Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Tasarım Haciz İntikal İflas » Etkin Patent Tasarım Haciz İntikal İflas; Tasarım Haciz,İflas,İntikal İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Tasarım Haciz İntikal İflas

Tasarım Haciz İntikal İflas

Ana Kategori : Tasarım, Kategori : Tasarım Tescili
Tasarım Haciz İntikal İflas Tasarım Haciz İntikal İflas; Tasarım Haciz,İflas,İntikal İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Tasarım Tescili
Etkin Patent +90 212 212 35 17

ENDÜSTRİYEL TASARIM HACİZ İŞLEMLERİ

Tasarım Haciz İntikal İflas; Tasarım Haciz,İflas,İntikal İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Haciz

1 Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar, haciz işlemlerine konu olabilir. Bu durumda haciz kararı, Sicile kaydedilir ve yayımlanır.


2 Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar, işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir.


3 Haciz konusunda, 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ve 21/6/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.


İntikal

1 Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar miras yolu ile intikal edebilir. Tasarım hakkı üzerinde ölüme bağlı tasarrufların yapılması mümkündür.


2 İntikal, Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi ve Yönetmelikte öngörülen hususların yerine getirilmesi şartıyla Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.


3 İntikal bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 08/12/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


İflas

1 Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar iflas işlemlerine konu olabilir. İflas kararı Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.


2 İflas bakımından 19/06/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.