Etkin Blog » Etkin Patent Blog

Blog

Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescil garantisi verdiğimiz marka başvurularının Türk Patent tarafından RED edilmesi halinde alınan hizmet bedeli İADE edilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
Türk Ticaret Kanunu hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun bilgilerini burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
5662 Sayılı Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
5467 Sayılı Yök Teşkilatı Kanunu Ve 78 ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
4952 Sayılı Ticari İşletme-rehni Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
4822 Sayılı Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ünlü Basketbol Oyuncusu Anthony Davis Birleşik Kaş Modelinin Telif Hakkını Aldı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
5289 Sayılı Kamu Görevlilerine Derece Verilmesi Kanunu
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
Olağanüstü Hal Kanunu
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent Sınıfları
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Mobil Korsanla Mücadele Timleri geliyor
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Viacomun Googlea ait YouTube sitesine karşı açtığı 1 milyar dolarlık telif davası sonuçlandı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Facebook fikri meğer çalıntıymış!
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Paris Sözleşmesi, 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış, 1925 La Haye, 2 Haziran 1934 Londra, 31 Ekim 1958 Lizbon' 14 Temmuz 1967 Stockholm'de Revize edilmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenliği buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununu buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanunu buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Kanun
2972 sayılı Mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve İhtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunu buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model başvuruları, tescil ve sonrası hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.
Ana Kategori : Blog Kategori : Tasarım Makale
Tasarımla Farklılaşarak Markalaşmak;Oldukça zengin geçmiş ve kültürümüzden temellendirilerek oluşturulacak özgün tasarımlarla Global marka yaratmak mümkün.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından 3 ay içerisinde
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine redd
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz ü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kaps
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Telif hakkı veya onun ürünleri tarafından korunan bir işareti ihtiva eden marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.Bu nedenle Madde 8/5 kapsamında fotoğrafın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa ait olduğu konusunda KHK’da açı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin başkaları adına çok say
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki ma
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadanyapılan başvuru, marka sahibinin itirazı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.” ifadesiyle ilişkili olma ih
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmet
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunlu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ort
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
İşitsel benzerlik, kelime markaları telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlik halidir. İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Görsel benzerliğin tespiti, markaların benzer markal
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Karıştırılma ihtimali kavramı Bir mal veya hizmetin alıcısının, halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: Tescil içi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zoru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a),
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, “Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı m
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
“Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar” tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
“Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar” tescil edilemez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer a
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti iş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
“Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar” tescil edilemez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Malın şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları içeren m
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Avrupa Adalet Divanı “Windsurfing Chimsee” kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinas
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvuru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine doğrudan atıfta b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyal
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksız
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı marka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Standart karakterlerle ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar kural olarak 7/1(a) maddesi kapsamında ayırt edici nitelikte değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Birbirinin aynısı iki ya da üç harften oluşan kelimeler aynı sıralama içerisinde yazılmışsa ya da kolaylıkla aynı sıra içerisinde algılanıyorsa bu tür başvurula
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir sayıların rakamla ifade edildiği markalar ile aynı sayının harflerle ifade edildiği markalar 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derece benzer kabu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Türkiyede bazı ad ve soyadlar yaygın olarak kullanılırken bazıları daha az kullanılmakta, ad ve soyadların ayırt edicilik gücü kullanım yaygınlığıyla ters orant
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
İl adının ayırt edici niteliğe sahip bir kelime ile birlikte kullanımı: Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
556 Sayılı KHK’nın 7/1(b) maddesi, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte,stilize edilmemiş, özel biçim verilmemiş ve özgün bir niteli
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri; Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt et
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ses Marka Tescilleri; Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir “ses markası” olduğunu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Renk ve Renk Kombinasyonlarının Marka Tescili,Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime ve Şekil unsurlarını birlikte ihtiva eden marka başvurularında ayırt ediciliğinin tespitinde de diğer marka türlerinde esas alınan kriterler dikkate alın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari ola
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.Bir sloganın marka örneğinde belirgin ve kendi başına ayı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime ve Kelime Kombinasyonları Markalarda ayırt edicilik; tescili talep edilen malların özelliklerini doğrudan belirtiyorsa ve ilgili tüketici kesimi tarafınd
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler,Tescilin etkili olacağı coğrafi alan,Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler,İlgili kamu algıs
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ayırt etmeyi sağlama,çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme (grafik gösterim)şartlarını sağlayan “kişi adları dahil, özellikle sözcükler,
