Marka Tescili Yaptırmak » Etkin Patent Marka tescili yaptırmak isteyenler yapması gerekenler, istenen belgeler, başvuru öncesi ve sonrası süreçler, ret riskleri, hakkında bilgiler verilmektedir.
Marka Tescili Yaptırmak

Marka Tescili Yaptırmak

  • Anasayfa
  • Etiketler
  • Marka Tescili Yaptırmak
Marka tescili yaptırmak isteyenler yapması gerekenler, istenen belgeler, başvuru öncesi ve sonrası süreçler, ret riskleri, hakkında bilgiler verilmektedir.

Marka Tescili

Neden marka tescili, marka tescili yaptırmak neden önemli, marka tescili için yapılması gerekenler, nerede ve nasıl tesc

Marka Tescil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

Marka tescil süreci ve sonrası oluşan, re'sen ve itiraz üzerine ret riskleri ve tescil sonrası dava konusu nolması halin

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçelerini buradan ince

Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları

Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilmeyeceği ve diğe

Malın Özgün Doğal Yapısından Ortaya Çıkan Şekillerin Marka Tescil Başvuruları

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 5/1 (e) maddesinde belirtilen unsurlar üç ana kısımdan oluşmaktadır:

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı, re'sen ret gerekçeleri ve tesc

Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı İşaretler nelerdir, genel herkesin kullandığı veya kullanmak durumunda olduğu ifade ve şekillerin marka tesc

Ses Markalarının Tescili

Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır, ses markalarının tescil kriterleri ve koruma kapsamlarını buradan inc

Hareket Markalarının Tescili

Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dair ayrıntılı bil

Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri

Etkinlik adından/isminden oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonlar, yarışma-müsabaka vb. faaliyetlerin sponsorlarına

Harf ve Sayıların Marka Tescili

Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşa

Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili

Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili nedir, nerede ve nasıl yapılır, renk tescil kriterlerinin neler olduğunu bur

Şekillerin Marka Tescilleri

Şekillerin Marka Tescilleri, logo, geometrik şekiller, mekan şekilleri, iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil ba

Marka Sloganları Tescili

Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabul görmüş örnek

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri buradan inceleyebi

Kelime Markaların Tescili

Kelime markaların tescili, herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tescili

Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma

Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen ve/veya itiraz üzerine