Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Kelime Markaların Tescili » Etkin Patent Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Her hangi bir şekil,logo vb. olmaksızın anlamı olsun veya olmasın oluşturulan sözcükler kelime markaları olarak tanımlanmaktadır.
Kelime Markaların Tescili

Kelime Markaların Tescili

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Makale
Kelime Markaların Tescili Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Her hangi bir şekil,logo vb. olmaksızın anlamı olsun veya olmasın oluşturulan sözcükler kelime markaları olarak tanımlanmaktadır. Marka Makale
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Kelime markaların tescili, herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Her hangi bir şekil,logo vb. olmaksızın anlamı olsun veya olmasın oluşturulan sözcükler kelime markaları olarak tanımlanmaktadır.

Kelime markalarından kullanılan farklı fontlar markaya ilave şekil unsuru olarak kabul edilmez. Anlamsal içeriği bir kelimenin ayırt edici niteliğini gösterir en temel göstergedir. Marka isimlerindeki kelime, tescili talep edilen malların vasıflarını belirtiyorsa ve ilgili tüketici kesimi tarafından malın ticari kaynağını göstermekten ziyade malın niteliklerine yönelik ya da promosyon amaçlı bir bilgilendirme algısı yaratıyorsa ayırt edici olmadığı kabul edilerek marka tescil edilemez Bununla birlikte, malın niteliklerini doğrudan göstermiyor olması tek başına bir kelimeyi ayırt edici kılmaz. Önemli olan marka olarak tescili talep edilen kelimenin ilgili tüketici kesimi açısından ürünün kaynağına işaret eden dolayısıyla marka olarak algılanabilecek bir ibare olmasıdır. Diğer taraftan, piyasada aynı ya da benzer kelimelerin kullanılıyor olması bir kelimenin ayırt edici niteliğe sahip olmadığının tek başına göstergesi de değildir.

Bileşke Markaların Tescili


En az iki veya daha fazla sözcük veya hecelerden oluşturulmuş markalardır. Marka başvuru incelenmesinde bileşke markaların ayırt ediciliğinin tespitinde, markayı oluşturan farklı unsurlarının tek tek değerlendirilmesi değil de markanın bütünü itibariyle ilgili tüketici kesimi üzerinde bıraktığı izlenim dikkate alınarak tesciline ve/veya reddine karar verilmektedir.

Marka isim ve işaretlerin tescil kriterlerini Marka tescili başlıklı yazımızdan, başvuru yapacağınız marka araştırmaları ve kriterlerini Marka Sorgulama başlıklı yazımızdan, firma, şirket ve marka isimlerini bulma yol ve yöntemleri Marka İsmi Bulma başlıklı yazımızdan ve en ucuz marka tescil başvuru, marka devir ve marka yenileme fiyatlarını Marka Tescil Ücreti başlıklı yazılarımızdan inceleyebilirsiniz.


Genel olarak ayırt edici niteliği bulunmayan iki farklı kelimenin bir araya getirilmesinden oluşan bir kelime kombinasyonunun da ayırt edici karakter taşımadığı kabul edilse de, ayırt edici olmayan iki kelimenin sıra dışı bir şekilde bir araya getirilmesi sonucu oluşan kelime kombinasyonu (bileşke) ayırt edici nitelik kazanabilir. Marka Tescili talep edilen kelime kombinasyonu bu temel ilke ışığında bir bütün olarak incelenmekte ortaya çıkan yeni bileşke markanın bir bütün olarak ayırt edicilik vasfı kazanabileceği kabul edilmektedir.