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Denizliden çıkarılan doğal taş Denizli Traverteni adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı.Traverten adıyla bilinen bu doğal taşa, 'Denizli Traverteni' olarak
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
bir araya getirilerek sunulması hizmetleri”ni İhtiva Eden Marka Tescil Başvurularına İlişkin Uygulama Esasları
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Mutlak ret nedenleri başvurusu yapılan kelimenin/şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenleridir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Maddenin birinci fıkrasında 11 adet ret nedeni sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ise bazı red nedenlerinin uygulanmasını ortadan kaldırır “kullanım sonucu ka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
KHK’nın 7/1-(c) bendi; “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten, markalar’ın tescil edilmemektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
556 sayılı KHK’nın 7/1-(d) bendi; “Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmey
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmamasıdır
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
“Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Fıkra hükmü takip eden şekildedir: “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Bu Antlaşma kapsamında, aksine bir hükme açıkça yer verilmedikçe:(i) "Ofis", Akit Taraflardan biri tarafından, markaların tescili için yetkilendirilmiş büro anl
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Türkiye’de uygulamaya girmiş olan Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol Çerçevesinde uluslararası marka tescil başvurusu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Bu Yönetmeliğin amacı, Markaların Uluslararası Tescili konusunda Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokolde belirtilen uluslararası marka tescil başvurusunun yeri, z
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Farklı sınıflarda RTE Marka Tescil Başvuruları; TPEye marka başvurusunda bulunduğunu anlatan Ergün, bunlardan birisinin “rte.com.tr” adresli internet sitesiyle
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Tescilli Coğrafi İşaretler
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Tanınmış Markalar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Türk koruması olan markalar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
karamürsel sepeti coğrafi işaret ilanı;Kestane ağacının köklerinden çıkan ve yerel alanda “şah” denilen dal ve filizlerden yapılan, elde örülen sepettir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Konya Etli Düğün Pilavı coğrafi işaret ilanı;Konya etli Düğün Pilav ve Sunumunun KONYA’ya has özellikleri; içerdiği malzemeler, hazırlanış şekli ve sunum şeklin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Bergama Kozak Çam Fıstığı Coğrafi İşaret İlanı;Kozak Tipi Çam Fıstığı dolgun gövdeli, iri, açık krem renginde, yumuşak yapılı, sivri ucu krem renkli ve küt olan
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Türk Çilek Likörü coğrafi işaret ilanı;Türkiye’de yetişen çilek meyvesinin tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonunda filtre edilmesi ile elde edile
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Türk Ahududu Likörü coğrafi işaret ilanı;Türkiye’de yetişen ahududu (ağaç çileği) meyvesinden çıkan usarenin tarımsal kökenli etil alkolde 3 ay maserasyonu sonu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Türk Vişne Likörü Coğrafi İşaret İlanı;Türkiye’de yetişen vişne meyvesinden, doğrudan kendisinin işlenmesi ile hiçbir aroma ve esans kullanılmadan, tarımsal kök
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Yamula Patlıcanı Coğrafi işaret ilanı; Kayserinin Yemliha Kasabası ve çevresinde yayılım gösteren ve uzun yıllar bu yörenin insanının önemli bir geçim kaynağı o
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Sivas Köftesi Coğrafi işaret ilanı;Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri : Sivas Köftesi’nin en önemli özelliği, söz konusu köftenin üretiminde kullanılan et
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Mardin Taşı coğrafi işaret ilanı; Mardin Taşının dayanıklılığı ile yüzyıllardan beri her türlü bilgiye daha rahat ulaşılmaktadır. Bunu taş işlemecilerine ve Mar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
coğrafi işaret tescil başvurusu, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin hükümlere uygunluk açısından tescil tale
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
İşbu broşürün amacı, sınai mülkiyet konusunda bilgi sağlamak ve İtalyan Patent ve Marka Ofisi’nin sunduğu hizmetlerin oluşturduğu sistemin kullanılması hakkında
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Siz henüz neye ihtiyacınız olduğunu bile bilmezken onlar tahmin ediyor. İlk kez duyduğunuzda ‘yok artık!’ diyebiliyorsunuz ama emin olun 1-2 seneye kalmadan tüm
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
Liselotte Lyngso, geleceğin en önemli pazarlama yönteminin viral yani gizli reklamlar olacağını söyledi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
"Coğrafi İşaretleme Sistemi" belgesi alan yöresel lezzetlerimizi bundan böyle hiçbir ülke kendi ürünüymüş gibi sahiplenemeyecek.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Kütüphanesi
TPE verilerine göre, coğrafi tescili yapılan ürünler arasında en çok yöresel gıda ve lezzetlerimiz yer alıyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön plana çıkardığından hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü;
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
TPE YİDK İptal Davasına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat;
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminatına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni; "Servis" markası adı altında üretim yapmayacağına dair imzaladığı sulh sözleşmesine aykırı davranmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü; Müvekkile ait markanın şöhretinden faydalanmaya yönelik kötü niyetli bir davranış olduğunu ileri s
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili; "İNTERAKTİF" ibaresini tek başına ve tamamlayıcı marka olarak tescil için davalı kuruma başvurusu haksızdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
markaların kapsadığı alt grupta yer alan "Eğitim ve öğretim hizmetleri" sınıfında öncelik hakkının "K....." kelimesini ilk kez oluşturan davacıya ait olduğu…
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markalarının Yönlendirici Kod Olarak Kullanımı Ve Marka Tecavüzü; www.google.com.tr'yi tıklayan potansiyel müşterilerin yanlış yönlendirildiği iddia edilmekte
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi; İhtarname ile sözleşmenin feshedildiğine rağmen marka kullanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır; muhafaza memurlarınca ele geçen taklit ürünlerin müvekkili marka hakkına tecavüz o
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları; Markasının ve ticaret unvanının davalı tarafça haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanıldığını ileri sürmekt
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
YİDK Kararının Verildiği Tarihteki Hukuki Durumu Ve Hükümsüzlük Şartları; Markasının müvekkilin markasına çok benzer olduğunu, aynı sınıfları kapsadığını ileri
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali; Davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının program
