gibi vekil aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, konu hakkında bilgi sahibi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin yanlış işlemler yaparak muhtemel hak kayıplarına uğramamaları için marka vekil kullanmaları tavsiye edilebilir. Enstitü nezdindeki işlemlerde atanacak vekillerin Enstitü tarafından yetkilendirilmiş ve Enstitü vekil sicilinde kayıtlı vekil olması gerekmektedir.

Marka Tescil ettirmenin maliyeti ne kadardır?

Marka Tescil ettirmenin maliyeti ne kadardır?

Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak Enstitü tarafından talep edilen ücretlere ve marka vekil hizmet bedeline ilişkin bilgileri Marka Tescil ücretleri   adresinden ulaşılabilir.

Marka başvurusunu postayla yapabilir miyim?

Marka başvurusunu postayla yapabilir miyim?

Evet, markalara ilişkin Türk Patent nezdindeki her türlü işlemin postayla yapılması mümkündür.

Başvuru yapmadan önce markamın tescilli olup olmadığını nasıl öğrenirim

Başvuru yapmadan önce markamın tescilli olup olmadığını nasıl öğrenirim

Tescil başvurusunda bulunmayı planladığınız bir markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin daha önceden tescilli olup olmadığını, ya da tescil başvurusunda bulunulup bulunmadığını Ücretsiz Marka Araştırma sayfamızdaki başvuru formunu kullanrak marka uzmanlarımızdan destek alabilir,İletişim adreslerimizdeki telefonlardan (0212 2123517) yardım alabili, yine marka tescil sorgulama sayfamızdaki Türk Patent'in veritabanı üzerinden online marka araştırma ve sorgulama yapabilirsiniz.

Marka tescil ettirmenin avantajları nelerdir?

Marka tescil ettirmenin avantajları nelerdir?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 556 Sayılı KHK'de önemli yaptırımlar getirilmiştir.

Marka tescil başvurusu sırasındaki süreç ve başvuru sonrasındaki süreç nedir?

Marka tescil başvurusu sırasındaki süreç ve başvuru sonrasındaki süreç nedir?

Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır. TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin'de yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir.

Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Türk Patent Enstitüsü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine Türk Patent Enstitüsü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Marka Başvururu Kılavuzuna bakınız.

Marka yenileme başvurusu ne zaman yapılır?

Marka yenileme başvurusu ne zaman yapılır?

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür. Yenilem işlemleri için Marka Yenileme sayfamızı inceleyebilirsiniz

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru yapabilmek için TPE de ulusal marka başvurusu yapmak zorunlu mudur?

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru yapabilmek için TPE de ulusal marka başvurusu yapmak zorunlu mudur?

TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka başvurusunda bulunmak için Türkiye'de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. TPE'de kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka ulusal başvurusu yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslar arası marka başvurusunda bulunabilirler.
Ayrıntılar bilgi için Yurtdışı Marka Başvuru sayfamızı inceleyebilirsiniz

Madrid Protokolü çerevesinde uluslararası başvurunun ulusal başvuru/tescille uyumlu olması zorunlu mudur?

Madrid Protokolü çerevesinde uluslararası başvurunun ulusal başvuru/tescille uyumlu olması zorunlu mudur?

Evet. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunun, marka sahibi, marka örneği, mal ve hizmetler açısından esas başvuru/tescille uyumlu olması zorunludur. Uluslar arası başvuruda tescili talep edilen mal ve hizmetler esas markanın mal ve hizmet listesinden daha dar kapsamlı olabilir ancak daha geniş kapsamlı olamaz. İlave mal ve hizmetlerde başvuru yapılmak isteniyorsa yeni bir marka başvurusu yaparak bu başvuruya dayanak yaparak uluslararası marka tescil başvurusu yapılmasını öneririz.

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru hangi dilde yapılmalıdır?

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru hangi dilde yapılmalıdır?

Madrid Protokolü ile taraf ülkelere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere üç farklı dil alternatifi getirilmekle birlikte TPE aracılığıyla yapılacak uluslararası başvuruların İngilizce yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Yurtdışı Marka Başvuru sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Uluslararası başvuruların koruma süresi ne zaman başlar?

Uluslararası başvuruların koruma süresi ne zaman başlar?

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO'ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (Türk Patent) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar. Ulusal ofis tarafından iki ay içerisinde gönderilebilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.

Uluslararası başvuruların tescil süresi ne kadardır?

Uluslararası başvuruların tescil süresi ne kadardır?

Uluslar arası bir marka başvurusunun, WIPO tarafından belirlenen ülkelere bildirim tarihinden itibaren, ülkelerin tercihine göre en çok 12 veya 18 aylık süreler içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından tescil belgesi verilir mi?

Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından tescil belgesi verilir mi?

Hayır. Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu kararların bildirilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte bazı ülkeler olumlu (yayın, tescil vb.) kararlarını da bildirmektedir.

Sonraki Belirleme nedir?

Sonraki Belirleme nedir?

