Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Marka Davaları » Marka Emsal yargıtay Kararları » Etkin Patent Marka Davaları, Marka Emsal yargıtay kararlarını, marka hakları, tecavüz, ceza ve hukuk dava örneklerini inceleyebilirsiniz.
Marka Davaları » Marka Emsal yargıtay Kararları

Blog

Marka Davaları

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürmektedir.

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni

Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön plana çıkardığından hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.

Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü

TPE YİDK İptal Davasına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

TPE, YİDK İptal Davası

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat hakındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı

Markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminatına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.

Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini Ve Tazminat

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni; Servis markası adı altında üretim yapmayacağına dair imzaladığı sulh sözleşmesine aykırı davranmıştır.

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü; Müvekkile ait markanın şöhretinden faydalanmaya yönelik kötü niyetli bir davranış olduğunu ileri s

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili; İNTERAKTİF ibaresini tek başına ve tamamlayıcı marka olarak tescil için davalı kuruma başvurusu haksızdır.

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili

markaların kapsadığı alt grupta yer alan Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öncelik hakkının K..... kelimesini ilk kez oluşturan davacıya ait olduğu…

Marka hükümsüzlüğünün tespiti

Arama motorlarında tescilli marka ismini barındıran reklamların farklı bir şirket sayfasına yönlendirilmesi nedeniyle açılan tecavüz davasıdır.

Yönlendirici kod ile marka tecavüzü

Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi; İhtarname ile sözleşmenin feshedildiğine rağmen marka kullanmaktadır.

Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi

Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır; muhafaza memurlarınca ele geçen taklit ürünlerin müvekkili marka hakkına tecavüz o

Taklit Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar

Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları; Markasının ve ticaret unvanının davalı tarafça haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanıldığını ileri sürmekt

Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları

YİDK karar tarihinde mevcut olmayan hukuki durum dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

YİDK karar tarihindeki hukuki durum

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır.

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü

İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali; Davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının program

İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2015/33 Karar Sayısı : 2015/50 Karar Tarihi : 27.5.2015 R.G. Tarih-Sayı : 2.6.2015-29374 İTİRAZ YOLUNA BAŞV

Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki

Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi; Davacı, akdettiği marka-devir sözleşmesince markalarının sahibi olduğunu iddia etmektedir.

Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi

Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin kurallar açıklanmıştır.

Marka Hükümsüzlüğü

Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi; Müvekkilinin markasının 1990 yılında tescil edildiğini, son tescilinin ise 2004 yılında KK şekil markasıdır.

Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi; SAFARİ ibareli markanın sahip, davalı da TATA SAFARİ ibareli markaya sahip ancak kullanmamaktadır.

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi

Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler; İmzalamış bulunduğu sözleşme ile Galatasaray Futbol Takımına ilişkin ad, unvan vb. de li

Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme; Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388.maddesinde belirtilmişti

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme

Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri; marka iptali ile sicil kaydının terkinini ve ticaret ünvanından çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.

Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri

Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü; 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına M………. CALCİNEE adlı markalı ürünlerin tescilli olduğunu belirtmiş

Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı; müvekkilinin tescilli (L..) hizmet markasının işaret unsurunu davalı tarafından sonradan tescil

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi; davalının söz konusu eylemleri müvekkilinin tescilli markasına tecavüz oluşturmaktadır.

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi

Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası; Battaniyelerin tesliminden önce, davalı markanın iptali için dava açmıştır.

Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası

Bir markanın başka bir markaya iltibas oluşturacak şekilde haksız rekabet yapmasına ilişkin Yargıtay içtihatıdır.

Marka benzerliği nedeniyle haksız rekabet

Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi; Davacı vekili, müvekkilinin 3 ve 5 nci sınıfta yer alan ürünlerde k

Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi

Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi; müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındığını iddia etmektedir.

Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil

Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı;bu şekilde haksız rekabetin önlenmesini talep etmiştir.

Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin

Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi; Dava, yeniden inceleme değerlendirme başvurusunun reddine dair kararın iptali talebidi

Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici

Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzl

Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı

Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından ip

Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali

Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları;POLO kelimesi ile POLOMODA ibaresi arasındaki benzerliğe ilişkindir.

Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine

Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu için, BELLİNİ ibaresini farklı sınıflarda te

Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil

Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı; Marka, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar

Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği