Etkin Kalite » Etkin Patent ISO 9001, ISO 27001, ISO 18001, ISO 14001 başta olmak üzere Kalite Yönetim Sistemleri ve verilen Danışmanlık ve belgelendirme işlemlerini inceleyebilirsiniz.
Etkin Kalite

Etkin Kalite

03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Kalite nedir kısaca anlamı, kalitenin gereklikleri nelerdir, kalite güvence nedir, kalite yönetim sistemlerine dair bilgileri burada bulabilirsiniz.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Başarılı kuruluşlar, standardın şartlarını karşılar.
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
ISO Nedir, ISO ne demek, iso kalite yönetim sistemleri, politikası, prosesleri, kurulumu dahil ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
ISO, 1993’de “Çevre Yönetimi” konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Çevre Eğitimi; Çevre Eğitimi, Amacı,Süresi hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
ISO 9001 Eğitimi;Eğitim amacı,içeriği,süresi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Bilgi güvenliği standardı kurumların ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamakta ve risk analizi yapılmaktadır.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Bilgi Güvenliği Eğitimi ; Eğitim Hedefi, İçeriği,Amacı hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
EN ISO IEC 17025 Standartı nedir, kimler, nasıl yararlanabilir, hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
TS 16949 Maddeleri Standartları,tarihçesi,faydaları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Globalgap Standartlarıve genel yönetmenlikleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Globalgap Eurogap Tanımları yönetmenlikleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
SA 8000 Sosyal Sorumluluk gerekleri,belgelendirilmesinin yararları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
TL 9000-Telekomünikasyon; Amaç ve Faydaları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
AS EN 9100 Standard , havacılığın tüm alanlarında üstün teknoloji standartlarını teşvik etmek üzere geliştirilmiştir.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
IFS INTERNATIONAL FOOD STANDARTS ;Uluslararası Gıda Standardı, Amaçları ve bölümleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
Barkod etiket sistemi, malın hangi ülke ve işletmede üretildiği, çeşitli özelliklerini tanımlayan çizgi kod etiketi olup, buradan sorgulama yapabilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite
ISO 9001 Nedir, iso ne demek, iso 9001 kalite belgesi nedir nerede ve nasıl alınır, şart ve koşullarını ve sağladığı avantajları buradan inceleyebilirsiniz.
03/2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği Eğitimi
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği
İşçi Sağlığı
03/2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
03/2017
İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Kanunu
03/2017
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Bu zincirde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
ISO 22000 Belgesi, Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar olan uluslararası bir standardın belgesidir. ISO 9001 gibi standart olması öngörülmektedir.
04/2017
Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik; Gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri usul ve esasları belirlemektir.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde Ve Malzemeleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir, inceleyebilirsiniz.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası bir sistemdir ve gıda üretim ve dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
ISO 22000 Eğitimi Amacı,İçeriği hedefi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
Organik Tarım ve avantajları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
HELAL GIDA Belgesi ile tüketicileri korumayı amaçladıklarını belirten Ahmet Kurter bu konudaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi planladıklarını söyledi.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : ISO 22000
BRC Global Standardı hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
CE Belgesi, üreticilere ürünlerin standartlara uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü, kullanıcılarında kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
CE Nedir; İşaretinin Sorumluluğu Kime Ait Olduğu,CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürün Grupları Neler Olduğunu hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Gemi teçhizatı yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Basınçlı kaplar yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Gürültü Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Tıbbi Cihazlar Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğİ hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Makine Emniyeti Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : C Belgesi
Asansör Yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
04/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : HYB
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB), ilgili servisin, ilgili ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına ve teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : HYB
Hizmet Belgelendirme Standartları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : HYB
Hizmet Belgelendirme Yönergesi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : HYB
Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Karavan Yaşam Konteynerleri Çelik Binalar vb.Mamullere Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebil
05/2017
Ahşap Plastik Alüminyum Perdeler Akerdeon Kapılar Hizmet Yeterlilik Belgesi Kriterleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
03/2017
Tuvalet Banyolar İçin Temizlik Elemanları Cihazları vb. Hizmet Yeterlilik Belgesi Kriterleri
05/2017
Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Kriterleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
03/2017
Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesine İlişkin Genel Kriterler
03/2017
Sanayi Tipi Temizlik Makinaları HiHizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler
05/2017
Sanayi Tipi Temizlik Makinaları Satış Mağazalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkında bilgileri buradan inceleyebilirsiniz.
05/2017
İş ve İnşaat Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kriterleri hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Kapı Açma-Kapama Sistem ve Kilitler hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Otomatik veya Manuel Kapı Sistemlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Kriterleri hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Cilt Laminasyon Sırt Geçirme Makinalarına Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Polisaj Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yüksek Titreşimli Parçaların Balanslarını Yapan İş Yerlerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yol ve Asfalt Makinalarına Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Asansör Tahrik Makinasına Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Beton Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Karayolu Araçları Soğutma Cihazları Servislere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirs
05/2017
Özel veya Sportif Amaçlı Araçlara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Metal Dedektörlerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Çelik Raf Korugan Kalıp İskele ve Aksesuarların Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Karayolu Taşıtlarında Kullanılan Amotisörlere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsi
05/2017
Tıbbi Atık Taşımacılığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yetkili Servisler Takograf Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Matbaa Makinaları ve Malzemeleri Satışı Yapan İş Yerlerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgilerini inceleyebilirsiniz.
05/2017
Kahve Kavurma Makinaları İle Kahve ve Yem Ögütme Değirmenlerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterlerini burada inceleyebilirsiniz.
05/2017
Süt Sağma Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgilerini inceleyebilirsiniz.
05/2017
GSM Test Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgilerini inceleyebilirsiniz.
05/2017
Tüfek ve Tabancalara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgilerini inceleyebilirsiniz.
05/2017
Soğuk Hava Oda ve Depolarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgilerini inceleyebilirsiniz.
05/2017
Spot Isıtıcılara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler hakkındaki bilgilerini inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Garanti Belgesi, Satılan mallar için düzenlenen, arızalarının ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi, tamiri, bedel iadesinin taahhüdünü gösteren belgedir.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
03/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Garanti Belgesi Başvuru İşlemleri
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi;İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu,Başvuru için istenen belgeler hakkındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.
05/2017
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması hakkındaki gereken bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Mallar ve Bunlara Ait Garanti Süreleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Kalite Formlar
Eğitim Başvuru Formu; CE ve ISO Başvuru Formu, GLOBALGAP Başvuru Formu Bilgi ve Danışmanlık Formu buradan bulabilirsiniz.
05/2017
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Etkin Kalite , Kategori : Garanti Belgeleri
Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Son

KATEGORİLER