Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Buluş Nedir » İcatlar ve Buluşlar Nedir Ne Demektir » Etkin Patent Buluş Nedir, Yeni İcat ve Buluşlar Nelerdir, Örnekleri, İcatlar ne demektir, Mucit kimdir, İcat ne demek, nasıl yapılır, Tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.
Buluş Nedir » İcatlar ve Buluşlar Nedir Ne Demektir

Buluş Nedir

Ana Kategori : Patentler, Kategori : Patent
Buluş Nedir Buluş Nedir, Yeni İcat ve Buluşlar Nelerdir, Örnekleri, İcatlar ne demektir, Mucit kimdir, İcat ne demek, nasıl yapılır, Tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz. Patent
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Buluş Nedir, Yeni İcat ve Buluşlar Nelerdir, Örnekleri, İcatlar ne demektir, Mucit kimdir, İcat ne demek, nasıl yapılır, Tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz. Patent Hukukunun temelini oluşturan buluş (İcat) kavramı, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir özel sorunun çözümü” olarak tanımlanır.


Buluş; ( İcat) teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür de denilebilir. Bir başka tanıma göre ise buluş,(İcat) genel olarak ve halihazırda bilinmeyen, maddi bir forma sokulabilen ve maddi bir formda kullanılabilen, topluma fayda sağlayan ve insanlar tarafından düşünülen ve keşfedilen ürünler ve yöntemlerdir.

Buluşların belgesi Patent belgesidir.


Buluşların Patent İle Korunmasının Amaçları Nelerdir?

Zihni yaratmanın tanınması,
Buluş faaliyetinin özendirilmesi,
Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,

Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının açıklanarak teknik bilginin yaygınlaştırılması. amaçlarına ulaşmak üzere geliştirilen patent sistemi, buluş sahiplerinin buluşlarını, başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan yararlanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında kendilerine, buluş konusu ürünü üretme, kullanma ve satma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren bir sitemdir. Buluş sahibinin ödüllendirilerek buluş yapmanın özendirilmesi ve buluşlarla ilgili bilginin ortaya koyulması, bu bilgiler ışığında yeni kişilerin yeni buluşlar yapabilmelerini ve bu buluşların sanayiye uygulanmasını sağlamakta ve böylece ülkedeki ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır.


Patentle Korunacak Buluşlarda Aranan Kriterler Nelerdir?

Yenilik kriteri; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri bu konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.
Sanayiye uygulanabilirlik kriteri buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.