Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Patent Mevzuat » Faydalı Model Kanun ve Yönetmenlikler » Etkin Patent Patent Mevzuat, Faydalı Model Kanun ve Yönetmenlikleri, Avrupa dahil ulusal ve uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri ve diğer mevzuatları burada bulabilirsiniz.
Patent Mevzuat » Faydalı Model Kanun ve Yönetmenlikler

Blog

Patent Mevzuat

Türk Patent Ve Marka Kurumu Patent Vekilleri Ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Ve Disiplin Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz.

Marka ve Patent Vekilleri Disiplin Yönetmenliği

Paris Sözleşmesi, 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış, 1925 La Haye, 2 Haziran 1934 Londra, 31 Ekim 1958 Lizbon' 14 Temmuz 1967 Stockholm'de Revize edilmiştir.

Paris Sözleşmesi

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenlik, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına..

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model başvuruları, tescil ve sonrası hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.

Sınai Mülkiyet Kanunu

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik; korumaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun; bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır.

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyaları Kanunu

Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir)

Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmenliği PCT

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)*Andlaşma Devletleri,Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla, Buluşların yasal korunmasını mükemmel

Patent İşbirliği Anlaşması PCT

551 Sayılı KHK’ nin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Patent ve Faydalo Model kanun taslağı,nedir,neleri,kapsar,KHK de farkları nelerdir

Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC); Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca bölgesel patent anlaşması oluşturmak amacıyla; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.

Avrupa Patent Sözleşmesi EPC