Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Faydalı Model Belgeleri » Etkin Patent Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Faydalı Model Belgesi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz (551 KHK madde 164).
Faydalı Model Belgeleri

Faydalı Model Belgeleri

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgeleri Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Faydalı Model Belgesi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz (551 KHK madde 164). Patent Başvuru Kılavuzu
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Faydalı Model Belgesi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz (551 KHK madde 164). Faydalı Model Belgesi başvurularında tekniğin bilinen durumuna ilişkin araştırma ve esasa ilişkin inceleme yapılmaz.


551 KHK madde 6 gereğince patent verilemeyecek konulara;

- buluş niteliğinde olmayan konulara (örn: keşifler, zihni faaliyetlere ilişkin planlar, edebiyat ve sanat eserleri, teknik özelliği olmayan bilgi toplama yöntemleri, insan veya hayvan vücudunda teşhis usulleri), ve

- kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı konulara faydalı model belgesi verilmez.


Ayrıca; - kimyasal bileşenleri

- usulleri ve

- bu usullerle elde edilen ürünleri faydalı model belgesiyle korumak mümkün değildir.


Faydalı model belgesi alarak koruma elde etmek için, buluş 551 KHK madde 156 uyarınca yeni ve 551 KHK madde 10 uyarınca sanayiye uygulanabilir olmalıdır. Buluşun bir buluş basamağı içermesine gerek yoktur. Başvuru ayrıca 551 KHK madde 42-52'de ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen gerekliliklere uygun olmalıdır.