Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Patent Başvuruların Şekli Şartlara Uygunluk Bakımından İncelenmesi » Etkin Patent Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Başvuru sırasında verilecek belgelerin fiziksel özelliklerinin
Patent Başvuruların Şekli Şartlara Uygunluk Bakımından İncelenmesi

Patent Başvuruların Şekli Şartlara Uygunluk Bakımından İncelenmesi

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Başvuru sırasında verilecek belgelerin fiziksel özelliklerinin Patent Başvuru Kılavuzu
Patent Başvuruların Şekli Şartlara Uygunluk Bakımından İncelenmesi +90 212 212 35 17

Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü'ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Başvuru sırasında verilecek belgelerin fiziksel özelliklerinin Yönetmelik'in 18 - 25. Maddelerindeki gereklilikleri sağlaması gerekmektedir. Başvurular ayrıca, on-line (çevrimiçi) olarak da yapılabilir. Online (Çevrimiçi) başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin onaylı elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir Başvuru tarihi, Minimum gereklilikler -(KHK madde 42, 43) Başvuru Tarihi Patent başvurusu tarihi Yönetmelikte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir; • 551 sayılı KHK da ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uymasa bile, başvuru dilekçesi, • Türkçe veya KHK'nın 42 nci maddesinde belirtilen yabancı dillerinden (İngilizce, Fransızca, Almanca) biri ile hazırlanmış tarifname, istem veya istemler • tarifnamede, istem ya da istemlerde atıf yapılan resimler. Patent başvurusunun incelenmesi sırasında başvurusu yapılan buluş konusunda, ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılması durumunda, başvuru tarihi, değişikliklerin Enstitüye verildiği tarih olarak kabul edilir. Başvuru sırasında tarifname ya da istemlerde atıf yapılan resimler sayfalarında eksiklik olması durumunda ya da sonradan resim sayfası eklenmesi/değiştirilmesi durumunda, eklenen resim sayfasındaki şekillerde ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılması durumunda (örneğin, sonradan sunulan resim sayfasında, ilk başvuruda sunulan resim sayfalarında gösterilmeyen/açıklanmayan unsurlar veriliyorsa) başvuru kapsamının aşıldığı kabul edilir. Tarifname ve istemler Türkçe olarak hazırlanmamışsa, yabancı dildeki belgelerin Enstitüye sunulmasından itibaren 1 ay içinde, 551 sayılı KHK'nın 42 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Türkçe çevirilerin TPE'ye sunulması ve Yönetmelikte yazılan ücretin başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır. Bölünmüş bir başvurunun başvuru tarihi, asıl (ana) başvurunun başvuru tarihidir. Ek patentin başvuru tarihi, ek patent başvurusunun Enstitüye verildiği tarihtir. Başvuru ve ekleri 551 sayılı KHK'nın 42 nci maddesi gereğince başvuru aşağıdaki unsurlar ile birlikte yapılır. - Başvuru dilekçesi - Buluş konusunu açıklayan tarifname - koruma istenilen buluşun unsur ve unsurlarını içeren istem veya istemler - tarifnamede istem ya da istemlerde atıf yapılan resimler - özet - başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge. Ücretlerin Ödenmesi Başvuru ücretinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmaksızın yedi gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Tarifname ve istemler başvuru sırasında Türkçe hazırlanmamışsa, başvuru sırasında Türkçe tercümenin 1 ay içinde gönderileceğine ilişkin talebin yapılarak 1 aylık ek süre ücretinin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde de tercüme sunulamayacaksa bu süre bitmeden 3 aylık ek süre talebinde bulunularak 3 aylık ek süre ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Yani Türkçe tercümenin Enstitüye verilmesi için gerekli talepler ve ücretler ödenmesi koşuluyla başvuru tarihinden itibaren maksimum 4 aylık süre var demektir. Bu süreler içinde gerekli ücretlerin ödenmemesi durumunda başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. Tercümeler Bir başvurunun tarifnamesi ve istemleri başvuru sırasında TPE'ye İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde verilebilir. Başvuru sahibinin talebi üzerine Türkçe tercümenin gönderilmesi için bir aylık süre verilecektir. Bir aylık ek süre talebi için ilgili ücretin başvuru evrakının Enstitüye verilmesinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Üç aylık ek süre talebi, başvuru ile birlikte ya da bir aylık uzatma süresi dolmadan önce yapılabilir. Bu uzatma talebinin ödemesinin talep sırasında yapılması gerekmektedir. Üç aylık ek süre talebinde bulunulabilmesi için, bir aylık ek süre talebinde bulunulmuş ve ilgili ücretin ödenmiş olması gerekmektedir. Türkçe tercümelerin yukarıda belirtilen tarihte verilmemesi veya ödemelerin yapılmaması veya zamanında yapılmaması durumunda, başvuru geri çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. (Yönetmelik Madde 5 Fıkra 3).