Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu » Etkin Patent 556 SAYILI KHK MADDE 8/7 Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.
Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu

Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Makale
556 SAYILI KHK MADDE 8/7 Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Marka Makale
Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu +90 212 212 35 17

556 SAYILI KHK MADDE 8/7 Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.


" Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir. 8/7 maddesi hükmüne dayanarak yapılacak itirazlar, bu on yıllık sürenin dolmasından itibaren iki yıl içinde yapılan marka başvurularına karşı ileri sürülebilir. Bu iki yıllık süre hesaplanırken, KHK'nın 41/2 maddesinde belirtilen altı aylık uzatma süresi dikkate alınmaz.


Söz konusu hüküm gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin sona erdiği tarihten sonra, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler üzerinde kullanılmaya devam ettiğini kanıtlar nitelikteki belgelerin sunulması gerekir. Bu yönde sunulmuş delil olmaması halinde bu kapsamda yapılan itirazlar reddedilir. Zira KHK'nın 35/2 maddesinde "8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde yapılacak itiraz, ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması halinde reddedilir." hükmü yer almaktadır.