Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Marka Makale » Marka Tescil Konulu Makaleler » Etkin Patent Marka tescil başvuru öncesi sorgulama, süreç içinde olası riskleri ve sonrası olası hukuki süreçleri ve çözümleri konusundaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.
Marka Makale » Marka Tescil Konulu Makaleler

Blog

Marka Makale

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı M

2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı

Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen inceleyebilirsiniz.Aynı malların ve hizmetlerin tespit edilmesi i

Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma

Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Her h

Kelime Markaların Tescili

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri buradan inceleyebilirsiniz. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerr

Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi

Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabul görmüş örnek içtihatları buradan inceleyebilirsiniz.A

Marka Sloganları Tescili

Şekillerin Marka Tescilleri,logo,geometrik şekiller,mekan şekilleri,iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil başvuru ve tescil kriterlerini inceleyebilirsi

Şekillerin Marka Tescilleri » Logo Tescil

Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edilmesi halinde, değerlendirme renklerden oluşan

Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili

Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşan marka tescil koşullarını inceleyebilir

Harf ve Sayıların Marka Tescili

Etkinlik adından oluşan markalar,büyük çaplı organizasyonlar,vb. faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin adını ticari olarak münhasıran kullanma hakkı

Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri

Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dair ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.Görüntülerin hareke

Hareket Markalarının Tescili

Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır,ses markalarının tescil kriterleri inceleyebilirsiniz.Sınai Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen ayırt etme ve çiziml

Ses Markalarının Tescili

Tanımlayıcı İşaretler nelerdir,genel herkesin kullandığı ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Tanımlayıcı işaretler,tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrud

Tanımlayıcı İşaretler

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı,re'sen ret gerekçelerini inceleyebilirsiniz.Marka tescil başvurusunu ol

Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili

+7+1+8+ Malın kendi özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekiller:Bu şekillere örnek olarak bir futbol topunun veya araba lastiğinin şekli verilebilir.Futbol

Malın Özgün Doğal Yapısından Ortaya Çıkan Şekillerin Marka Tescil Başvuruları

Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilmeyeceği ve diğer ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz

Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçelerini buradan inceleyebilirsiniz.6769 Sayılı Sınai Mülkiye

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları

Tescil garantisi verdiğimiz marka başvurularının Türk Patent tarafından RED edilmesi halinde alınan hizmet bedeli İADE edilir.Türkiye'de bir İLKİ yine ETKİN PAT

Etkin Patent'ten Tescil Garantisi

556 SAYILI KHK MADDE 35/1 Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun k

Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet

556 SAYILI KHK MADDE 8/7 Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer ma

Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu

556 SAYILI KHK MADDE 8/6 Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka

Ortak ve Garanti Markalarının Sona Ermesinden Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

Diğer Sınaî Mülkiyet Hakları Endüstriyel Tasarımlar, Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları vb. Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya

Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları

Fotoğraf Hakkı İfade fotoğraf diyor olsa bile, kanunun özüne bağlı olarak, herhangi kişisel bir portre yeterli görülür. Bu portre, karikatürleri veya resmedilen

Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları

556 SAYILI KHK MADDE 8/5 Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsa

Tescil Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı veya Sınai Mülkiyet Hakkını Kapsaması

Tanınmışlığın İspatı: Deliller Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa

Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller

Ayırt Edicilik Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin farklı s

Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler

Tanınmışlık Düzeyi Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır.

Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları

556 SAYILI KHK MADDE 8/4 Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya

Tescil Edilmiş veya Başvurusu Yapılmış Bir Markadan Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez.

Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili

556 SAYILI KHK MADDE 8/2 Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir

Marka Sahibinin İzni Olmadan Marka Vekili veya Temsilcisinin Yaptığı Tescil Başvurusu

Bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa. ifadesiyle ilişkili olma iht

Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmet

Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunlu

Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler

Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ort

Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik

İşitsel benzerlik, kelime markaları telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlik halidir. İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer

Markalarda İşitsel Benzerlik

Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Görsel benzerliğin tespiti, markaların benzer markal

Markalarda Görsel Benzerlik

İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alın

Markaların Benzerliği

Karıştırılma ihtimali kavramı Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı z

Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

Marka Nispi Red Nedenleri

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zoru

Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları

Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a),

Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili