Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Patent Davaları » Emsal Yargıtay Kararları » Etkin Patent Patent Davaları, Emsal Yargıtay Kararlarını, kabul görmüş ulusal ve uluslararası içtihatları, uzman görülerini, bilirkişi raporlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Davaları » Emsal Yargıtay Kararları

Blog

Patent Davaları

Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası

Mahkemece aralarında patent uzmanı bulunan bilirkişi heyetinden inceleme yapılarak görüş alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

Yenilik niteliğini haiz olmadığı gerekçesiyle açılan Faydalı Model Hükümsüzlüğü

Kendisi ayrı bir Faydalı Model veya patent tescil ettirse bile bağlı patent söz konusu olduğu sürece öncekinin koruma kapsamı ve geçerliliğinin devam eder.

Faydalı Model Haklarına Tecavüz Emsal Karar

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/12664 E.N , 2010/4027 K.N. İlgili Kavramlar BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURUSU Özet BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURULARINDA İNCELEME RAPORU DÜZENL

Bölünmüş Patent Başvurusu

Ön başvurudan davalının haberdar edilmiş sayılıp sayılmayacağının tartışılmaması ve bu olgunun hukuki sonuçlarının değerlendirilmemesi doğru bulunmamıştır.

Haksız rekabet ve rekabetin korunması

Patent İnceleme raporunda saptanan eksikliklerin verilen sürede gerekli belgeleri ve inceleme ücretini göndermeyen davacının davasının reddi gerekir.

Patent itirazlarında eksik belge durumunda itirazın reddi