Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Tasarım Devir » Tasarım Tescil Devir İşlemleri » Etkin Patent Etkin Patent Tasarım Devir;Tasarım Tescil Devir İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Tasarım Devir » Tasarım Tescil Devir İşlemleri

Tasarım Devir

Ana Kategori : Tasarım, Kategori : Tasarım Tescili
Tasarım Devir Etkin Patent Tasarım Devir;Tasarım Tescil Devir İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tasarım Tescili
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Tasarım Devir;Tasarım Tescil Devir İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

TASARIM TESCİL DEVİR İŞLEMLERİ

1 Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte tasarım devri, aksi kararlaştırılmamışsa, tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan hakkın devrini de kapsar. Bu hüküm işletmenin devrine ilişkin taahhüt hakkında da uygulanır.


2 Birinci fıkra hükmü ile tasarımın bir ticaret şirketine sermaye olarak konması veya tasarım hakkının bir mahkeme kararı veya cebri icra marifetiyle yapılan satış sonucu intikal etmesi halleri hariç, devir sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur.


3 Taraflardan birinin ilgili tasarımın tescil veya başvuru numarası ile yapılacak değişikliği belirtir imzalı talebi, devir sözleşmesinin ya da bu sözleşmenin mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının Noter tasdikli örneğinin ibrazı, Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi ve Yönetmelikte öngörülen diğer hususların yerine getirilmesi şartıyla, devir Sicile kaydedilir ve yayımlanır.


4 Devir, Sicile kaydedilmediği sürece başvurudan veya tescilden doğan haklar devralan tarafından üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra tasarım üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte devir sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, devir Sicile kaydedilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir.


4 Devrin Sicile kaydı talebi ile ilgili olarak her hangi bir belgenin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde Enstitü delil sunulmasını isteyebilir.