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Başvuruların Resen RED Gerekçesini İptal Etti; 556 sayılı KHK’ nin 7/1 (i) maddesini iptal etti.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi; Davacı, P.... C..... ile akdettiği marka-devir sözleşmesince "P.... C....." markalarının sahibi olduğunu iddia etmektedir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine, açılan davalarda, davalının unvanında yer alan K..... ibaresinin terkinine ve kullanılmasının men'ine karar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde "dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin" kurallar açıklanmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi; Müvekkilinin N…. markasının 1990 yılında tescil edildiğini, son tescilinin ise 2004 yılında "K… K… şekil" markasıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi; "SAFARİ" ibareli markanın sahip, davalı da "TATA SAFARİ" ibareli markaya sahip ancak kullanmamaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler; İmzalamış bulunduğu sözleşme ile Galatasaray Futbol Takımına ilişkin ad, unvan vb. de li
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme; Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388.maddesinde belirtilmişti
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri; davalı şirket ticaret ünvanında "A....." vurgu sözcüğü ticaret ünvanına tecavüz etmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü; 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına M………. CALCİNEE adlı markalı ürünlerin tescilli olduğunu belirtmiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı; müvekkilinin tescilli (L..) hizmet markasının işaret unsurunu davalı tarafından sonradan tescil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi; davalının söz konusu eylemleri müvekkilinin tescilli markasına tecavüz oluşturmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası; Battaniyelerin tesliminden önce, davalı markanın iptali için dava açmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir Markanın Başka Bir Markaya İltibas Oluşturacak Şekilde Haksız Rekabet Yapması; Müvekkili adına tescilli " Servis " markası ile iltibas yaratacak şekilde ayn
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi; Davacı vekili, müvekkilinin 3 ve 5 nci sınıfta yer alan ürünlerde k
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi; müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındığını iddia etmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı;bu şekilde haksız rekabetin önlenmesini talep etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi; Dava, yeniden inceleme değerlendirme başvurusunun reddine dair kararın iptali talebidi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzl
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından ip
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları; "POLO" kelimesi ile birlikte yer alan "POLOMODA" ibaresi arasındaki ben
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu için, BELLİNİ ibaresini farklı sınıflarda te
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı; Marka, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı; Tescile itiraz eden dava dışı firma, dünya çapında tanınmış marka sahibi olduğunu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları; Dava, davalı adına TPE nezdinde tescilli markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları; Davalının ICE BOYS markasını havi ürün ve ürün ambalajlarının imalinin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları; Davacı şirketin "CARLA" markasını 1984 yılından beri devamlı suretle ve tescilsiz b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaların Cins İsim Sayılıp Sayılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararları; Uyuşmazlık, davaya konu markaların, cins isim sayılıp, tesciline ilişkindir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği; Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı için o markanın unsurlarına bakılmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali; Adına tescilli ticaret unvanı ile tescilli markasına tecavüz edildiği iddia edilmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili; Markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali ve tescilli marka sahibinin itirazı vardır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Cins, Çeşit Ve Miktar Belirleyen Sözcüğün Marka Olarak Tesciline İlişkin Yargıtay Karar; "Multicanal" sözcüğü, "ayırdedicilik" unsurunu taşımamaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir Marka Tanınmışlık Statüsüne Kavuştuktan Sonraki Tarihlerde Tescil Başvurusu Yapılan ve Tescili Gerçekleşen Markalara Karşı İleri Sürülebilir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay İçtihatları; tarafların markalarının tescilli ve sınıfların aynı olduğundan ilavelerin ayırt edicilik s
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları; Aynı sınıfta yer alan ürünlerin farklı olduğu iddiasıyla dava açılmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları; NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen NEOBANT dava konusu olmuştur.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi; YİDK kararının alındığında devam eden marka başvurusu vardır ve henüz hükümden düşmemiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz; Halılara ait motiflerin coğrafi işaret tescilinden doğan haklara tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumlarında mümkündür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescili Mutlak Ret Nedenlerinde Markanın Ayırt Edicilik Unsuru; marka başvurunda kullanılan ürünler ile redde dayanak markanın kullanıldığı ürünler aynıdı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi; Alan adlarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığından, hak sahibi haksız rekabet hükümlerine göre dav
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markada Tanınmışlık Tespiti; Bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikler Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na yapılması gerekmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz; Davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturmadığı, ancak haksız rekabet yarattığı belirlenmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Ref ve Meni Talebi; endüstriyel tasarım ve faydalı modelden bahsettiğine göre, davanın ihtisas mahkemesinde görülmesi gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi; davalının 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı'na başvurması hukuka aykırıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik; Tescillerin birleştirilmesi anlamında "M..." sözcük markasını tescil amacıyla Kurum'a başvurmuştur.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi; İltibas yaratacak derecede benzer olan "E... T..." ve "E... L..." markalarını kendi adına tescil ettirmişt
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması; Tescil edilmiş markanın korunması tescil başvurusu tarihinden itibaren geçerli bulunmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti; Tecavüzün varlığının saptanması için faydalı model konusunu oluşturan aparat ile ilgili bir karşılaştırmanın y
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırı Davranışlarda Dava Açma Hakkı; Marka olarak tescili mümkün olmayan bir işaret olduğu için dava açılmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz; Müvekkili adına tescilli "D.... Şekli" markasını, "Ü.... Sütlü BonBon" isimli ürününe ilişkin ambalajlar üzerinde aynen
