Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri » Etkin Patent 7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Bunun nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmamasıdır.
KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri

KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Kütüphanesi
KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri 7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Bunun nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmamasıdır. Marka Kütüphanesi
Etkin Patent +90 212 212 35 17

7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Bunun nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmamasıdır. Bent, "Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler"in tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.

Bent dikkatle okunduğunda ret konusu olabilecek durumun şekillerle sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır "Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekil" ifadesi ile kast edilen duruma "elmalar" malının tescili için bir elma fotografı ile başvurulması durumu örnek gösterilebilir. "..bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler" ifadesinin kapsadığı durum ise çok belirgin değildir. Konu hakkında ATAD'ın Philips v. Remington kararından bahsetmek yerinde olacaktır. Philips v. Remington davası, Philips firmasının tescil ettirdiği üç döner başlıklı traş makinesi şekilli markasını dayanak göstererek Remington firmasının benzer şekle sahip traş makinesini piyasaya sürmesine karşı açtığı haksız rekabet davasına dayanmaktadır.

Remington firması açtığı karşı dava ile Philips'in marka tescilinin iptal edilmesini talep etmiştir. ATAD'a göre ilgili bendin (556 sayılı KHK'deki 7/1-(e) karşılığı bent) amacı, marka sahiplerinin teknik çözümler veya bir ürünün işlevsel özellikleri üzerinde tekel kurmalarını engellemektir. Temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan veya o işlevi yerine getirmek amacıyla seçilen şekiller herkes tarafından kullanılabilir olmalıdır, bu nedenle bendin kapsamı ATAD'a göre kamu yararı ile ilişkilidir.

ATAD aynı teknik sonuca ulaşmak için farklı şekillerin kullanılabiliyor olmasının ise bendin kapsamında düzenlenmediğini ve bu durumun temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan şekillerin reddedilmesi gerekliliğini değiştirmeyeceğini belirtmiştir. 28 7/1-(e) bendinden kaynaklanan ret durumlarına uygulamada çok rastlanmamakla birlikte,ATAD yorumundan da anlaşılacağı üzere bendin kapsamı kamu yararı ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle koruma süresi dolmuş patentlere ait şekilleri, marka olarak tescil 28 ATAD, Case C-299-99 sayılı – 18 Haziran 2002 tarihli karar, Koninklijke Philips Electronics NV v.Remington Consumer Products Ltd., paragraflar: 76-84. yoluyla sınırsız korumaya tabii tutabilme çabası bendin uygulama alanı bulmasına yol açabilmektedir.