Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Mali Haklara Tecavüz Mesleki Yetenek Telif Ücreti Bilirkişi Raporu » Etkin Patent ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİF ÜCRETİ BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİRKİŞİ RAPORU, ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİFESİETET
Mali Haklara Tecavüz Mesleki Yetenek Telif Ücreti Bilirkişi Raporu

Mali Haklara Tecavüz Mesleki Yetenek Telif Ücreti Bilirkişi Raporu

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Mali Haklara Tecavüz Mesleki Yetenek Telif Ücreti Bilirkişi Raporu ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİF ÜCRETİ BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİRKİŞİ RAPORU, ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİFESİETET Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Etkin Patent +90 212 212 35 17


ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİF ÜCRETİ BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİRKİŞİ RAPORU, ESER SAHİPLERİNDEN OLAN YÖNETMEN MALİ HAKLAR KULLANIM YETKİSİ MALİ HAKLARA TECAVÜZ MESLEKİ YETENEK TELİFESİETET
-TL'nin tahsilini davalıdan talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, kararlaştırılan ücretin bölümünün başında 100.000.000.-TL, davacı ile yapılan anlaşmada ise dizilen beğenilmemesi durumunda, karar vermeden değiştirileceğinin bildirildiğini, dizinin gerekli derecelendirilmemiş olması nedeniyle, 3.bölümden çekimlerin yayında yayılmasını sağlıyor Kullanılmamış olup, davacının çekimleri bırakıp gittiğini, davacının tecrübesizlik ve mesleki, yetersizlik nedeniyle müvekkilini zarara uğrattığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında yönetmenlik anlaşması, ödenecek ücret hakkında yazılı anlaşma yok, Meslek birliğinden gelen yazı cevabına göre ücretlendirme davacı iddiasındaki gibi bölüm başı 150.000.000.-TL olabileceği, 1. ve 2. bölüm ücretlerinin tam, 3. bölüm ücretinin yarı zamanda davacının hak kazandığı, FSEK'in 68/1 maddesine göre üç katının 675.000.000.-TL'ya ulaştığı, ancak davacının bu kısmı için 600.000.000.-TL istediği, davalının 200.000.000.-TL'lik ödemiş olduğu, 4. ve 5.bölümler içinde 300.000.000.-TL'nin alması gerektiği sonucuna varılarak , Davanın kısmen kabulü ile 700.000.000.-TL'nin davalıdan tahsiline karar verildi. 1. Dava dosyası içeriğindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçede dayanılan delillerin tartışilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, FSEK 52. Maddesine göre mali hakların sözleşmeli sözleşmenin varlığının zorunlu olmasına ve taraflara karşı sözlü anlaşma uyarınca bir bölüm film çekimlerinin içeriğine sahip olunan sözleşmeliğin özelleştirilmesi davacının yönetmen sıfatıyla eser sahipleri olduğu dizi film bölümlerinin dava kapsamı şirkete ait TV kanalında umuma arz edilmemiş davacının mali haklarına Tecavüz oluşturması; Ayrıca, mahkemece yönetmenlik telif ücretinin ilgili meslek birliğinin vazgeçilmezi ve kalınlığı onun bölümünü 150.000.000.-TL olarak kabul ederek ilk iki bölüm için FSEK 68/1. Maddesine göre üçlü telif tazminatına hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bundan sonraki kısmında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temiriz itirazlarının reddi gerekmiştir, 2. Ancak, 5846 sayılı FSEK'in 8 / 3.maddesine göre, sinema eserlerinde; Yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı eserin birlikte sahibidirler. Aynı yasanın 80/2. Maddesine göre, filmlerin ilk tespitlerini gerçekleştiren filmin yapımcısı, eser sahibinin ve icracıların sanatçının mali sorumluluğu devletin kendi sorumluluğundadır. Tarafların kabulleri ve davalı ile dava dışı TV şirketi arasında imzalanan 06.06.1997 tarihli dizi film yapım sözleşmesi itibariyle, 13 bölümlük diziler halinde gerçekleştirilecek olan sinema eserinin yapımcısının davalı ve yönetmeninin de davacı olacağı tartışmasızdır. Nitekim, davacının yönetmenliğinde "..... ....." Filmin birinci ve ikinci bölümlerinin sözleşmeye uygun olarak çekilmiş tamamlanmış ve birinci bölüm dava dışı şirkete ait TV kanalında umuma iletilmiştir. İlk bölümün izlenme oranının düşük olduğu gerekçesiyle kalan bölümlerin yayımlanmasından vazgeçildiği dava dışı şirkete yapımcı davalıya bildirilmesine rağmen, yayından kaldırılmamış ikinci bölüm ve ilk bölüm davalı yapımcı tarafından birleştirilerek (1 + 2 ......) aynı TV kanalında yeniden yayımlanmıştır. Ancak, izlenme oranın yine de de düşük olması gerekçesiyle dizinin çekimlerinden vazgeçilebilir ve davaatı şirketle davalı arasındaki 06.06.1997 tarihli sözleşmenin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı üçüncü bölümün çekimlerini de kısmen yapmışlardır. Davalı ise ü & ccedi İlk bölümün izlenme oranının düşük olduğu gerekçesiyle kalan bölümlerin yayımlanmasından vazgeçildiği dava dışı şirkete yapımcı davalıya bildirilmesine rağmen, yayından kaldırılmamış ikinci bölüm ve ilk bölüm davalı yapımcı tarafından birleştirilerek (1 + 2 ......) aynı TV kanalında yeniden yayımlanmıştır. Ancak, izlenme oranın yine de de düşük olması gerekçesiyle dizinin çekimlerinden vazgeçilebilir ve davaatı şirketle davalı arasındaki 06.06.1997 tarihli sözleşmenin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı üçüncü bölümün çekimlerini de kısmen yapmışlardır. Davalı ise ü & ccedi İlk bölümün izlenme oranının düşük olduğu gerekçesiyle kalan bölümlerin yayımlanmasından vazgeçildiği dava dışı şirkete yapımcı davalıya bildirilmesine rağmen, yayından kaldırılmamış ikinci bölüm ve ilk bölüm davalı yapımcı tarafından birleştirilerek (1 + 2 ......) aynı TV kanalında yeniden yayımlanmıştır. Ancak, izlenme oranın yine de de düşük olması gerekçesiyle dizinin çekimlerinden vazgeçilebilir ve davaatı şirketle davalı arasındaki 06.06.1997 tarihli sözleşmenin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı üçüncü bölümün çekimlerini de kısmen yapmışlardır. Davalı ise ü & ccedi Izlenme oranının yine de de düşük olması gerekçesiyle dizinin çekimlerinden vazgeçilebilir ve davaatı şirketle davalı arasındaki 06.06.1997 tarihli sözleşmenin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı üçüncü bölümün çekimlerini de kısmen yapmışlardır. Davalı ise ü & ccedi Izlenme oranının yine de de düşük olması gerekçesiyle dizinin çekimlerinden vazgeçilebilir ve davaatı şirketle davalı arasındaki 06.06.1997 tarihli sözleşmenin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı üçüncü bölümün çekimlerini de kısmen yapmışlardır.