Sonraki belirleme, uluslararası başvurunun ilk yapıldığı sırada tescil talep edilmeyen akit taraflardan bazılarında daha sonra tescil talep edilmek istenildiğinde, yeni bir uluslararası başvuru yapmak yerine önceki uluslararası tescilin bu ülkelere de genişletilmesi talebinde bulunulmasıdır. Yeni bir başvuru yapmak yerine sonraki belirleme talebinde bulunulması hem başvurunun daha düşük bir ücretle yapılmasını sağlayacak hem de bütün ülkelerde tek bir uluslar arası tescille koruma elde edilmesini sağlayarak, yenileme, devir, sahip bilgileri değişikliği gibi işlemlerde işlem kolaylığı ve maliyet avantajları sağlayacaktır.

Madrid Sistemi nedir? Türk Patent' de tescil ettirdiğim marka tüm dünyada korunur mu?

Madrid Sistemi nedir? Türk Patent' de tescil ettirdiğim marka tüm dünyada korunur mu?

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir.

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka tescili bütün dünyada geçerli bir koruma sağlar mı?

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka tescili bütün dünyada geçerli bir koruma sağlar mı?

Hayır. Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslararası tescil sadece başvuru sırasında belirlenen ve yapılan inceleme sonucu marka tescili kabul edilen ülkelerde koruma sağlar.

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararsı başvurunun ücreti nedir?

Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararsı başvurunun ücreti nedir?

Madrid Protokolü çerçevesindeki uluslar arası başvurularda birisi Türk Patent Enstitüsü'ne ve diğeri Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'na (WIPO) olmak üzere, iki ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir. TPE'ye ödenmesi gereken uluslar arası marka başvurusu işlem ücreti 220 YTL'dir. WIPO'ya ödenmesi gereken uluslar arası başvuru ücreti ise, markanın renkli olup olmamasına, mal ve hizmetlerin kapsadığı sınıf sayısına ve belirlenen ülkelere göre değişmekte olup bu ücretin toplamı WIPO'ya ödenir.

Uluslararası başvuruların reddine nasıl itiraz yapılır?

Uluslararası başvuruların reddine nasıl itiraz yapılır?

Bir uluslar arası başvurunun belirlenen bir ülke tarafından reddi durumunda bu ret kararına karşı itirazlar ilgili ülkenin Marka ve Patent Ofisine doğrudan yapılır. Bu tür itirazlarda Marka ve Patent Ofisleri genellikle vekil kullanılmasını zorunlu tutmaktadır.

Madrid Sisteminde Dönüştürme (Transformation) nedir?

Madrid Sisteminde Dönüştürme (Transformation) nedir?

Madrid sistemi çerçevesinde elde edilen bir uluslar arası tescilin, bağımlılık prensibi nedeniyle kısmen veya tamamen iptali durumunda belirlenen ülkelerin tamamında veya bazılarında ulusal başvuru/tescile dönüştürülmesidir. Dönüştürme talebinin uluslar arası başvurunun WIPO tarafından iptalinde itibaren üç ay içerisinde ilgili ulusal ofise yapılması gerekmektedir. Bu tür işlemlerde Marka ve Patent Ofisleri genellikle vekil kullanılmasını zorunlu tutmaktadır.

Madrid Sisteminde Bağımlılık Prensibi (Central Attack) nedir?

Madrid Sisteminde Bağımlılık Prensibi (Central Attack) nedir?

Madrid sistemi çerçevesinde elde edilen uluslar arası tesciller 5 yıl süreyle esas başvuruya/tescile bağımlıdır. Bu beş yıllık süre içerisinde esas başvurunun/tescilin reddedilmesi, iptali, hükümsüz kılınması gibi işlemler uluslar arası başvuruya da aynen yansıtılır.

Coğraf İşaret Nedir?

Coğraf İşaret Nedir?

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı menşe adı olarak anılır. Bu şekilde anılabilmesi için ürünün,

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;

 

Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması; 

 

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması, şartlarının birlikte karşılanması gerekir. Bu tür ürünlere örnek olarak Çerkez peyniri, Trabzon tereyağı, Bozcaada şarabı, Van otlu peyniri verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri belirli bir coğrafi yerin doğa ve beşeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taşır ve bu ürünler bu özellikleri ile ün kazanmışlardır. Menşe adını taşıyacak ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir.

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

Coğrafı İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ilgili KHK'da belirtildiği gibi aynen şunlardır:
Tescil edilmiş coğrafi işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafindan aşağıda yazılı biçimde kullanımları coğrafı işaret hakkına tecavüz sayılır.

a +10+ Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,

b +10+ Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya 'stilinde', 'tarzında', 'tipinde' 'türünde', 'yöntemiyle', 'orada üretildiği biçimde' veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı, coğrafı işaret hakkına tecavüz sayılır.

Bir ülkede tescil ettirilen Cağrafi İşaret tüm dünyada geçerli midir?

Bir ülkede tescil ettirilen Cağrafi İşaret tüm dünyada geçerli midir?

Hayır. Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi'ne göre himayesi istenilen her ülke de ayrı müracaatda bulunulması gereklidir.