» Etkin Patent

Marka Tescili

Marka tescili, başvuru, araştırma, gerekli belgeler, evraklar, marka tescil süreci, süresi nedir, nasıl ve nereden alına

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçelerini buradan ince

Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları

Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilmeyeceği ve diğe

Malın Özgün Doğal Yapısından Ortaya Çıkan Şekillerin Marka Tescil Başvuruları

+7+1+8+ Malın kendi özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekiller:Bu şekillere örnek olarak bir futbol topunun veya ar

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı,re'sen ret gerekçelerini incele

Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı İşaretler nelerdir,genel herkesin kullandığı ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Tanımlayıcı işaretler,tescili

Ses Markalarının Tescili

Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır,ses markalarının tescil kriterleri inceleyebilirsiniz.Sınai Mülkiyet Ka

Hareket Markalarının Tescili

Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dair ayrıntılı bil

Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri

Etkinlik adından oluşan markalar,büyük çaplı organizasyonlar,vb. faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin adını

Harf ve Sayıların Marka Tescili

Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşa

Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili

Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edilmesi h

Şekillerin Marka Tescilleri

Şekillerin Marka Tescilleri,logo,geometrik şekiller,mekan şekilleri,iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil başvur

Marka Sloganları Tescili

Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabul görmüş örnek

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri buradan inceleyebi

Kelime Markaların Tescili

Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tescilin

Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma

Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen inceleyebilirsiniz.Aynı m