Etkin Hukuk » Etkin Patent Faaliyet alanlarımızı Etkin Hukuki Danışmanlık ve Etkin Marka Tescil Danışmanlık hizmetlerimizi ve diğer ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz.
Etkin Hukuk

Hukuk

01/2019
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Hukuk , Kategori : Hukuki Danışmanlık
Etkin Patent, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında 10 yıllık geçmişi,bilgi,birikim ve deneyimiyle müvekkillerine Hukuki Danışmanlık hizmetleri vermektedir.
01/2019
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Hukuk , Kategori : Hukuki Danışmanlık
Etkin Hukuki Danışmanlık hizmetleri kapsamında isteyen müvekkillerine dava öncesi veya süreç içinde ilgili dava ile hukuki mütalaa hizmetleri de vermektedir
01/2019
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Hukuk , Kategori : Hukuki Danışmanlık
Etkin Marka Tescil Danışmanlığından yararlanarak markanızın gelecekte olası hukuki işlemlere tabi olması nedeniyle maddi ve manevi zararlardan koruyabilirsiniz.
01/2019
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Hukuk , Kategori : Hukuki Danışmanlık
Spesifik Danışmanlık, Bilirkişi raporlarının incelenmesi ve mütalaa hazırlanması gibi Spesifik bir konu için de Hukuki danışmanlık modülümüzdür.
01/2019
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Hukuk , Kategori : Hukuki Danışmanlık
Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz. Hukuk,Kanun,mevzuat,yönetmenliklerde geçen hukuki terimlerin A
Son