Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler » Etkin Patent Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Ana Kategori : Etkin Kalite, Kategori : Garanti Belgeleri
Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Garanti Belgeleri
Etkin Patent +90 212 212 35 17

GARANTİ BELGESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.


Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:
a İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
c Fatura tarih ve sayısı,
d Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
e Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
f Garanti süresi,
g Azami tamir süresi,
h Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
ı Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
i Kullanım hataları,
j Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
k Bakanlık izin tarihi ve sayısı.
Garanti Belgesi işlemleri için lütfen ETKİN PATENT İLETİŞİM adreslerimizi kullanınız