Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

C Belgesi » CE Nedir CE Belgesi ve CE Belgelendirme » Etkin Patent C Belgesi, CE Belgesi nedir, nasıl ve nerede alınır, Standartları, sertifikası, Teknik dosya hazırlanması ve testler dahil ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
C Belgesi » CE Nedir CE Belgesi ve CE Belgelendirme

Etkin Kalite

C Belgesi

CE Belgesi, üreticilere ürünlerin standartlara uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü, kullanıcılarında kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar.

CE Belgesi » CE İşareti » CE Sertifikası Belgelendirme

CE Nedir, işaretinin Sorumluluğu Kime Ait Olduğu, CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürün Grupları Neler Olduğunu hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz.

CE Nedir » CE işareti Nedir

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına Dair Yönetmenlik

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. O kuruluşların bazı

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik

Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri burada inceleyebilirsiniz. Ürün güvenliği ve bu kapsamda üreticilerin ve dağıtıcıl

Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik

Gemi teçhizatı yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Kapsama dâhil teçhizat,standart belirlenmesine ilişkin başka bir yönetmel

Gemi teçhizatı yönetmeliği

Basınçlı kaplar yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir, bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınızı bilgi@etkinpatent.com adresind

Basınçlı kaplar yönetmeliği

Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları üye devletler tarafından ulusal standartlar haline dönüştürülür.Üye devletler Avrupa Teknik Onayı direktiflerini herhangi bi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir, bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız için bi

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Bu yönetmelikte bundan sonra “tartı aleti” olarak anıl

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir, bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız i

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinpatent.com

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sor

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinp

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği

Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilg

Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası

Gürültü Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinpatent.com adresinden sorabi

Gürültü Direktifi

Tıbbi Cihazlar Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinpatent.com adresinden

Tıbbi Cihazlar Direktifi

Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi emniyet kaskları, can yelekleri ve can kurtarma elbiseleri, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler, kulak koruyucular, m

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğİ

Makine Emniyeti Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinpatent.com adresinde

Makine Emniyeti Direktifi

Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbi

Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi

insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken

Asansör Yönetmeliği