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük; Hotel M..., Hotel M... Kumsal markalarının ilk ve gerçek sahibi olduğundan davalıya ait markanın hükümsüzlüğü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Karar Düzeltme Markaya Tecavüz; Müvekkilinin tescilli A… markasını logosu ile birlikte taklit ederek piyasadaki saygınlığından yararlanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre manevi tazminata hükmedilmesi gerekir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İrtifak Hakkı; tarihi ve kültürel değere haiz oldukları için ortak mirasa dahil olan işaretlerin yetkili makamlardan izin almadan marka olarak kullanılamaz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Koruma Sınırı; Davacının tescilini istediği markasının ticaret, davalı şirketin markalarının ise hizmet markası olduğu iddia edilmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru; Tescil edilmiş olan marka tescil edilmeden önce kullanımla ayırt edicilik kazanmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili; Aynı iş kolunda müvekkiline ait marka ve unvanı kullanarak faaliyette bulunduğunu, bunun haksız rekabete yol açtığı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas; Senatör markalı traş kolonyasının tanınmış A… markalı ürününün ambalaj özellikleriyle iltibas oluşturmaktad
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Eylemin Basın Yoluyla Meydana Gelmesi Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz; Bir eseri çoğaltıp yaymak haksız eylemi, basın yoluyla meydana gelmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı; Müvekkillerinin daha sonra diğer müvekkili şirketi kurduklarını ve anılan markanın bu şirkete devrini
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
müvekkilinin bir kısım sebzelerin bir araya getirilmesinden oluşan kompozisyona ilişkin şeklin tescili başvurusunun davalı kurumca 556 sayılı KHK'nin 7/a ve c b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler; çalışmaları öğrenen davalın "K… P…", ve daha sonra da "P…" ismini kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Meni Marka Başvurusunun Reddi ve Sicil Kayıtlarının Terkini; Davalı firmanın S… markasının bir harfini değiştirerek M… adlı markayı kendi adına
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat; müvekkilce üretilen (F4R) Taşlı Dolar Çakmak modelinin taklidi olan G…-JAPAN marka çakmağı piyasaya sürmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü; "
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tesciline Yapılan İtiraz; Şirketlerin müvekkili şirketten çok sonra kurulduğunu, unvanının müvekkili şirket unvanına benzer olduğunu ileri sürmekte
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Hürriyet'in de sponsorları arasında bulunduğu Marka Konferansı'nda düzenlenen "Teke Tek"te Fatih Altaylı'nın sorularını Cem Yılmaz yanıtladı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Avukat Aydoğan Koru, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde, "BaroKart”ın, özel bir şirket adına tescilinin iptali için dava açtı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası; tescil ettirdiği markası adı altında,tescil listesinde sözü edilen diğer emtiaları hiçbir zaman ür
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi; ticaret siciline tescil edilen ünvan ve logo murisin ölümünden sonra mirasçıları tarafından kullanılmaya de
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Terkini Maddi ve Manevi Tazminat Markaya Tecavüzün Önlenmesi; Uluslararası tescil kaydı yapılan markanın, Türkiye'de aynen tesciliyle iltibasa sebebiy
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Tescil, Marka ve Logonun Terkini, Marka Tecavüzünün Önlenmesi; Ortak tarafından oluşturulan logo ve markanın ortağın ortaklıktan ayrılmasından sonra kuru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi; Tescil ettirilen "SATEN" sözcüğü esasen boyanın vasfını ifade eden bir sözcük olup, tek başına marka olarak tescil edilemez
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı; Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet, Tespit Davası; Mamüller üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinilmelidir. Etiketleri taşıyan mamüllerin de toplatılmasın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Yasaklanmış Bir İşaret veya İbarenin Tescil Edilmesine Karşı Açılan Marka İptal Davası; Üçüncü kişilere hukuk mahkemesinde dava açma hakkını bahşetmez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Marka Sahibinin Markanın Açıkça Farklı Ürünler İçin Tescil Edilmesine Karşı Çıkması; mümkün değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilm
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markada Tanınmışlık İddiası; Tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonra tanınmış marka olduğu, tescil başvurusu yapılan markalara karşı ileri sürülebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Tescil Edildiği Mallar veya Hizmetlerle İlgili Olarak Ayırt Edici Bir Nitelik Kazanması; Hükümsüzlük davası açılıncaya kadar ayırt edici olmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Haklı Bir Neden Olmaksızın Beş Yıldan Fazla Kullanılmadığına Dayalı Markanın İptali; Davalı tarafın ispat etmesi gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markayı Taşıyan Emtialar Üzerindeki Üretim Kodlarının Sökülmesi ve Marka Hakkına Tecavüz; Emtialar üzerindeki üretim kodları sökülmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü; Markasını tescil ettirip kullanmaya başladığını, ayırtedici ve yenilik özelliği taşımadığını ileri sürmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Terkini markasının hükümsüzlüğü ile marka sicilden terkinine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Dava Açma Süresi; Dava, 10 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Farklı Sınıflarda Kullanımı ve Tanınmış Marka; Bir markanın tanınmış marka niteliği kazanabilmesi için ait olduğu sektörü kapsaması yeterlidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı; Kelimenini unvan ve işletme adı olarak kullanılmak suretiyle haksız rekabette bulunduğu ileri sürülmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Devri ve Şirketin Temsili; Şirketi temsile yetkili müdürün, şirkete ait bir malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabileceğinin kabulü gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Kullanımına İzin, İznin Geri Alınması, Haksız Rekabet; Kural olarak bir hak devredilmediyse hak sahibinin bu izni geri almak yetkisi vardır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet; Davalıların imal ve satışını yaptığı ürünün iltibas oluşturacak şekilde davacının soba markasına benzetilmesi eylemi haksızdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanılması; Markanın kullanımı üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Haklarının Tüketilmesi; Marka haklarının tüketilmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkının İptali; Marka hakkının iptali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Korunması; Tanınmış markanın korunması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanılmaması ya da Markanın Usulüne Uygun Düzenli Olmayan Kullanımının Sonuçları; Markanın kullanılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum s
