Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

5662 Sayılı Kanun » Etkin Patent 5662 Sayılı Kanun hakkındaki bilgileri burada bulabilir, inceleyebilirsiniz.
5662 Sayılı Kanun

5662 Sayılı Kanun

Ana Kategori : Blog, Kategori : Kanun
5662 Sayılı Kanun 5662 Sayılı Kanun hakkındaki bilgileri burada bulabilir, inceleyebilirsiniz. Kanun
Etkin Patent +90 212 212 35 17

5662 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLER

5662 Sayılı Kanun hakkındaki bilgileri burada bulabilir, inceleyebilirsiniz.

Kanun Numarası : 5662
Kanun Kabul Tarihi : 17/05/2007
Resmi Gazete Tarihi : 29/05/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26536


Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki yeni (h) bendi eklenmiş ve takip eden bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
"h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulundan,"


Madde 2 - 2809 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin (a) bendine, "Fen-Edebiyat Fakültesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan "Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu" ibaresi "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek okulu" olarak değiştirilmiştir.


Madde 3 - 2809 sayılı Kanunun ek 56 ncı maddesinin (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiş, (d) bendi "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden," şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 4 - 2809 sayılı Kanunun ek 63 üncü maddesinin (a) bendinin sonuna "ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden," ibaresi, (d) bendine "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" ibaresi eklenmiştir.


Madde 5 - 2809 sayılı Kanunun ek 65 inci maddesinin (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiş, (d) bendi "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden," şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 6 - 2809 sayılı Kanunun ek 67 nci maddesinin (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiş, (d) bendi "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden," şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 7 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.


"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Ek Madde 72 - Karamanda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
b Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
c Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağl