Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Garanti Belgeleri » Satış Sonrası Hizmetler Belgesi » Etkin Patent Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler Belgesi, servis şartları, garanti süresi ve garanti belgesi yönetmenliğini bulabilirsiniz.
Garanti Belgeleri » Satış Sonrası Hizmetler Belgesi

Etkin Kalite

Garanti Belgeleri

Garanti Belgesi, Satılan mallar için düzenlenen, arızalarının ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi, tamiri, bedel iadesinin taahhüdünü gösteren belgedir. İ

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini tem

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Malın

Garanti ve Tamir Süresi

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Garanti belgesi için istenen başvuru belgelerini ve şart ve koşullarını bulabilirsiniz.

Garanti Belgesi Başvuru işleİşlemlerimleri

Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi;İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu,Başvuru için istenen belgeler hakkındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Servis istasyonlarında, fatura kapsamında değişt

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması hakkındaki gereken bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda mallar ile ilgili

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler

Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Mallar ve Bunlara Ait Garanti Süreleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Garanti Belgesi Zorunlu Mallar ve Garanti Süreleri

Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Garanti Belgesi Yönetmenliği