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi; Markanın hükümsüz kılma hakkının gerçekleşmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkının Kötüye Kullanılması; Marka hakkının kötüye kullanılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescil Seminer Sunumları; Markanın karıştırılma ihtimali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Sahte Marka Kullanmak; markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak, taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde markayı satmaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz; Men´ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesini, zararın tazminini ve gazetede yayımlanmasını isteyebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markaya Tecavüz; Söz konusu markanın Türkiye’de tescil edildiği tarihten itibaren markanın koruması başlar, aksi halde tecavüz gündeme gelir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Ayırt Edicilik Özelliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı; hem hizmetin cinsini, hem de hizmete ait bir meslek grubunun adını içermemelidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinde Esas Unsur; Henüz tescil aşamasına gelinmemiş prosedür içerisinde, tescil talebi zamansız bir istek niteliğindedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescil Prosedürü; Marka başvurusu ilan edilmeden tescil prosedürü tamamlanmış sayılmayacaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkına Tecavüz; Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini kullanarak markanın taklit edildiğini bilen, bilmesi gereken, ticari amaçla bulundurmaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markalarda Benzerlik ve İltibas; Tescili istenen markanın, tescilli markanın aynısı veya benzeri olması, iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılmasıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Marka, Haksız Rekabet; Emek ve özenli çalışmaları sonucu elde ettikleri imaj ve adın davalılar tarafından kullanılması haksız rekabet oluşturmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Yasaklanmış Bir İşaret veya Sözcüğün Tescilinin, İptal Ve Terkini Davası; 3.kişilere, markayı tescil ettirene karşı iptal ve terkin davası açma hakkını vermez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Zarar gören 3.kişiler, resmi makamlar veya faydalı model belgesi isteme hakkına sahipler isteyebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı; Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, münhasıran sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkının Pay Edilmesi; taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmede, her ikisinin de dava konusu markayı kullanabileceğini kararlaştırmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi; Tecavüz, haksız rekabet ve iltibasın söz konusu olmadığı için davanın reddi istenmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hükümsüzlük Kararı; Markanın tescili için TPE"ne başvurulduğu, isim hakkının da müvekkile devredilmiş olması nedeniyle davalı tescil isteminde bulunamaz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Marka Kriterleri; Diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini ayırt etmesi, rekabet kaygısı dışında yüksek bir kaliteyi temin etmesi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Fiil; illistürasyon çalışma ve tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürerek, tecavüzün ref"i ve men"ini dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı; Menfaati olan herkes, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez; Herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek olan bir kelime, bir kişinin inhisarına bırakılamaz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali; Marka vekilince yapılan işlemlerde, vekillik yapma yetkisi şart olarak kabul edilmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili; Ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın terkinini istemeden de tescil ettirebileceği öngörülmüş bulunmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tescili; İki marka arasında bir bağlantı kurulması, hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Lisans Alanın Dava Açma Hakkı; İmzalanan lisans sözleşmesinde davacıya markaya tecavüz nedeniyle dava açma hakkı tanınmamıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali; Sözcük anlamının belirli olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile red kararının iptaline karar verilmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik; korumaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun; bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir)
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)*Andlaşma Devletleri,Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla, Buluşların yasal korunmasını mükemmel
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
551 Sayılı KHK'nin (Kanun Hükmünde Kararname) uygulamasına yönelik Yönetmeliğinin ayrıntılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
551 Sayılı KHK’ nin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Patent ve Faydalo Model kanun taslağı,nedir,neleri,kapsar,KHK de farkları nelerdir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Mevzuat
Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC); Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca bölgesel patent anlaşması oluşturmak amacıyla; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir talebin yapılması için verilen süreler gün ya da ay hesabın
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekl
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya daİtiraz varsa
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin öngördüğü şekli şartları yerine getirip getirmediği incelenir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 551 KHK madde 42 fıkra 1 (b) – (f)’de belirtilen belgeler
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye’de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye’de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. başvuru tarihinden itibare
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden este
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar programı, aritmetik ya da kurumsal kanun, diğer yazılım özellikleri veya program ilişkili usuller içeren buluşlar patent koruması kapsamı dışında kal
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği u
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), başvuru sahibinin Enstitü kararlarına karşı itirazları inceleyen bir TPE birimidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir; tarifname buluşu tanımlama
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İnceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent veya faydalı model başvurusunda bulunulabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK madde 47).
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu bölebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup buluşla ilgili olmalıdır (551 KHK Madde 45 fıkra 1).
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Bu durum buluşun b
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, - yenilik kriteri öncelikli olmakla birlikte - buluş basamağı içermek zorundadır. Buluş, tekniğin bilinen durumu göz ö
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uzman kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alanda
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka y
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent talep edilen buluşun patentlenebilir nitelikte olması gerekir (551 KHK Madde 5-10). Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemler
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun 551 KHK 5-10 uncu ma
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin incelemeli sistemi tercih etmek için tebliğden itibaren üç
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, KHK’nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe i
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçh
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi, patentler ve faydalı modellere ilişkin rüçhan hakkı sağlar. Bu hak, usulüne uygun olarak yapılan ilk başv
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir (Paris Sözleşmesi). Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri deva
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksiklik olarak kabul edilir;a) Başvuru dilekçesinde verilm
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlanan şartlara açıkça uymaması veya açıkça 6 ncı maddede
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek şekilde yenilik ve sanayiye uygula
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır:(a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler;(b) Enstitü Siciline kayıtlı patent vekilleri
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Başvuru sırasında verilecek be
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent İstemlerinde Teknik Mülahazalar üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar Konusunda Avrupa Patent Ofisi’nin Araştırma ve İnceleme Uygulamaları üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa Patent Ofisi’nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.İçer
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Gelişmesi üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Davaları
Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Davaları
Mahkemece aralarında patent uzmanı bulunan bilirkişi heyetinden inceleme yapılarak görüş alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Davaları
Kendisi ayrı bir Faydalı Model veya patent tescil ettirse bile bağlı patent söz konusu olduğu sürece öncekinin koruma kapsamı ve geçerliliğinin devam eder.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Davaları
3 aylık süre içinde araştırma ücretini ödediği, bu nedenle dahi davalı TPE' nin uygulanmasının anılan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne,
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Davaları
Ön başvurudan davalının haberdar edilmiş sayılıp sayılmayacağının tartışılmaması ve bu olgunun hukuki sonuçlarının değerlendirilmemesi doğru bulunmamıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Davaları
İnceleme raporunda saptanan eksikliklerin verilen sürede gerekli belgeleri etirmeyen ve inceleme ücretini göndermeyen davacının davasının reddi gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
17 yıldır kalıpları zorlayan MARKA Konferansı, bu yıl da iş dünyasına sıçrama yaşatacak bir vizyona imza atmaya hazırlanıyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
İş hayatındaki kadınları hedef alan da bir marka yaratan İvanka Trump, , şık, uygun derecede seksi ve elde uygun fiyatlı olan kreasyonunu gözler önüne serdi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türk Patent Enstitüsüne, Ordu kivisine coğrafi tescil almak için başvuruda bulunduklarını belirti.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
İzmir Ticaret Odasınca yapılan başvuru kapsamında, İzmir Lokması'na ilişkin coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik tescil talebi ilanı yayımlandı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Giresun Kalite Tombul Fındığı Giresun bölgesinde, belki bir miktar da Beşikdüzü, Vakfıkebir, Perşembe bölgesinde yetişen fındığın adıdır. Ürün artık coğrafi işa
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
(GOÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Tokat'ın Niksar ilçesinde yetiştirilen "Allah diyen sarısı" patates türünün ıslahı ve tescili için
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türk Patent Enstitüsü’ nün 2015 yılında yapılacak olan marka vekilliği ve patent vekilliği sınav başvuruları 02.11.2015 -14.11.2015 tarihleri arasında yapılacak
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Yılı 1 milyon adetlik gömlek üretimiyle tamamlamaya hazırlanan Bisse, 40’ıncı yılına yeni markası ‘B76’ ile giriyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Saab’ markasının sahibi olan İsveçli havacılık ve savunma devi Saab Grubu’ndan Türkiye’nin yerli otomobil projesine ilişkin cevap geldi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Bandırma Arıcılar Derneği Başkanı Reşaddin Sancar, Kestane Balı ile ilgili marka tescili alınması konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.İlçe
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türkiye’nin yerli otomobil üretimi için ilk etapta ödediği 40 milyon euro, batık durumdaki Çinli NEVS’a can suyu oldu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Boğaziçi Üniversitesi, 6 milyar dolar ile dünyanın en büyük patent fonu Intellectual Ventures ile teknolojik çalışmalarda patent süreçlerinde işbirliği yapmak ü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi hakem heyeti oluşturacak. Başçiftlik Beyazı, 2016 yılı başında tescil edilecek ve milli çeşit arasındaki yerini alacak
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Microsoft'un yeni oyuncağı, yüksek fiyatına rağmen kısa sürede tükendi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Bakan Işık, “Evet adı geçen markanın platformunu satın aldık. Aksi takdirde sıfırdan bir platform kurmak 1 milyar dolara mal olurdu” dedi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Aydın'ın sembol ürünü incirin ardından kestane için de AB 'ye tescil başvurusu gerçekleştirildi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ‘Beştepe’nin marka tescili için yaptığı başvuru üzerine Türk Patent Enstitüsü (TPE), ismi koruma altına aldı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
ALMAN şekerleme devi Haribo, İsviçre’nin ünlü çikolata markası Lindt’e ayıcık figürü yüzünden açtığı davayı kaybetti.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
İzmir'in Girişimci köyleri Kurdukları tarımsal kalkınma kooperatifleriyle fidancılıktan zeytinyağına, süt ve süt ürünlerinden konserveye, turizmden şarapçılığa
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Wall Street Jounal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket bir yıldır Apple markalı Elektrikli otomobil için çalışmalarını sürdürüyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ünlü sanatçı, Tatlıses logosunu kullanan firmaya ateş püskürdü.Tatlıses ismi 45 yıldır bana aittir ve benden izin almadan kimse kullanamaz ailem dahi olsa.!.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
ABD dahil 22 ülkede ikinci el yazılım ticaretinin serbestçe yapılmasına karşın, Türkiye'de yasak olan ikinci el yazılım ticareti için yeni bir dönem başladı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Roberto Bravo markasıyla büyük bölümü ihracattan olmak üzere 40 milyon dolar ciroya ulaştı. Markanın Moskova’da 10 mağazası var.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
TPE koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 dönemini kapsayan "Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile fikri haklar sistemi oluşturulacak
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Garanti Bankası, kredi kartı markası Bonus’un reklâmları ile ünlenen bol kıvırcık saçlı figürü “bonus kafa” ile ilgili, saç bakım ürünleri satan bir şirket ile
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, esnafa “İskender Döneri’nin türevi olan tescilli markaların ismini kullanmayın” uyarısında bulundu.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Dünyaca ünlü çizgi roman karakteri Batman'in haklarını elinde bulunduran DC Comics, Valencia Kulübü’nün hazırladığı yeni ‘yarasa’ logosu üzerine dava açmaya haz
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Kıbleyi ve namaz vakitlerini gösterecek otomobil yolda
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Öme Giyim, 2006 yılında Milano’da zora girmiş bir butik markası olan Bagozza’yı satın alarak adeta küllerinden yeniden doğmasını sağla
