Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Asimo benzeri çocuksu robot, Haziranda ODTÜ laboratuvarlarında olacak » Etkin Patent İnsansı robot alanındaki araştırmalarının çoğuJaponya'da yapılıyor. AB ve ABD 'nin ise son 5 yıldır bu alandaki araştırmalara ağırlı
Asimo benzeri çocuksu robot, Haziranda ODTÜ laboratuvarlarında olacak

Asimo benzeri çocuksu robot, Haziranda ODTÜ laboratuvarlarında olacak

Ana Kategori : Blog, Kategori : Patent Haberleri
İnsansı robot alanındaki araştırmalarının çoğuJaponya'da yapılıyor. AB ve ABD 'nin ise son 5 yıldır bu alandaki araştırmalara ağırlı Patent Haberleri
Asimo benzeri çocuksu robot, Haziranda ODTÜ laboratuvarlarında olacak +90 212 212 35 17

İnsansı robot alanındaki araştırmalarının çoğu Japonya'da yapılıyor. AB ve ABD 'nin ise son 5 yıldır bu alandaki araştırmalara ağırlık verdi. Dünya genelinde pek çok insansı robotun geliştirilmesine rağmen busüreçteki bilgi birikiminin başka araştırmalarda kullanılamadığınıifade edenODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Erol Şahin, "Bu robotların en ünlüsü bilindiği gibi Asimo. Ancak butür robotların her birinin farklı tasarımlara sahip olması ve robotlarüzerinde geliştirilen donanım ve kontrol metotlarının kapalı tutulmasınedeniyle bu tasarımların sırlarını kimse bilmiyor" diye konuştu. AB6. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen "RobotCub" projesinde 3,5yaşındaki bir çocuğun hareket yeteneklerine sahip olacak "iCub" adlıinsansı robot platformunun geliştirildiğini, ilk aşamada "iCub"robotlarından 6 tanesinin üretilerek değişik laboratuvarlaradağıtılması için dünya genelinde çağrıya çıkıldığını belirten Şahin, buçağrıya 11 ülkeden 31 proje önerisinin geldiğini kaydetti. ODTÜ'nün,önerdiği projeyle ilk 6'ya girerek, her biri yaklaşık 200 bin avrodeğerindeki bu robotlardan birini almaya hak kazandığını bildirenŞahin, robotun Haziranda Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. LABORATUVARLAR ROBOTLARIN PEŞİNDE Şahin,"iCub" robotunun bütün donanım ve yazılımının "açık kaynaklı"olacağını, robot üzerindeki tüm geliştirmelerin gelecekte de açıkkalmasının bir lisans anlaşmasıyla garanti edildiğini vurguladı. Projede,6 robotun dünyanın değişik laboratuvarlarına dağıtılarak "iCub"in bukonudaki referans araştırma platformu haline getirilmesininplanlandığını dile getiren Şahin, dağıtılan bu robotların dışında,yürütülecek diğer AB projeleri için 7 robotun daha planlandığını ve pekçok laboratuvarın bu robotları elde etmek istediğini söyledi. İnsansırobotlar üzerindeki tüm sorunların tek bir laboratuvardaki çalışmalarlaçözülemeyeceğine değinen Şahin, "iCub'in standart bir robot platformuolması sayesinde, değişik laboratuvarlar, değişik problemlereodaklanabilecekler ve elde ettikleri gelişmeler doğrudan ya da çok azbir emekle diğer laboratuvarlardaki robotlarda uygulanabilecek" dedi. Projede,ODTÜ'nün öğrenme algoritmaları üzerinde çalışacağını ve bununsonuçlarının "iCub" sahibi diğer laboratuvarlar tarafından doğrudankullanılabileceğini belirten Şahin, benzer şekilde "iCub"in yürümesikonusunda başka bir laboratuvarda elde edilen sonuçların da ODTÜ'dekirobotta uygulanabileceğini kaydetti. Şahin, iCub'lardan birininTürkiye'ye getirilmesinin önemini "Bu robotun ODTÜ'ye verilmesi,üniversitenin robotik konusunda sahip olduğu yeteneğin ve potansiyelingöstergesi. Bu robotun gelmesiyle ODTÜ, insansı robotlar üzerindearaştırmaların yapıldığı en önemli merkezlerden biri olma yolundaönemli adım atmış olacak" sözleriyle dile getirdi. Şahin'inverdiği bilgiye göre, "iCub" üzerinde yapılacak çalışmalar, ODTÜ'dekiKOVAN Araştırma Laboratuvarında süren "ROSSI" adlı AB Projesi ileyürütülecek. ODTÜ, bu çerçevede, Japonya'daki ATR Ensitüsündekiİnsansı Robotlar Laboratuvarında çalışan Dr. Erhan Öztop ve İsveç'tenProf. Tom Ziemke ile ortak çalışacak. İnsanların isim ve fiillerleifade ettikleri temel kavramların gelişmesinin sağlanacağı "iCub"uninsanlarla iletişim kurmasını kolaylaştırılacak algoritmalargeliştirilecek. Projede, maymun ve insanların beyinlerinde bukavramların nasıl geliştirildiği ve kullanıldığının modelleriçıkarılacak ve bu modeller "iCub" üzerinde uygulanacak. Hürriyet