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Monica Bellucci, kendi adını 'kulağa hoş geliyor' diye marka olarak tescil ettiren Arafat Yazıcı'ya açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Tokat Kebabı ibareli coğrafi işaret başvurusunun ilan bilgisinde Şişe Dizme bölümündeki “Bu işlem toplam üç defa tekrar edilir. Sonuç olarak 1 Tokat Kebabı şişi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
KKTC' nin kıbrıs adasının ürünü olarak tescil ettirdiği hellim peyniri için, Güney Kıbrıs’ın AB düzeyinde sadece Güney için yaptığı coğrafi işaret tescil başvur
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Eczacıbaşı, 45 sınıfın tümü için tescillediği ECZACI markası davalık oldu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
İstanbul'un 39 ilçesinden 18'inin marka tescilinin olduğu kalan ilçelerin ise marka tescillerinin olmadığı belirlendi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
TPE Verilerine göre 117 bin marka başvurusuyla yurtdışı markaların Türkiye’ deki marka tescilleri her gücen gün artıyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Google' den açıklanan son proje akıllı lens. Akıllı lensler için patent alan Google'ın yeni giyilebilir cihazındaki en büyük yenilik ise mikro kamer
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Çin’de kopyası üretilmeye başlanan ve tarihi 170 yıl öncesine uzanan Hereke halısı için Sümer Holding A.Ş. ile İstanbul’da kurulu Sentez Turizm Tic. Ve San. A.Ş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Bir girişimci 8 Ocak’ta, ‘selfie’yi radyo-televizyon yayın, haber ajansı ve haberleşme hizmetleri alanında marka olarak kullanmak için başvuruda bulundu.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Dr. Mehmet Öz, ‘www.dr.oz.com.tr’ adıyla alınıp kötü niyetli olarak kullandığını öne sürdüğü internet adresinin hükümsüzlüğüne ve iptaline karar verilmesi tale
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Muhalefetin eleştirilerine neden olan Dombra şarkısı için girişimciler de boş durmadı. Şarkının gündeme gelmesiyle birlikte 24 Şubat'ta Türk Patent Enstitüsü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türk Patent Enstitüsünce (TPE) geçen yıl 68 bin 391 marka tescili yapılırken, bu markaların yarısından fazlası İstanbul'dan çıktı. Söz konusu dönemde İst
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
GEÇEN eylülde İngiliz teknoloji mağazası zinciri Electro World'ü satın alan Bimeks'e ‘franchise' şubeler şok yaşattı. Electro World Türkiye bünyes
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Uyanık 5 tane firma iWatch ismini adına tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü'nün kapısını çalmış. Başvurulardan ikisi reddedilirken ikisi kabul edilmiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
HÜKÜMET, cumhuriyetin 100'üncü yılı için büyük hedefler koydu. En iddialı olanı, 2023'e kadar Türkiye'den 10 dünya markası çıkarmak. Ancak, marka yatırımı ya
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Bakan Ergün, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "3. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı'nın (IP C
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türk Patent Enstitüsünün (TPE) verilerinden derlediği bilgilere göre, sınai mülkiyet alanında son dönemde önemli atılım gerçekleştiren ülkelerin başı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Zara markasının şarkıcı Zara'ya açtığı ‘marka hükümsüzlüğü' davası, Yargıtay'ca onandı. Şarkıcı, sanat faaliyetleri dışında adını başka yerlerde k
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Kapalıçarşı ismini ev tekstili ve halıcılık gibi sektörlerde tescilleyen Okan Uzunhan, sahip olduğu markasını satışa çıkardı. Kapa
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Konyalı bir tarım şirketi ile ABD'nin Idaho Eyaleti arasında yaşanan marka tescil krizi ekonomi gündemine bomba gibi düştü.Marka Vekilliği alanında
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Siyaset ve ekonomide son günlerde yaşanan hareketlilik, marka başvurularını artırdı. Çapulcu ve Gezi Parkı için marka başvuruları yapıldı.Havaliman
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) markası , federasyon adına tescillendi.Başkanı Murat Özmekik yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır marka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Geçen yıla göre marka değerini 114 milyar dolar artıran Türkiye; Polonya, Avusturya, Belçika, Yunanistan gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi bir çok ülkeyi g
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Yeni hoparlör sistemi geliştirildi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türk Kahvesine coğrafi tescil başvurusu kahvenin tadını kaçırdı. İzmir’in önemli üreticilerinden İlyas Gönen, yüzyılların kültürü kahvenin tescil işlemlerinin b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
DiyarBekr ve Kara Amid Rakısı marka olarak tescillendi. “Diyar&Bekr” ve “Kara Amid Rakısı” markalarının tescil edilmesinin ardından, Güneydoğu’da özellikle Mard
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Sezarın Tokatta söylediği sözü marka olarak tescil ettirdi. Julius Sezar'ın Zile'de söylediği “Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)” sözünün marka tescili,
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Geleneksel İzmir Lokması marka olarak tescil edildi. “İzmir lokması”, girişimci Ahmet Akbıyık tarafından marka olarak tescil ettirildi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
AOL 800 patentini Microsofta sattı. AOL Başkanı ve CEO Tim Armstrong, Microsoft ile anlaşmanın, şirketin patent haklarının “güçlü” açık artırmasıyla sonuçlandığ
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
MFÖ’nün üyeleri Mahmut Mazhar Alanson, Raif Özkan Uğur ve Aziz Fuat Güner, grubun simgesi MFÖ harflerinin tescil edilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
TOKİ markasını tescil ettiriyor.İdare, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de marka korumasını sağlamak için 'TOKİ markası'nı tescil etti.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Apple bir patent davasından daha eli boş döndü.Apple'ın, incelemek istediği Android işletim sistemiyle ilgili dokümanlara erişmesine izin verilmedi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Apple ve Samsung arasındaki patent davalarında bu kez galip Apple oldu.Buna göre Samsung'un bazı patentleri FRAND şartları altında lisanslaması gerekiyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Yahoo patent haklarını ihlal ettiği için Facebooku mahkemeye verdi.Yahoo'dan yapılan resmi açıklamada, sahip olunan patentler için Yahoo'nun ciddi anlamda para
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Ahmet Efendi Kurukahveci ve Ortakları Komandit Şirketi, "Türk Kahvesi"ne coğrafi işaret verilmesi için 4 Mart 2011 tarihind
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Bora Gezmiş'in "Deniz Gezmiş Parka Mont" markasının Türk Patent Enstitüsü'nce onaylanması halinde itiraz hakkı var.Deniz Gezmiş Parka isimli marka başvurusuna a
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Marka başvurusunda Türkiye lider oldu.Türkiye'nin gerek marka gerekse de patent başvurularında Avrupa'da önemli sayılara ulaştığını dile getiren Asan
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Pekin'de ilgili makamların, Şıncın merkezli Proview Teknolojileri firmasının, Apple'ın iPad markası konusunda tescil haklarını ihlal ettiği şikayetini geçen yıl
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ford Otosan 10 yılda bir yenilenmesi gereken Türkiye’nin ilk seri üretim yerli markası Anadol’un tescilini yenilemeyi unutunca, marka az kalsın Etox’un oluyordu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Yerli otomobil çalışmalarını ara vermeden sürdüren 5-6 firmadan biri olan Etox Zaferin’in üreticisi Etox, yerli otomobil projelerini her geçen bir adım öteye ta
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Çin Halk Cumhuriyetinde kopyasının yapılması için kendi adını taşıyan dev sanayi bölgesi kurulduğu haberleriyle gündeme gelen dünyaca ünlü ''Hereke'' halısına,
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarife uyarınca, patent başvurularından 10,04 TL, patent belgesi düzenlenmesi işlemi karşılığında da 147,75 TL
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Ömer Faruk Çobanoğlu, tescil belgeli Finike portakalının artık etiketlenerek satıldığını belirterek, bölgeye a
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
İPEKYOL, Machka ve Twist markalarını çatısı altında bulunduran Ayaydın Miroglio Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın sanal alışverişin çok daha önemli
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
İngiliz asıllı Müslüman olan Muhammed Sujah Jioher Yaqub, Atatürk ismini 5 Ekim 2005'ten itibaren AB markası olarak tüm üye ülkelerde geçerli olmak üzere tescil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Kim Winser, perakende moda dünyasının efsane yöneticilerinden biri olarak anılıyor. Adı, markaları dönüştürme sürecini en iyi yöneten CEO’lar arasında sayılıyor
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Daha önce Selamlique (Selamlık) markasıyla çıkardıkları Türk kahvesini lüks noktalarda tüketiciyle buluşturan Caroline Koç ve Banu Yentür, şimdi kahvelerini dah
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Apple ve Amazon arasındaki kavga bitmek bilmiyor. Apple, Amazon'u kendine ait olduğunu öne sürdüğü App Store'u kötüye kullandığını belirtirken
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Egeli ihracatçılar hedef pazarlar için atağa kalktı. Irak’ın Erbil kenti, geçen hafta zeytinyağı ve su ürünleri tanıtım gruplarını ağırladı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
ABD Patent ve Marka Ofisi, Virginia'daki müzesinde Steve Jobs'a özel yeni bir sergi başlattı. Ofisin Madison Building merkezinin avlusunda yer alan ücretsiz müz
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
SON yıllarda Türkiye’de hızla yayılan doğa sporları, bu alanda kullanılan malzeme, araç-gereç sektörünü de büyütüyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
AMERİKA’nın önde gelen genç giyim markalarından Aeropostale, Fiba Grubu Türkiye’ye geliyor. Gelecek 5 yıl içerisinde büyük kentlere Aeropostale mağazaları açmay
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
ICM REGISTRY tarafından yürütülen Sunrise A ve B ön kayıt periyotlarının ardından 6 Aralık 2011 itibariyle genel kayda açılacak XXX domainler, satışa sunulacak
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
David Benjamin, Türkiye’nin dünyada taklit ve korsancığılın yaygınlığı açısından ilk 5’e girdiğini söyledi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Microsoft, Windows Phone 7.5'in açılışı için "İnsanlara Öncelik Ver" ("Put People First") cümlesinin patenti için başvurdu.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Beypazarı gümüş telkari işletmeciliği ve Beypazarı kurusunun da aralarında bulunduğu 135 ürün, TPE tarafından tescil edilmeyi bek
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Coğrafi işaret başvuru ve tescil sayılarının sürekli arttığını belirten Bakan Ergün, bu yılın ilk 6 ayında İspir Kuru Fasülyesi, Sivas Köftesi, Konya Etli Düğün
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
En değerli 10 marka Markalar açısından geçtiğimiz bir yıl, sosyal ağların güçlendirilmesinin ve müşterilerle daha sağlam bağlar kurulmasının daha da önem kazand
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Son zamanlarda patentlerinin ihlal edildiği nedeniyle hemen hemen herkese dava açan Appleın suçlamaları özellikle Samsung veHTC üzerinde yoğunlaşıyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Habertürk ün haberine göre Twitterdaki fotoğraflarından sonra Panpiş ifadesi çok konuşulan Hilal Cebeci, Patent alıp panpiş markasıyla iç çamaşırı çıkartacağım
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Sektörün en yoğun çalıştığı yaz sezonunda 3 bin ayakkabı işçisi ihtiyacı olduğunu anlatan Ayakkabıcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Selçuk, “Her sen
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, Apple ile girdiği bütün patent davalarında uzlaşmaya karar verdiğini açıkladı.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Apple, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsungun Galaxy serisi akıllı telefonlarında ve tablet bilgisayarlarında, iPad ve iPhoneu kopyaladığını iddia ediyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Apple tarafından kayda geçirilen ve Appleinsiderın yayınladığı patentte, Appleın şarjlı pilleri nasıl adaptörlerle bir araya getireceği anlatılıyor.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Dünyanın önde gelen kamera üreticilerinden Kodak, patent ihlalini gerekçe göstererek Ocak ayında ABDde Apple ve RIMi mahkemeye vermişti.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan, ithal edilen “angus” etinin, tüm uyarılarına rağmen kebapta da kullanılmasının kaygısını yaşadıkları
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Orhan Samast, soyadını, gazete, kitap, dergi yayımlama hizmetleri ile film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetlerinde kullanmak için Türk Patent Ensti
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
ERZURUM’un İspir ilçesinde yetiştirilen kuru fasulyenin marka olması yolunda önemli adım atıldı. Türk Patent Enstitüsü’nde coğrafi işareti tescillendi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
BAŞKENT’in, tarihe tanıklık eden ancak kapanan hafıza mekanlarına Goralı Sandviç de eklendi. Sakarya Caddesi’nde 1945 yılında Başkentlilerle fastfood kültürünü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Engin Tuncer, 2010 yılında yüzde 15’lik büyüme elde ederek pazardaki paylarını yüzde 20’ye çıkardığını ve pazardaki lider konumunu daha da güçlendirdiğini ifade
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan Türk markalarını tehdit eden Çin üretimi malların engellenmesi,
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
TÜRK Traktör, 10 yıllık süre içinde Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı toplam 41 patent başvurusuyla Ankara şampiyonlar sıralamasında birinci oldu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
TÜRKİYE’de ucuz, genç giyimin öncülerinden Collezione’nin sahibi Ekrem Akyiğit, daha 20’lerinin başındaki oğulları Ömer ve Emre, ellerinde büyük bir projeyle ge
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Ahmet Aksu, ihalesi 2006’da iptal edilen ve 2010’da yeniden ihaleye çıkılması için çalışmaları süren Galataport’a yeni isim aradıklarını söyledi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
patentofisim.com tarafından yapılan araştırmaya göre 2009 yılı Ocak ve Kasım ayları arasında Türkiye’ye yapılan Avrupa Patent (EP) başvuru sayısı toplam 3667 ol
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
TÜRK Patent Enstitüsünün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılından itibaren yılda 50 bin patent başvurusu yapılmasını sağlayacak çalışmalarına yoğun
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Haberleri
Türkiyenin ilk kozmetik ve bakım ürünleri zinciri For Younun tam gaz büyüme evresinde yaptığı ani fren, kimsenin gözünden kaçmadı.